Robespjērs – INTJ loģiski intuitīvais introverts17.07.2010

Pseidonīms: Reorganizētājs

   
Prototipi: Maksimilians Robespjērs, Karls Gustavs Jungs

Robespjēra dzīves galvenā vērtība ir darbs. Viņam ir spēcīga analītiskā domāšana un loģika. Prot saprātīgi un pārliecinoši izklāstīt savas domas un vērtēt jebkuru parādību. Viņu interesē vispārējās likumsakarības. Aizrautīgi pēta lietu un notikumu būtību. Viņa filozofēšana un spriedumi ir teorētiski, bet tie ir saistīti ar patieso dzīvi. Nelabprāt darbojas praktiski. Prot, un viņam patīk, radīt sistēmu, nodalīt galveno no mazāksvarīgā. Labi uztver koncentrētu, īsu informāciju, ko apstrādā un pārraida izskaidrojošā veidā. Sniedz patiesu (tāpēc bieži vien citiem nepieņemamu) vērtējumu. Uzlabo un papildina nepilnīgas teorijas, idejas vai iestrādes. Atrod un izmanto arī alternatīvas iespējas. Izvērtē detaļas un sasaista tās kopējā sistēmā. Patīk apspriest dažādus jautājumus. Strīdos (arī ar autoritātēm noteiktā jomā) aizstāv savu viedokli, necieš piekāpšanos un izlīgumu. Robespjēra pārliecība ir nemainīga, viņš meklē un pierāda savu patiesību. Gadiem ilgi var cīnīties, pierādīt un aizstāvēt savus uzskatus, neievērojot hierarhiju. Neciena tādus cilvēkus, kuri nepietiekošas zināšanas aizstāj ar nevajadzīgu emocionālu izrādīšanos. Savus uzskatus pamato ar pieredzi, ko iegūst apkopojot dzirdēto informāciju. Izmanto tikai pārbaudītu un neapšaubāmu informāciju. Viņa spriedumi ir stabili. Viņa pārliecību neietekmē citu pretējie uzskati. Robespjērs uzskata, ka viņš rīkojas pēc vispārpieņemtām normām. Tomēr, lēmumu pieņemšanā, noteicošā ir viņa pārliecība.

Analītiķis Reorganizators nepārtraukti meklē jaunas iespējas. Intuīcija 2.kanālā ļauj viņam izprast pasaules būtību un pastāvēšanas noslēpumus. Izpētījis kādu notikumu, parādību vai procesu, dod savu risinājumu, un spēj uzreiz pievērsties citam. Par savām neveiksmēm nesūdzas, bet citu veiksmi apbrīno. Izvērtē savas kļūdas, bet atklāta atzīšanās viņam sagādā grūtības. Viņam viegli rodas daudz un dažādas ieceres, ātri atrod saprātīgākos, lietderīgākos, izdevīgākos, ērtākos darba veikšanas paņēmienus un piedāvā tos citiem. Jebkuru apgalvojumu pierāda, loģisku pamatojumu prasa arī no citiem. INTJ izprot parādību būtību un prot, starp atsevišķiem notikumiem, saredzēt kopējās likumsakarības. Visu izpēta pamatīgi. Ātri izprot konkrētās darbības jomas izdevīgumu un attīstību. Spēj rast netradicionālus risinājumus, atrisināt neizprotamus sarežģījumus, meklēt apslēptas sakarības. Ar iztēles palīdzību papildina informācijas nepietiekamību. Viņam ir attīstīta laika izjūta, prot to saprātīgi sadalīt, atbilstoši darāmajam. Robespjēra izteiciens: „Steidzies lēnām!”

Bez pamatojuma neuzticas, pārbauda gan sevi, gan partnerus. Izvērtē izdevīgumu un attīstības iespējas, jaunus darbošanās paņēmienus un veidus. Labs padomdevējs, bet pašam nepiemīt uzņēmēja spējas. Nedrošs lēmuma pieņemšanā un darījumos, kad nepieciešama strauja situācijas maiņa. Pirms pieņemt lēmumu, ieklausās sirdsapziņas balsī (patiesībā tā ir intuīcija). Patīk procesu vērot un neiesaistīties. Kad izprot lietas būtību, tad pieņem stingru lēmumu. Ierastu darbu veic atbildīgi, iedziļinoties sīkumos. Ja darba process ieildzis, analītiķis Reorganizators var zaudēt pacietību, darbu sasteidz, lai ātrāk varētu uzsākt nākamo. Pamatīgums darbā, bet sīkām detaļām nepievērš uzmanību, tādēļ tās aizmirst.

Nepatīk bezjēdzīga rosīšanās, nemiers. Pateicoties šai īpašībai, atbrīvo apkārtējos no nevajadzīgas spriedzes un uztraukuma. Laicīgi pamana un izvērtē jaunas sociālās problēmas, brīdina par tām sabiedrību un piedāvā vislabākos risināšanas veidus. Prot izmantot viņam piedāvātās iespējas. Augstu vērtē savu brīvo laiku. Uz tikšanos vai pasākumiem ierodas precīzi, lepojas ar to, ka rīkojas tik pareizi un saskaņoti. Prot izvēlēties darba paņēmienus, kas ļauj ietaupīt laiku. Viņš plāno gan atpūtu, gan darbu, jo necieš, ka laiks paiet bezjēdzīgi. Robespjērs jūt likteņa ietekmi, ātri aizmirst bijušās neveiksmes, bet atceras pieļautās kļūdas. No kļūdām negūst mācību, tāpēc nākotne viņu biedē, un, viņš pastāvīgi ir satraukts.

