Robespjērs – INTJ loģiski intuitīvais introverts17.07.2010

Rediģēts un ievietots atjaunināts Robespjēra raksturojums no e-grāmatas: “Atrodi sevi!” 12/03.24.

Sociālais pseidonīms: Reorganizētājs

                               
          Prototipi: Maksimilians Robespjērs                                 Karls Gustavs Jungs

Pirmais kanāls ir visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Robespjēram tajā atrodas  struktūras loģika – sistēmas, stingras procedūras ievērošanas funkcija, spēcīga objektu strukturēšana,  universālie likumi.
Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Robespjēra kā racionalizatoru kluba dzīves vadmotīvs: iegūt dzīvē maksimāli daudz jaunumu, paļauties uz savu saprātu, bet, pieņemot lēmumus, paļauties uz savu gūto pieredzi!

Robespjērs ir taisnības un objektivitātes meklētājs, kurš pasauli uztver loģiskajās kategorijās, tādēļ visas norises analizē un uztver loģiski. Jau no bērnības viņam piemīt laba atmiņa, tas ir punktuāls cilvēks, kuru interesē dažādas norises sabiedrības procesos. Vēlas izprastu to jēgu, tādēļ dzīves laikā meklē atbildes. Bērnībā un esot pieaudzis publiskās diskusijās ir tas, kurš visbiežāk uzdot jautājumus. Pamana lietas un procesus, kuros pieļautas kļūdas, paviršības, kuras savā būtībā ir aplamas vai novecojušas, un atsedz tos. Tic tikai sava viedokļa pareizumam.

Robespjērs uzskata, ka pasaulē jāvalda kārtībai un taisnīgumam. Viņaprāt, likuma pārkāpējiem pienākas taisnīgs un atbilstošs sods. Ir pārliecināts, ka valstij profilaktiskos nolūkos jāveic izskaidrojošs darbs, lai netiktu veikti noziegumi. Uzskata, ka viņa izstrādātās teorijas un tehnoloģijas konkrētajiem apstākļiem ir vispiemērotākās, stingri seko, lai tās tiktu ievērotas. Ir taupīgs, netērē naudu tur, kur iespējams ekonomēt, apzinās nopelnīšanas spējas.
Robespjērs kā literāts vai filozofs atšķiras ar smagnēju valodu, kurā ir ļoti daudz abstraktu konstrukciju. Viņa domāšana ir abstrakta, tādēļ savos sarežģītajos izklāstījumos bieži pats sapinas. Veido sarežģītus teikumus, tajos iepin salīdzinājumus: paralēli, perpendikulāri, no vienas puses ņemot, no otras puses ņemot utt.

Domas dziļums ir pamanāms, taču vidusmēra cilvēkam, studentiem grūtības sagādā iedziļināties tajos. Nebūtu ieteicams, ka Robespjērs sastāda eksāmenu vai ieskaišu jautājumus, jo viņš nespēj nolaisties līdz skolēna izpratnes līmenim.
Savos uzskatos ir neatlaidīgs, pat stūrgalvīgs, citiem viņu pārliecināt ir sarežģīti. Regulāri analizē oponenta informāciju. Psiholoģiskā spiediena ietekmē kļūst nepiekāpīgs. Viņa uztverē pasaulē visam jābūt sakārtotam pēc zināmām likumsakarībām un principiem, ja tas tā nav, tad jāķeras pie reorganizācijas. Sabiedrībā Robespjēru iespējams atpazīt kā Reorganizētāju.

Robespjēru ciena galvenokārt tādā vidē, kurā pastāvošajiem procesiem ļauj sniegt neatkarīgu vērtējumu un kuras atvērtas pārmaiņām. Tāpēc Robespjēram īpaši svarīgi iegūt atbilstošu profesiju, kurāsviņš spēj realizēt savas personīgās intereses. Viņš saprot, ka procesi stagnē, tad viņa talantam būs maznozīmīgs pielietojums. Reorganizētājs uzskata, ka zināšanas var izglābt pasauli. Augstu vērtē izglītību un profesionalitāti, ātri atšifrē katra spējas.

