Donkihots – ENTP intuitīvi loģiskais ekstraverts17.07.2010

Rediģēts 9. martā 2024.g.  Ievietots atjaunināts Donkihota raksturojums no grāmatas: “Atrodi sevi!”

Sociālais pseidonīms – “Izzinātājs”

                 

ENTP prototipi: Mihails Ļermontovs                          Aušra Augustinavičute

Autores piebilde par Don Kihota prototipu
«Dons-Kihots” ir spāņu rakstnieka Migela de-Servantesa romāna varonis, kas divās daļās izdots 1615. gadā. Ekscentriskais personāžs vāca stāstus par bruņiniekiem, un pats nolēma par tādu kļūt. Viņš sāk klejot pa visu pasauli, lai cīnītos par taisnību. Donu Kihotu pieņemts uzskatīt par pirmo mūsdienu romānu literatūras vēsturē.
Biedrība “Socionika” uzskata, ka ir pienācis laiks neesošo tēlu mainīt pret reālo. Visatbilstošākais un pasaulē pazīstamais krievu ekscentriskais dzejnieks Mihails Ļermontovs atbilst šim ENTP tipam. Tāpat šo tipu varētu nosaukt par godu socionikas atklājējai – lietuviešu zinātniecei Aušrai Augustinavičūtei, kura arī pieder pie dotā sociotipa.

Pirmais kanāls visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Donkihotam tajā atrodas iespēju intuīcija I – izdevības apjaušanas funkcija, jaunumu izzināšana, procesa kopainas saskatīšana.
Psihes pirmais kanāls ir visspēcīgākais, kurš nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Donkihots pieder racionalizatoru arhetipam, kuru dzīves vadmotīvsiegūt dzīvē maksimāli daudz jaunumu, paļauties uz savu saprātu, bet, pieņemot lēmumus, paļauties uz savu gūto pieredzi!
Donkihota idejas parasti apsteidz laiku, dažkārt 100 gadus uz priekšu. Viņa talants ir liela mēroga shēmu un struktūru konstruēšana.

Donkihots ir kā ideju krātuve, kurš dzīves garumā savā atmiņā uzkrāj visdažādākās idejas. Viņam izteikta dzīva interese par visu jauno, kurš savās domās nepārstāj likt kopā idejas, veidojot informācijas puzli. Sabiedrībā viņš atpazīstams tieši kā mūžīgais jaunumu meklētājs, kas atbilst pseidonīmam –“Izzinātājs”.

Donkihotam vienmēr ir kāda aizraušanās, jo savā apkārtnē iemanās pamanīt interesantas un neparastas iespējas, kas liecina par piederību tehnologu klubam.  Neparastu parādību jēgu, būtību un pat lietderību uztver ātrāk nekā citi. Bieži viņa idejas apsteidz laiku, parasti to nozīmīgums un vērtība atklājas tikai pēc vairākiem gadiem.
“Izzinātājs” aizrautīgi pēta abstraktas parādības, kuras citiem nešķiet interesantas. Viņu interesē apspriest nozīmīgus notikumus un procesus, aptverot ne vien redzamo, bet arī neredzamo pasauli, kosmosu, visumu, nemateriālos un garīgos procesus. Tas rada atšķirīgu ieskatu par pasauli, kas dažkārt pārtop jaunās iecerēs un iestrādājas idejās.
Viņu nebaida negaidīti situācijas pavērsieni, kuros nepieciešams rīkoties ārpus plāna, tas viņu aktivizē. Nestandarta un bīstamās situācijās neapjūk, bet veiksmīgi pielieto uzkrāto informāciju.
Donkihotam bieži tiek pārmests, ka viņš dzīvo nereālā pasaulē. Taču viņš savas idejas uztver kā kaut ko reālu, kaut pašreizējos apstākļos nesasniedzamu. Neapgrūtina sevi ar to, kas būtu darāms, lai ieceri īstenotu, viņam pat nav svarīgi, cik tā ir praktiska.
Svarīgs ir fakts, ka ideja dzimusi. Tas dod Donkihotam adrenalīnu un motivāciju darboties, jo piesaistās tikai tādiem darbības procesiem, kuri apmierina unikalitāti’. Viņa veiksmes atslēga ir domu neparastums, unikalitāte.

