3. kanāla Filija/vienādo – lietišķās attiecības11.02.2021

Tās ir četras viena kanāla vienādo attiecības. Ielūkojies starptipu attiecību tabulā! 

3.:3. Trešā kanāla Filija/šķietami vienādie (š.v.), (+11) balles.

3.W:3.W

Partneriem nav ieteicama sadarbība, tas tikai radīs sarežģījumus. Lai arī abi nav dominējošie,
bet kādam taču jāuzņemas vadošā loma. Lomu sadalīšana smaga, drīzāk rūpes tiek uzkrautas otram. 

3.E :3.E

Partneru palīdzība galvenokārt izpaužas pamācošos vārdos, bet netiek norādīts, kā to paveikt.
Daudz tiek runāts, bet gandrīz nekas netiek īstenots. Partnerus kacina otra daiļrunība, ko viņš
uzskata par izgāšanos.

3.P :3.P

Partneru saderību krietni ietekmē socioniskā saderība, pretēji tās ir sarežģītas attiecības. Tas, kas
vienam ir tīkams, otru tracina. Dalīšanos praktiskā pieredzē untver kā aizvainojumu: “Vai tad es neprotu? “

3.L :3.L

Kaut arī abi partneri redz darāmo, bet traucē otra partnera pretrunas. Jo viņš līdzvērtīgos gadījumos
izdara pilnīgi pretējus un kaitinošus secinājumus. Viņa skaidrojumi ir gari un apnīkstoši. 

Trešā kanāla Filijā partneri ir vienādi nespēcīgi savā slimīgajā personības aspektā. Abi dzīvo vairāk nojausmā par kopdarbību, spēj izsecināt tikai vietēja rakstura sīkumus. Parasti sarunas šajā aspektā notiek maz (vairāk darbošanās) un ļoti uzmanīgi, it kā slēpjot savu neaizsargāto vietu. Smalkjūtīgi var likt manīt par otra vājo vietu. Taču garīgajā līmenī viņi viens otru saprot no pusvārda. Tuvā kontaktā jūtas apmierināti, spēj izteikties, otru nenosodot. Var arī mēģināt viens otram palīdzēt, tikai jāizvēlas pareizie vārdi. Dažkārt tāds patiess, kaut arī ne pats veiksmīgākais atbalsts spēj sadziedēt otra rētas. 
Ja 3. kanāla Filijas partneru dzīves pozīcijas ir ļoti atšķirīgas (te jāņem vērā socioniskās kvadras), var notikt pretējais, kad partneri strīdas burtiski par katru sīkumu. Lai izvairītos no strīdiem, ar laiku partneri iemācās no otra slēpt savas problēmas, vai iemācās neuzsākt sarunas par sāpīgo tēmu. Ja samilzušo problēmu abi kopēji apzinās, un ja dzīves pieredze ļaut to risināt, kad partneri ir izpratuši otra vēlmes un pārstāj uzbrukt otram.

3.W : 3.W kanāla Filija Gribas aspektā. “Mietpilsonis”, + 11 balles. 

Šīs attiecības var izveidoties tikai pēc rūpīgas partnera iepazīšanas un pārbaudes. Metode, kā notiek šī pārbaude, var būt prātam neaptverama. Partnera pagātne tiek izpētīta gandrīz kā ar mikroskopu – viņa bijušie sakari, ieņemamais stāvoklis un reputācija sabiedrībā. Šāda veida pārbaudes reizēm pārvēršas par traģēdiju, jo 3.Gribas vēlme uzzināt patiesību ir pārāk nežēlīga. Cilvēks ar 3.Gribu oficiālajās attiecībās var būt iztapīgs un glumjš, bet tuvās attiecībās spējīgs būt dzēlīgs un ass, tāpēc kādam no partneriem bieži nākas ciest arī tad, ja nav bijis vainīgs.

Cilvēks ar 3.Gribu nejūtas garīgi brīvs un drošs. Var būt, ka viņš pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību (pavisam reti), taču par partneri ne labprāt. Abi labāk jutīsies, ja notiks atbildības dalīšana. Katrs izvairās no grūtībām, kurus uzliek pienākumi. Abi “Mietpilsoņi” cīnās par varu un vietu ģimenē, taču, būdams viens, ar pienākumiem galā netiek. Kļūda tā, ka “Mietpilsonis” vēlas ieņemt augstāku stāvokli sabiedrībā, nekā tas viņam iespējams. 
Savietojot blakus prototipa attēlus, mēģināsim  iedomāties, kā varētu veidoties attiecības starp 3. kanāla Gribas aspekta diviem vienādiem “Mietpilsoņiem”.