Savas patiesības aizstāvēšanai spēj upurēt privāto un profesionālo dzīvi, vērsties pret oponentu, neatkarīgi no tā statusa, vietas hierarhijā. Savu pārliecību spēj aizstāvēt vārdu kaujās, prasmīgi argumentējot un apstrīdot pretrunas. Lēmumus pieņem neietekmējoties no citu viedokļa, paļaujas tikai uz savām zināšanām un pieredzi. Iesaistījies politikā, bieži nonāk opozīcijā ar pārējiem.

Viņu interesē dažādi tehniski modeļi, shēmas, klasifikācijas, projektu vadība. Ir teicams analītiķis un izmeklētājs. Savu enerģiju iegulda jauninājumos; ejot uz mērķi, nebaidās būt nepopulārs un neatzīts. Viņš vēlas, lai tiktu atzītas viņa tiesības uz individualitāti. Savā kvadrā pilda stabilizētāja lomu, bet to pašu vēlas veikt arī citās kvadrās.

Robespjēru vidū ir daudz izcilu ķirurgu, ginekologu, kaulu ārstu, viņi labi pārzina cilvēka anatomiju. Sirdij tīkamu darbu var pildīt neatkarīgi no samaksas. Priekšroku dod tādam darbam, kuru var veikt automātiski, kurš netraucē domāt. Robespjērs darbu uzsāk, kad ir pārliecināts, ka to spēs paveikt.

Otrais kanāls arī spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Robespjēram tajā atrodas )  iespēju intuīcija –  izdevības apjaušanas funkcija, jaunumu izzināšana, kopainas saskatīšana.
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Robespjēra kā Racionalizatora dzīves vadmotīvsiegūt dzīvē maksimāli daudz jaunumu, paļauties uz savu saprātu, bet, pieņemot lēmumus, paļauties uz savu gūto pieredzi!

Robespjēra idejas ir reālākas, (salīdzinot ar Donkihotu), pielietojamas atbilstošam laika periodam un nav apstrīdamas. Ideāls procesu reorganizētājs, kurš, ņemot vērā pastāvošos apstākļus, izveido noturīgu sistēmu, politikā tas bieži rada haosu un anarhiju.

Robespjērs pasauli uztver kā kopēju vienotu sistēmu, kurā visam ierādīta sava konkrēta vieta. Tai jābūt pietiekami elastīgai, jo viņš atrod pielietojumu visam jaunajam un perspektīvajam, bet nekas šajā sistēmā nedrīkst aiziet pašplūsmā. Viņa galva vienmēr pilna ar jaunām idejām. Izvairās no bezjēdzīgiem darbiem.

Viņš ir neaizvietojams prāta vētras grupās, ierosinot jaunas koncepcijas vai iesakot kardinālas izmaiņas. Robespjērs prātā patur gan problēmu kopumā, gan atsevišķas tās detaļas.

Viegli pamana darbinieka potenciālu, notikumu attīstību, piedāvā optimālas problēmu risināšanas metodes. Laicīgi pamana un izvērtē tehniskās problēmas sabiedrībā, brīdinot par tām. Seko izmaiņām laikā, to iespaidā bieži maina savu viedokli. Grūtības rada nespēja apjaust pareizāko rīcības metodi, taču sarežģītos gadījumos neapjūk.
Robespjērs ir cilvēks, kurš plāno savu dzīvi, gan darbu, gan atpūtu, lietderīgi izmanto savu laiku. Darbus pildot, nepieļauj, lai laiks tiktu izšķiests bezmērķīgi.
Ir pašpietiekams, viņam vientulība ir vairāk nepieciešama kā atrašanās neatbilstošā kompānijā. Ilgstoši spējīgs iegrimt savās pārdomās.