Kad “Izzinātājs” ir aizrāvies ar kādas idejas radīšanu, darbojas enerģiski, nežēlo laiku, spēkus, strādā naktīs, pat aizmirs paēst. Bieži viņa aizraušanās saistīta ar katastrofu, stihiju, cilvēku masveida bojā eju un citu mistisku notikumu izpēti. Viņu piesaista katastrofu izcelšanās iemesli, bet mazāk to nodarītās sekas.
Talantīgi izjūt veidu, kā iegūt maksimālu informācijas daudzumu, kurš dod atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Piemēram, izmeklētājam Donkihotam veidojas savs atšķirīgs pētījumu modelis, viņš meklē sakarības faktos, fiksētos dokumentos, sasaista tos kopā, atsedzot pilnu noziedznieka rīcības plānu no sākuma līdz beigām.
Donkihotu aizrauj vārdu spēles. Šī tipa pārstāvju vidū ir gan dzejnieki, literāti, mūziķi, kuru izteiksmes veida neparastās atskaņas uzrunā cilvēkus. 
Darba procesā viņam nepieciešams piedalīties no sākuma posma, darbības vidus posmā iekļaujas ar grūtībām. Aptvēris, ka viņa iecerei ir zudusi jēga vai tā kļuvusi neperspektīva, to viegli atmet. Jebkurā situācijā Donkihots rīkojas savas intuīcijas vadīts. 

Otrais kanāls arī spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Donkihotam tajā atrodas struktūru loģika L  sistēmas, stingra procedūras ievērošana,  strukturēšana, universālo likumu ievērošana
Psihes otrais kanāls arī ir spēcīgs, kurš norāda veidu, kā cilvēks nodrošina sava mērķa īstenošanu.

Donkihots pasauli redz kā sistēmu, kurā pastāv noteiktas loģiskas sakarības, kas ļauj viņam izskaidrot neparastās notikumus un parādības. Tāpēc Donkihota ir uzskatāms kā talantīgs moderno informācijas tehnoloģiju jomā, vērtīgākais procesu un sistēmu pilnveidotājs. Esošajā sistēmā atrod kritiskos punktus, izprot, kā to mainīt.

Loģiskie secinājumi intuīcijas ietekmē ļauj pasauli uztver relatīvi. Donkihots uzskata, ka tai pastāvīgi jāmainās. Viņš rotaļīgi savām iecerēm spēj piesaistīt argumentus, kurus grūti apgāzt. Tādi viņš neapzināti ir veicinājis kāda cita cilvēka idejas bojāeju.
Sabiedrības normas un ierobežojumus Donkihots uztver nosacīti, uzskata, ka tās ierobežo viņa brīvību un nav nepieciešams ievērot. Viņš ir stingrā režīma grāvējs, cīnās izskaust ierobežojumus, kategoriskos un diskriminējošos likumus, norādes, birokrātiskās procedūras, izrīkošanu no augšas, aizliegumu katram paust savu viedokli.
Donkihots ir skeptiķis opozīcijā politikai, reliģijai, neatzīst bezjēdzīgus rituālus, burvestības, elkus. Būtu nesaprātīgi Donkihotu dēvēt par lētticīgu vai aprobežotu, jo viņa rīcība ir piesardzīga. Viņš neizprot cilvēkus, kuriem nav savu domu, ideju, sava viedokļa.

Viegli ierauga sakarības sarežģītas informācijas izklāstā arī tad, ja saskaras ar to pirmoreiz. Donkihots kā racionalizators spēj izstrādāt pielietošanai nepieciešamo rīcības plānu, kurš noder nestandarta, neparastu ideju realizēšanai. Informāciju nesaista dzelžainos rāmjos, jo viņa veidotā struktūra ir lokana, lai, uzrodoties jauniem faktiem un apstākļiem, tā būtu viegli maināma.