“Mietpilsoņa” ģimenēs mājas gaisotne ir jūtami nemierīga, pat nervoza. Katra atšķirīgā individualitātes izpausme tiek uztverta saasināti, attiecībās katrs iezīmē savdabīgas robežu zonas, kuras pārkāpt otrs nedrīkst. Sliktākais ir tas, ka partneri viens otram nespēj izskaidrot zonu robežu, jo neprot tās norādīt.
Vīrietis ar 3.Gribu bieži mokās ar mazvērtības kompleksiem, tāpēc pārspīlēti uzsver  ģimenes galvas tiesības. Savukārt sieviete ar 3.Gribu arī nespēj atkāpties no saviem principiem  un iegribām. Viņu dzīve izvēršas nepārtrauktā cīņā bez uzvarētāja. Uz laiku noslēgto pamieru nomaina nākamās nesaskaņas. Kādu laiku tas tiek maskēts, līdz kādam pacietībai pienāk gals. 

Šajā tandēmā cenšanās noregulēt savstarpējās attiecības iespējams gadījumos, ja partneri spēj izrunāties, viens otram uzticēties un uzklausīt visu, kas otru neapmierina. Tas var notikt tikai tādā gadījumā, ja starp partneriem ir socioniskā saderība. Pretējā gadījumā viņu attiecības pakļautas iziršanai.

3.E : 3.E kanāla Filija Emocijas aspektā. “Aisbergs”, + 11 balles.

Trešā kanāla Filija Emocijas aspektā sākotnējā periodā veidojas piesardzīgi, atturīgi, jo partneri savu ievainojamo dvēseli baidās atklāt. Attiecību sākumposms raksturojas ar aizdomām, šaubām, tiek pārbaudīta partnera uzticība. Brīdī, kad viens otram sākuši uzticēties, un kļuvuši atklātāki, pārsteigti konstatē, cik līdzīgi abi jutušies. Kopš tā brīža saskarsme notiek bez kautrēšanās un spriedzes, līdz abi var izbaudīt patīkamus mirkļus.

Šajās attiecībās notiek mērena emocionāla izlādēšanās. Kaut arī sākotnēji tips ar 3.Emociju savā dvēselē jutās vientuļš, kurš neprot izrādīt emocijas, kopdzīvē ar otru 3.Emociju pēc ilgāka laika viņš atbrīvojas, un viņa emocijas atraisās arvien vairāk.

Savietojot blakus prototipa attēlus, mēģināsim  iedomāties, kā varētu veidoties attiecības starp 3. kanāla Emocijas aspekta diviem vienādiem – “Aisbergam”.

Tipi ar 3.Emociju baidās savas emocijas atklāt citiem, izveidojušās attiecības pārtrauc ar grūtībām. Viņiem piemīt radošums, tas stiprina savstarpējās attiecības. Bieži no citiem viņi tās slēpj, bet savstarpēji atklājas. Tieši tāpēc partneru attiecību kvalitāti lielā mērā nosaka savstarpējo talantu atzīšana un panākumu gūšana.

“Aisbergs” visā atklātībā sabiedrībai tomēr paliek apslēpts, kā jau “Aisbergs”. Ne velti 3. kanāla Emocijai dots tāds nosaukums. Kas to var zināt, kādi izmēri peld zem ūdens un ko tie sevī nes. Viņa kaut ko vienmēr patur noslēpumā. Dažkārt pat pati sev par to baidās atzīties. Bieži “Aisbergs” ir vientuļnieks, jo neprot apjūsmot partneri, neprot atrast pareizos vārdus mīlestības apliecināšanai. 
Izvairās no skaļām kompānijām, no situācijām, kurās briest konflikts. Vislabāk jūtas pierastā vidē. Nemēdz mainīt draugus. Daži runā piesmakušā balsī, bieži 3. Emocijai pietrūkst pareizo vārdu, ko pateikt attiecīgā momentā. Runā sausi, bez emocijām acīs. 

3.P : 3.P kanāla Filija Fizikas aspektā. “Pacifists”, + 11 balles. 

“Pacifists” ir cilvēks, kurš pretojas nevardarbīgi. Bezcerīgās situācijās atkāpjas. 