Trešais kanāls vājš – problēmu un šaubu izraisošais kanāls. Robespjēram tajā atrodas  . attieksmes ētika – personīgo īpašību izvērtēšanas funkcija, vāja personas īpašību izvērtēšana, kolektīva attieksmes mainīšana, morālā apziņa.
Psihes trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Sabiedrībā parasti uzvedas ieturēti un taktiski. Ievēro ētiskās normas, kaut arī viņam piemīt pašam savs individuāls taisnīgas uzvedības kodekss, kas viņam ir svarīgāks par personīgām attiecībām. Daudzi Robespjēra izstrādātie uzvedības kodeksa principi atrodami Imanuela Kanta sacerējumos par morāli.

Saskarsmē nedrīkst aizskart Robespjēra profesionālās intereses, uzskatus, tādos gadījumos viņš var kļūt ass un kategorisks. Robespjērs kā negatīvists, norobežosies, ja jutīs, ka viņam tiks liegta brīva izteikšanās. Uzskata, ka personīgā dzīve un ar to saistītās problēmas ir viņa ziņā, nepieļauj iejaukšanos no malas. Personīgas dabas problēmas neuztic. Ja kāds uzdrošinās ielauzties viņa privātajā dzīvē, spējīgs to izsvītrot no savu paziņu loka, jo viņam ir vāja empātija, nespēja izprast cilvēkus.

Grūti izprot cilvēku jūtas, garastāvokli, viņa vēlmes. Ir greizsirdīgs. Veidot privātas attiecības viņam ir sarežģīti. Ar nepazīstamiem cilvēkiem kontaktus uzsāk reti, saskarsmē izjūt spriedzi.

Ir pārāk tiešs, nejūt, ka kādu ir aizvainojis. Līdzjūtība viņa izpratnē nozīmē konkrētu palīdzību otram. Tikai tā viņš izprot draudzību un labas attiecības. Ja partnera rīcība ir netaktiska, var strauji attālināties, vai pārtraukt sarunu. Sarunas tikai runāšanas pēc viņu neinteresē.

Parasti ir uzmanīgs klausītājs, sarunai piebiedrojas, ja tēma skar viņa intereses. Robespjērs mēdz uzturēties tikai tādas vietās, kur valda nepiespiesta gaisotne un iespējams saņemt pozitīvu emocionālu lādiņu. Bez vajadzības nevienu netraucē, Grūti un nelabprāt atsaucas uz atbildes vizītēm.

Robespjēra emocijas stingri kontrolē prāts. Mīlestības tēmu apspriest izvairās, par iemīlēšanos spriež pēc noteiktu pazīmju kopuma. Viņa izpratnē mīlestības vārdiskais apliecinājums neliekas ticams.

Kaut arī nav īdētājs, grūti atbrīvojas no savām negatīvajām emocijām, kuras iekšēji viņu dedzina. Taču sarežģītas situācijas viņu norūda, jo spējīgs bremzēt stresu. Maksimāli izvairās no attiecību skaidrošanas. Uzskata, ka strīdi un skandāli rada neērtas, dažkārt pat bezcerīgas situācijas, kuras cilvēkam atņem spēku. Strīdos un skandālos jūtas izsists no līdzsvara, var pat saslimt. Savstarpējo attiecību jautājumi viņam ir neizprotami, tādēļ dažkārt izvēlas studēt psiholoģiju. Konsultatīvā psihologa profesijā viņš atzinību neizpelnās, taču ir veiksmīgs psihoanalītiķis.

Robespjērs uzskata, ka bērni jau no mazotnes jāradina pie disciplīnas, tikumīguma, viņa audzināšanas metodes ir pārāk stingras. Mazam bērnam ir nepieciešams sajust glāstus, pieskārienus, mīļumu un sevišķu gādību par viņu. Daļa Robespjēra sievietes nespēj dot bērnam glāstus, maigumu, vest sarunas. Viņas uzskata, ka bērnu nedrīkst lutināt, ka jau no mazām dienām viņam jāpierod pie visām dzīves grūtībām. Viņuprāt, lieka ucināšana, it īpaši zēnu, padarīs to pārāk gļēvuli.

Robespjērs labi spēj justies, kad apkārt valda atbrīvota, pozitīva gaisotne, dvēselisks siltums, jautrība, smiekli, kas izved viņu no sastinguma un stiprina viņa nestabilo emocionālo stāvokli. Tikai tad Robespjērs jūtas atbrīvots no spriedzes, gūst enerģiju, viņa izskatā pazūd saspringtība.

Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, neveiksmju kanāls. Robespjēram tajā atrodas + varas sensorā – izdzīvošanas funkcija. Vājas organizatora, procesu pabeigšanas, virzīšanas, izrīkošanas spējas. Vāja pretdarbība. 
Psihes ceturtais kanāls pastāvīgi meklē aizstāvību.

Robespjērs, būdams vīrišķais tips, ar grūtībām apzinās sociālās dzīves realitāti (īpaši lietu kārtību), tas ir viņa krišanas akmens. Viņa uzmanībai paslīd garām priekšmetu un lietu izvietojums telpā. Sadzīvē ir pieticīgs, viņu netraucē dzīvot askētiski. Netiecas pēc pārspīlējumiem, izsmalcināta komforta. Sīkie saimniecības darbi, ikdienas rūpes nav viņa stiprā puse. Viņš uzskata, ka tā ir lieka laika kavēšana, kurai nav jēgas.

Labprāt veic praktiskus fiziskus darbus. Darba procesu sadala pa etapiem, var zaudēt pacietību ilgstoša darba vai projekta īstenošanā. Nespēj virzīt vairākus darbības procesus vienlaicīgi. Mēdz darbu sasteigt vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt. Necieš pārstrādāt darbu. Tas attiecas arī uz diplomdarba veikšanu – ja ar pirmo reizi neizdodas aizstāvēt diplomu, tad bieži augstskolu nepabeidz. Grūtības var rasties gadījumos, kad nepieciešama īpaši kvalitatīva roku darba meistarība un precizitāte.

Viņa ideālajā pasaulē dominē tikai vidusšķiras cilvēks, retumis parādās spilgti izteiktas individualitātes. Viņam nav pieņemams, ja kāds vēlas sevi izcelt starp pārējiem. Demokrātiskā domāšana nepieļauj iedalīt cilvēkus nevienlīdzīgās grupās. Uzskata, ka cilvēka unikalitāti apliecina viņa darbi.

Robespjēram piemīt skaudība. Savu materiālo stāvokli mēdz pielīdzināt citiem, tāpēc viņam veidojas neobjektīvs spriedums par citu cilvēku mantisko stāvokli. Viņš neizprot, ka cītīgi darbojoties var gūt vērienīgus panākumus. Apšauba veiksmīgākos – Viņam ir, man nav, bet es taču arī strādāju!

Robespjēram trūkst pārliecības par sevi. Netiecas iegūt varu, taču ir labākais stratēģiskais padomdevējs. Uzskata, ka pareizākais valdīšanas stils ir demokrātisks, ka spiediena izdarīšana uz citiem nav pieļaujama.

Biznesā nav veiksminieks, tas bieži eksistē tikai uz minimālas izdzīvošanas robežas. Vadītāja amatā regulāri kontrole situāciju. Iemanās uzmantot to cilvēku lojalitāti, kas apgrozās viņa tuvumā, gādā, lai nepiederīgie pēc iespējas mazāk uzturētos.

Robespjēram blakus nepieciešams saderīgs sensorais partneris, kas rūpējas par viņa imidžu un veselību, aizstāv viņa intereses sabiedrības priekšā. Tāds ir 1.kvadras duālais Igo un aktivators Dimā.

Robespjera ārējās pazīmes

Ir sastopams Robespjērs ar kalsnu blīvi veidotu ķermeni, tas ir saspringts, neatbrīvots. Retāk sastopami dūšīgas miesas būves, (to ietekmē psihoofiskais tips). Pleci taisni, stūraini, pagriežoties ar skatu, uz sāniem pagriež visu ķermeņa augšdaļu. Stresa situācijās stāvus pozīcijā (vīriešiem) tendence uz sāniem, gandrīz plecu platumā izvērst kājas, it kā nostabilizējoties uz zemes.