Uzvedas pieklājīgi, laipni un patīkami, ir savaldīgs un izvairīgs. Ievēro tikumības normas, taču ar to nelielās. Viņam ir spēcīgi attīstīta taisnīguma izjūta, kas viņam ir svarīgāka par personiskām vajadzībām. Tomēr, ja tiek aizskartas viņa personīgās intereses, par pārsteigumu apkārtējiem, var kļūt ass un noteikts. Analītiķim Reorganizatoram ir svarīgi iepazīt cilvēku raksturu un attiecību daudzveidību. Attiecības ar cilvēkiem veidojas sarežģīti. Ar nepazīstamiem vai neizprotamiem cilvēkiem ir saspringts, jo īsti nezina, kā uzvesties. Savu privāto dzīvi slēpj. Saskarsmē ir uzmanīgs. Sarunu uztur tikai tad, kad tā skar viņam svarīgu tēmu. INTJ nav pārliecināts par savu emociju atbilstību apstākļiem. Reizēm rodas iespaids, ka viņš ir bezjūtīgs, bet tā nav taisnība. Viņš ir atsaucīgs, pieklājīgs un labvēlīgs cilvēks. Cenšas bez vajadzības nevienu netraucēt un neradīt sarežģījumus. Viņš nav nekaunīgs un nav uzbāzīgs. Robespjēra emocijas pakļautas saprātam, viņš spēj just līdzi pat nepazīstamam cilvēkam. Ja redz, ka viņa palīdzība netiek novērtēta, var atteikties palīdzēt. Mīlēt – viņam nozīmē rūpēties. Nepatīk skaidrot attiecības. Strīdi un skandāli sagādā neērtības – var saslimt. Atslābinās, gūst enerģiju, kļūst valdzinošs un aizraujošs sarunu biedrs, ja apkārt valda nepiespiesta jautrība, līksmība, dvēselisks siltums. Svarīgas ir jau izveidojušās, ierastās attiecības, nevēlas tās pārtraukt. Ja tās ir neveiksmīgas, pirmais nespēj pārtraukt, bet nepretojas, ja partneris vēlas to darīt.

Vēlas būt neatkarīgs, patstāvīgs un iegūt savu teritoriju. Nosoda spēka un varas izmantošanu, tāda veida vadības metodes viņam šķiet nepieņemamas. Jebkurš, psiholoģiska spiediena, mēģinājums noved pie konflikta. Ja nepiekrīt rīkojumiem, tad ietiepīgi aizstāv savu viedokli. Ja tomēr piekāpjas, vēlāk to nožēlo. Ja analītiķis Reorganizators ir vadītājs, viņš rīkojas demokrātiski, savu ieceru izpildi panāk ar argumentēšanu. Ir līdzsvarots un izturīgs, nerunā pavēlošā tonī. Taisnīgumu, tikumību cenšas ieaudzināt bērniem. Viņa audzināšanas metodes mēdz būt skarbas, reizēm pat nežēlīgas. Izšķirošos brīžos ir mierīgs un nosvērts, taču vēlas, lai kāds viņam dod padomu. Bieži nerēķinās ar citu interesēm, bet ar savām vēl mazāk, tādēļ vajadzīgs partneris, kas Robespjēru aizsargā un rūpējas par viņa interesēm. Ja partneris nerūpējas, rodas sajūta, ka viņu nemīl. Pārbauda partnera jūtas ar neizprotamiem paņēmieniem.

Robespjērs ir vienkāršs, pieticīgs un atturīgs. Intuītiem ir iegarena, bet loģiskiem sociotipiem ir kvadrātveida seja. Nav pārliecināts par savu veselību. Slikti kontrolē savu pašsajūtu. Veselīgs dzīvesveids ir nepieciešams darbaspēju uzlabošanai, tas nav viņa pašmērķis. Ja viņam laba veselība un pašsajūta, noskaņojums uzlabojas, skatiens kļūst dzīvespriecīgs. Cenšas dzīvot vienmērīgā ritmā. Viņu kaitina sadzīves darbi, ērtību radīšana, kārtības uzturēšana. Kaut gan Robespjērs ir darbīgs, viņam grūtības sagādā smalki darbi, kur nepieciešama augsta meistarība. Viņš vienmēr cenšas pabeigt visu, ko iesācis. Patīk darbi, kas jādara automātiski un netraucē viņam domāt.

Ikdienā ir pieticīgs, viņu apmierina nelielas ērtības, spēj dzīvot vienkāršos apstākļos. Kad atrisinātas sadzīves un materiālās problēmas, viņš kļūst enerģiskāks un strauji pievēršas, atliktu jautājumu risināšanai. Grūtības sagādā dzīvesveida izvēle. Ģērbjas neuzkrītoši, nepieņem jaunumus, patīk pelēcīgi toņi un vienkārši piegriezumi.