Donkihots uzskata, ka, iespējams, ir pilnīgi viss, pierādījumus un motivāciju var atrast jebkam. Aizrautīgi piedalās sarežģītu tēmu apspriešanā. Diskusijās bieži uzdod nekonkrētus, cituprāt, naivus jautājumus, apšauba vispārējās patiesības. Viņa domāšana raksturojas ar sākotnējo noliegšanu, tai seko analīze un izvērtēšana, pēc kuras viņš vai nu apstiprina, vai galīgi noraida dzirdēto.

Iekams “Izzinātājs” nav ieguvis pietiekamu informāciju, izanalizējis to, atbildību par to neuzņemas, viņam vienmēr ir savs skaidrojums. Kā pētnieku tehnologu kluba pārstāvi, Donkihotu pārliecina tikai loģiskā pierādīšana, tāpēc, lai izskaidrotu, kādas idejas vērtīgumu viņš tam var veltīt daudz laika.

Donkihots izklaidējas intelektuāli, iesaistoties dažādās diskusijās, kuras dažkārt pāraug strīdos. Tajās viņš sevi prezentē kā labu situācijas analizētāju, kurš prasmīgi izsaka un aizstāv savu viedokli. Tāpēc Donkihots spējīgs nostāties pret sabiedrības vairākumu, asi un samērā profesionāli aizstāvot savu viedokli, ar provokatīviem jautājumiem cenšoties panākt oponenta viedokļa maiņu. Viņš vērtē, kritizē un atsedz citu cilvēku domāšanas spējas, rīcības bezjēdzīgumu. Stresā gūst rūdījumu.

Trešais kanāls vājais, problēmu, šaubu izraisošais. Donkihotam tajā atrodas F varas sensorā  izdzīvošanas funkcija – vājas organizatora, procesu pabeigšanas, virzīšasas, izrīkošanas spējas.
Psihes trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Donkihotam grūtības sagādā orientēšanās reālajā pasaulē. Bieži dzīvo savās ilūzijās. Viņa izdomu pasaulē harmonija pastāv pati par sevi, apkārtējais haoss nav šķērslis. Viņš dzīvo nākotnei, viņu baida pabeigtības sajūta. Donkihotam laika jēdziens ir izstiepts, viņš bieži kavē.

Netiecas pēc bagātības, naudas, neapaug ar lietām, ar grūtībām veido uzkrājumus. Iegādājas tikai pašu nepieciešamāko. Dažkārt nauda viņa rokās burtiski aizslīd. Nav skops. Netiecas pēc varas, uzskata, ka vara cilvēkam atņem brīvību. Donkihotam nepatīk forsēt procesus, nemīl konkurēt. Bieži cīnās ar savu mainīgo pašvērtējumu, tāpēc ir gadījumi, kad viņš sola pārāk daudz. Tam neseko darbi. Vāji apzinās savu ideju vērtību materiālā izteiksmē. Nespējot tās novērtēt, dažkārt var atdāvināt.

Nav saimniecisks. Sīkos saimnieciskos darbus uztver kā lielu slogu, kuriem nav jēgas, jo no tā nekas nemainīsies, turklāt tas traucē attīstīties viņa radošumam. Sadzīviskās nekārtības kā vīrišķo (maskulīno) tipu  viņu maz uztrauc, jo nav prasīgs pret apkārtējās vides lietu kārtību, visbiežāk tās nepamana. Arī sieviete. 
Donkihots slikti izjūt savu ķermeni, var ilgi iztikt neēdis, nejust, ka ir saslimis, ka salst, vai ka ir pārkarsis. Neprot izteikties par savu pašsajūtu, tas var izraisīt nopietnas saslimšanas.
Svārstīgs lēmumu pieņemšanā. Donkihots ar grūtībām atrod sev profesionālo pielietojumu. Daļēji arī tādēļ, ka nespēj regulāri pakļauties darba kārtības noteikumiem, ievērot pašdisciplīnu un iecietību saskarsmē.

