Pirmās “Alfas” kvadras īpatnības23.01.2013

Cilvēka dzīve sākas ar bērnību. Gada cikli sākas ar pavasari. Dienas cikli sākas ar rītu. Cilvēkam prātā ienākusi jaunā ideja materializējas projektā. Civilizācija sākās ar vēsturi. Donkihots kā visjaunākais civilizācijas sociotips pirmais nāca pasaulē. No šejienes izriet civilizācijas sākuma pirmās kvadras nosaukumi: 1. kvadra; “Alfa”, Bērnība, Pavasaris. Projektu piedāvājumu kvadra.

Varētu likties, kā četri vienā kvadrā esošie tik dažādie sociotipi spējīgi sarunāties, nepārprotot viens otru. Bet tāda saskarsme notiek tikai katram savā kvadrā. Kvadras pirmais sociotips ir kvadras līderis, pirmajā kvadrā tas ir Donkihots.

Pirmā ir bērnu – pavasara kvadra, kura bez kautrēšanās apspriež dažādas lietas pēc kārtas. Igo un Dimā savas konkrētās un tiešās sapratnes dēļ gaida, ka viņiem visas nepazīstamās un grūti saprotamās lietas un darbības izskaidrotu gandrīz bērnu līmenī. Viņi tam velta pienācīgi daudz laika, taču no visiem sešpadsmit tipiem tik pamatīgi un saprotami to spēj izdarīt tikai viņu saderīgie Robespjērs un Donkihots.
Ar pārējo kvadru sociotipiem saskarsmē radīsies lielāki vai mazāki pārpratumi, un bieži pat nesadzirdēšana. Savukārt Robespjērs un Donkihots bieži ir kādu jaunumu atklājēji, kuriem spēcīgi attīstīta intelektuālā pieeja visiem dzīves jautājumiem. Viņiem raksturīga saplūšana ar lietām, kurām viņi pievērš uzmanību. Reizēm rodas iespaids, ka viņi dzīvo citā pasaulē, ar galvu smiltīs, nedzirdot, kas notiek apkārt. Tieši tāpēc viņiem vajadzīgi sociotipi ar augstu sabiedrības pulsa izpratni un spējām pievērst uzmanību aktuālākajam. Tie ir tikai Dimā un Igo. Pārējo sociotipu mēģinājumi pārliecināt Donkihotu un Robespjēru pievērsties kaut kam būtiskākam var ciest sakāvi, bieži pat paliekot nesaprastam un nesadzirdētam.

Pirmā kvadra domā nevis vizuālos tēlos, bet vārdu nozīmēs. Katru priekšmetu, lietu, parādību viņi sasaista ar kaut ko konkrētu. Ja viņiem nav kļuvis skaidrs priekšstats par to, ko tu domā izteikt ar konkrēto vārdu, tev var šķist, ka viņi domā ačgārni. Patiesībā viņu vēlēšanās ir noskaidrot vārda nozīmi un jēgu, kā bērnam, kurš mācās saprast pasauli. Tāpēc pirmās kvadras atslēgas jautājums ir Kāpēc? Tev jāsagatavojas ar atbildi Tāpēc, ka… Jo biežāk tu izmantosi šo jautājumu saskarsmē ar pirmās kvadras sociotipiem, jo izsmeļošākas atbildes saņemsi.

Lasītāj, tu nesadzirdēsi konkrētas norādes no šīs kvadras sociotipiem, kā rīkoties. Taču šie četri sociotipi var sniegt izvērstu skaidrojumu, kāpēc viņiem konkrētā aktivitāte šķiet nozīmīga vai nenozīmīga.

Kaut arī asu un rupju vārdu lietošana šajā kvadrā nav izteikta, bet šodienas kultūrā ar rupjību izceļas Donkihota vīrieši, retāk Robespjēri. Igo un Dimā raksturojas ar iedzimtu augstu intelektu.

Pirmās Alfas kvadras “Aizbāztās mutes” komplekss nozīmē:

  • nepieļaut izteikšanās brīvības ierobežojumus;
  • nepieļaut, lai tiktu pārtraukts strīdā vai dialogā;
  • nepieļaut rīcības brīvības ierobežošanu;
  • nepieļaut ierobežošanu laikā un telpā;
  • nepieļaut viņas ideju kritizēšanu.