Robespjēra gaita ir nepārliecināta, nedaudz svaidīga, nesteidzīga, radot ieskatu, ka viņš nestabili jūtas uz zemes, vai ka viņš izgājis pastaigā. Stobra kauli mēdz būt gari, kājas garas, un uz tiem nenoslāņojas lieka muskuļu un tauku kārta. Visbiežāk mēdz aptaukoties vēders, bet svars pa ķermeni izlīdzinās vienmērīgi.

Robespjēram raksturīga askētiska seja, kurā nav manāmas emocijas, drīzāk nopietna un barga nekā pretimnākoša. Bieži sejas forma ir kantaina, trapecveidīga, četrstūraina, ar uz āru izvērstiem vaigu kauliem.

Raksturīgi, ka daudziem Robespjēriem ir īpaši plata pieres daļa. Novērots, ka daudzi Robespjēri neregulāri rūpējas par zobu veselību, gadiem staigā ar nesalabotiem, vai tukšumiem zobu vietās.

Robespjēra skatiens nav tiešs, samērā izvairīgs, raugās tālumā. Daži skatās caur pieri, nepaceļot galvu pietiekošā augstumā. Reti smaida, sejā vērojams sastingums, runājot, maz kustās vaigu muskuļi, vairāk lūpas, brīžiem runājot, tur sakostus zobus. Balss tembrs zems, arī sievietei parupjš, nav skaļš, dažkārt uzsver tikai zināmus vārdus. Runājot maz, žestikulē, turklāt īsā diapazonā – līdz plaukstas locītavai, dažkārt nepaceļot to no galda vai kustinot pirkstus.

Ja Robespjērs atrodas pesimistiskā noskaņojumā (kas bieži ar viņu notiek), tad nepievērš uzmanību ārējam izskatam, staigā apaudzis, neskuvies un saburzīts.

Ja Robespjērs nedzīvo kopā ar saderīgu sensoro, viņa ārienē pamanāms paviršums, tas ir neregulāri kopts, apģērbā neveiksmīgs krāsu savienojums, nepamana, ka apģērbam atirušas malas, iztrūkstošas pogas. Dzīvojot kopā ar sensoro partneri, Robespjēra vizuālais izskats krasi mainās.

Robespjera sieviete. 
Visbiežāk šī tipa sieviete sabiedrībā nav pamanāma, jo neizcelties ar savu ārējo izskatu. Stājā nav staltuma. Pūlī izskatās pelēcīga, bieži novērojams paviršums apģērbā, tērpa kopskats nepasvītro sievišķību. Robespjēre neizceļas arī ar smalku gaumes izjūtu. Bieži manāms, ka apģērbs slikti pieguļ augumam, tas sastāv no vairākiem, savstarpēji nesaskaņotiem komponentiem. 

 

 

 

 

Apģērbā ir iecienījusi pelēkos, brūnos un zilos, dažkārt oranžos toņus. Parasti izvēlas samērā smagnēja modeļa apavus, viņai svarīgs praktiskums, ērtums, bet ne elegance. Dažas nēsā vīrišķīga modeļa apavus. Viņas kāju ikri ir vīrišķīgi.

Robespjēres garderobē nav cieņā aksesuāri, smaržas, rotas lietas, izvairās lietot kosmētiku. Daļa Robespjēra tipa sievietes maz piedomā par frizūras veidošanu. Tendence nēsāt īsi apgrieztus matus.

 

Robespjera vīrietis 
Novērots, ka Robespjēra vīrieši rūpējas par matu griezumu, savlaicīgi tos apgriež, nav iecienījuši ūsas un bārdu. Robespjērs ģērbjas neuzkrītoši, lielu uzmanību nepievērš vizuālajam izskatam, visbiežāk izvēlas džemperus, vējjakas, un apģērbā pamanāmi daudzi elementi – apakškrekls, virskrekls, vamzis un virsjaka vienlaicīgi. Manāms, ka neregulāri kopj apavus.

 

 

 

 

 

Zināšanai!

Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba W.

Rediģēts 12. martā 24.g. un ievietots atjaunināts Robespjera raksturojums no e-grāmatas: “Atrodi sevi!” 23. gada izdevums. Grāmatu var iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 eiro.