Būdams iestādes vadītājs, nespēj virzīt uzņēmumu regulāras peļņas gūšanai. Arī sava darba ieguldījumu nespēj objektīvi novērtēt, dažkārt novērtējot to par augstu un, aizbaidot klientus, dažkārt spējīgs atdot savas idejas bez maksas.
Depresijas un stresa situācijās Donkihots kļūst vienaldzīgs pret apkārt notiekošo, izvairās no cilvēkiem, iegrimstot pesimismā. Viņš necieš žēlošanu, uzmundrinājumus, ar dvēseles pārdzīvojumiem vēlas tikt galā paša spēkiem.

 Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, neveiksmju izraisošais. Donkihotam tajā atrodas R attieksmes ētika, – vāja  personas īpašību izvērtēšana, kolektīva attieksmes mainīšana, morālā apziņa. 
Ceturtajā kanālā cilvēks pastāvīgi meklē aizstāvību tas ir visvājākais.

Donkihota pašvērtība atkarīga no tā kā viņš sajūt citu attieksmi pret sevi, kāda gaisotne ir apkārtējā vidē. Tādā vidē viņš spēj atrast domubiedrus. Dzīvot vientulībā Donkihots nespēj, viņa apkārtnē vienmēr pulcējas un rosās kompānijas. Bieži viņa miteklis pārvēršas par saieta namu.

Saskarsmē ar nepazīstamiem uzmanīgs. Parasti nav iniciators attiecību uzsākšanā. Kaut arī Donkihotam parasti ir daudz draugu un paziņu, taču visbiežāk tie atrod viņu paši. Viņš pat neņemas atbildēt, kurš ir viņa labākais draugs. Visi, kuri vēlas apspriest interesantas lietas, notikumus (tikai ne ētiskas dabas), vai tādi, kuri bez iebildumiem spēj viņā klausīties, ir viņa diskusijas kluba vērti.  

Cilvēku savstarpējo attiecību jautājumi Donkihotam ir sveši, jo viņam vāja empātija. Bieži neizprot, vai viņa uzvedība atbilst ētisko normu kritērijiem. Ja saskarsmē rodas problēmas, viņš vēlas izskaidroties, pierādīt savu patiesību. Nav ļaunatminīgs, pēc strīda uz laiku, norobežojas, bet neizslēdz to no draugu loka, jo ir pozitīvists.

Donkihots bieži saskarsmi uzsāk ar dzēlīgām piezīmēm. Spējīgs izprovocēt nepatīkamas situācijas, pat dziļi aizvainojot citus, tanī skaitā nesaudzē arī sievieti. Kurš viņa zobgalības iztur, tas iemanto Donkihota cieņu. Parasti viņš nevēlas zaudēt draugus. Spilgts piemērs ir slavenais krievu dzejnieks Mihaila Ļermontovs, kurš šīs iezīmes dēļ pašā spēku plaukumā beidza dzīvi divkaujā.

Sabiedrībā izaicinoši uzvedoties, apvainojot citus, viņš divas reizes tika izaicināts uz divkauju, otrā izrādījās liktenīga. Sabiedrībā viņam bieži rodas ētiska rakstura problēmas. Kaut arī rada par sevi pārliecinoša cilvēka ieskatu, ar grūtībām ieklausās citu domās, spējīgs tās pārtraukt, uzvesties savu ieskatu vadīts.

Donkihotam ir miglains priekšstats par mīlestību, jūtām, viņš neizprot, kad ir iemīlējies. Tukši solījumi nav viņa dabā. Dažkārt netaktiska uzvedība ir maskēšanās neveiklās saskarsmes dēļ. Neprot cīnīties partnera dēļ, jo nezina, kā to pareizi izdarīt. Viņa koķetēšana un humors izpaužas loģiskās vārdu spēlēs un izteicienos, kas nav saprotami citu kvadru pārstāvjiem. Cilvēku personības apspriešanā nepiedalās. 