Lai arī partneri ātri iemanto otra simpātijas, attiecību nostabilizēšanos kavē vairāki šķēršļi, it īpaši otra materiālais nodrošinājums, viņa paradumi, šaubas vai spēs pieņemt partnera ierastos dzīves apstākļus. Samērā grūti savā dzīves laikā veido uzkrājumus. Abi ar grūtībām arī dalās savos uzkrājumos. Taču, sajūtot mīļotā cilvēka pretimnākšanu, spēj dalīties nesavtīgi, dažkārt iztērējot krietnus līdzekļus. Pēc tam sevi tincina par izšķērdību. “Pacifistu” nomoka domas par to, kā viņš iztiks nākotnē, kāds būs valsts nodrošinājums. Ja jūt stabilumu, nomierinās. 

Savietojot blakus prototipa attēlus, mēģināsim  iedomāties, kā varētu veidoties attiecības starp 3. kanāla Fizikas aspekta diviem vienādiem – “Pacifistiem“. Plauksta pret vardarbīgu rīcību. 

Kaut arī abi partneri ir darbīgi un rosīgi, kopdzīvē lielus uzkrājumus izveido reti. Daudz spēka un naudas līdzekļus iegulda partnera dzīves apstākļu uzlabošanai, bieži nespējot no tā atturēties. Abiem pietrūkst tālredzības un prognozēšanas iemaņu par to, kādas izmaiņas viņus varētu sagaidīt nākotnē. Ja gadījumā viens no partneriem nokļūst materiālajās grūtībās, vai smagi sasirgst, otrs to uztver saasināti. Bieži vien šādi partneri bērniem rada siltumnīcas apstākļus, jo izjūt nepieciešamību tos pasargāt no grūtībām, kuras paši reiz pārcietuši.

“Pacifistam” ir izteiktas piecas maņas, tādēļ viņš asi un ar nepatiku reaģe uz smakām, bojātiem produktiem, uz asinīm, visiem izdalījumiem no ķermeņa. Arī uz nepatīkama cilvēka pieskārieniem. 
Divi “Pacifisti” bezdarbībā nemokās, viņu atpūtas mirkļi ir īslaicīgi. Uzsākot kopdzīvi, ieteicams pārdomāt, kā sadalīt spēkus un atlicināt laiku atpūtai n partnerim.

3.L : 3.L kanāla Filija Loģikas aspektā. “Skeptiķis”, +11 balles. 

Attiecību komfortu lielā mērā nosaka partneru dzīves pieredze un attīstības līmenis. Ja kāds no partneriem iepriekšējās attiecībās ir saņēmis pārāk negatīvu savas rīcības vērtējumu vai ieradis nenovērtēt citu zināšanas, šīs attiecības var arī tālāk neizveidoties, jo abu zemapziņā iegūlies kāds aizvainojums. Taču ir sastopami gadījumi, kad attiecības starp diviem “Skeptiķiem” veidojas samērā saskanīgas.

Trešās Loģikas partneri spēj izrādīt žēlumu, iecietību, taču ne vienmēr viens otram spēj sniegt gaidīto palīdzību.

Šajā tandēmā ir ierobežota abpusēja partneru attīstība, abus neuzrunā dziļi dzīves jēgas meklējumi. Bieži vien partneri it kā apstājas attīstībā, citi meklē skaidrojumu kādā ideoloģijā, jo to nespēj sniegt partneris.

Savietojot blakus prototipa attēlus, mēģināsim  iedomāties, kā varētu veidoties attiecības starp 3. kanāla Loģikas aspekta diviem vienādiem – “Skeptiķiem.

Dialogā nespēj ieinteresēt otru un nespēj vest sarunas par dziļākām tēmām. Šiem partneriem ir grūti savu domu izteikt vienkārši, īsi un saprotami, parasti tā tiek samezglota un izskaidrota pārāk gari. Ja rakstnieks “Skeptiķis” raksta grāmatu, tad doma tiek izteikta pārspīlēti garos un sarežģītos teikumos. Tur bieži pazūd galvenā jēga. Tiesnesis raksta iesniegumu Tiesai uz sešām lapām (no pieredzes). 

Ja pēc socionikas partneri ir diskomfortablās attiecībās, arī pēc psihosofijas nopietnas un paliekošas attiecības starp viņiem neizveidosies.