Savā uzvedībā nemainās, tādēļ viņu bieži dēvē par mūžīgo bērnu. Nespēcīgs gadījumos, kad tiek apmelots vai iesaistīts intrigās.

Donkihota ārējās pazīmes.

Visbiežāk Donkihoti ir gara un kalsna auguma, kas mūža garumā jūtami neizmainās. Ķermeņa daļas izstieptas, sevišķi gari ekstremitāšu kauli – rokas, to pirksti, kājas. No dzimšanas Donkihotam raksturīga izliekta muguras augšējā daļa, kas veido “C” burta izliekumu. Retāk sastopami Donkihoti ar pilnīgu miesas būvi.

Daļai Donkihotu galvas forma veido trijstūri, pieres daļā tā ir platāka, bet vaigu daļa pavisam šaura. Galvas proporcija pret ķermeni ir nesamērīgi maza, daļai raksturīgas mazas ausis. Acis izskatās ūdeņainas, kuras raugās kaut kur nekonkrēti, bieži nepamanot apkārt notiekošo. Sejā gandrīz nav manāmas emocijas, drīzāk gatavība diskutēt. Sarunājoties novērojams nervozums, ko pavada dzīva žestikulācija. Gaita strauja, vienmēr steidzīga.

Donkihota sieviete.

Viņas gaita ir vīrišķīga, sperot platu soļa atvēzienu. Viņas apģērbu tikai retumis papildina rotas lietas. Reti lieto kosmētiku, reti apmeklē skaistumkopšanas salonus. Somas visbiežāk izvēlas apjomīgas, funkcionālas, viņai nešķiet svarīgi to pieskaņot apaviem vai tērpam. Maz piedomā par frizūru. 

Donkihote savu pievilcību neprot akcentēt, bieži izvēlas izteikti vīrišķīgus tērpus, bikšu kostīmus. Ģērbšanās stilu un apģērba krāsas izvēlas neuzkrītošas. Lai slēptu savu vājo izpratni par krāsu saskaņošanu, drošības labad pieskaņo visas detaļas vienam tonim. Visdrošāk jūtas tērpusies melnajos toņos, jo ir sapratusi, ka tam var pieskaņot visas krāsas. Nemēdz nēsāt apavus ar augstu papēdi, izvēloties, apsver praktiskumu. Viņa savu garderobi iedala sekojoši: pastaigām, darbam, ikdienai, teātrim. Parasti to papildina mirkļa iespaidā ieraudzītais, kas visbiežāk nekur nav pieskaņojams. 

 

 

 

 

 

Donkihota vīrietis.

Īpašu vērību ārējam izskatam viņš nepievērš. Mati izskatās kā vēja izpūsti, tos apgriež neregulāri. Elegance viņa apģērbā ir lieka greznība. Visbiežāk sastopami kalsna auguma Donkihoti, kuriem no sāna skatoties lāpstiņu rajonā veidojas „C” burta izliekums. Tā ir iedzimta tipa īpatnība. Viņa acīs lasāms naivums, pat bērnišķīgums, kurš liecina par Donkihota zinātkāri.
Viņa iecienītākais ģērbšanās stils džinsa bikses, dažādi svīteri, vai boja auduma biezās jakas ar kapuci. Kā papildinājumu tērpam bieži izvēlas garu šalli, kura izskatās, it kā saburzīta. To ap kaklu sasien mezglos.

Zīmīgi, ka mūsdienu Donkihots jebkurā gadalaikā, pat karstā vasarā, vai telpā nešķiras no cepures ar nagu. Dažkārt var pamanīt cauras zeķes, vai tās ir apautas dažādās krāsās. Visbiežāk izvēlas botas ar biezu zoli.

 

 

 

 

 

Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba W.

Raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J. Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html