Ahmatova WELP – Ideologs14.11.2020

Psihotipi ar Gribu 1.kanālā

Anna Ahmatova 1889. – 1966.g

Krievu dzejniece, kura personificē Sanktpēterburgas likteni, ir vienojošs posms starp Krievijas Sudraba laikmeta un 20. gadsimta otrās puses krievu dzejniekiem. Viņa ienāca kā spēcīga dzejniece, gūstot uzreiz panākumus. Bija viena no sarežģītākām tā laika personībām.
Populārākie dzejoļu krājumi: Rožu kronis, Baltais bars, Baltie gājputni  ir mīlas lirika. Grāmata Vakars (par mīlu un mānīšanos) guva īpašu popularitāti. Viņas dzejai bija intīma tematika, taču viņa  nepacieta miesisko tuvību, uzskatīja, ka mīlēt cilvēku var bez tā.
Neilgi pirms nāves  viņa rakstījaBet dzejnieks neviens vēl pateicis nav, ka gudrības nav un vecuma nav, un varbūt arī nāves nemaz nav.                                                                    

Pirmajai (1.) Gribai piemīt “Cara” valdonīgums.

Ahmatovu raksturo stipras gribas un spēcīgu emociju apvienojums, tādēļ sabiedrībā ir vienmēr pamanāma. Ir par sevi pārliecināta, lēmumus pieņem patstāvīgi, neietekmējoties no citiem. Bieži izvirzās līderos, taču tas nav viņas pašmērķis, viņai gandarījumu sagādā nosprausto mērķu piepildīšana. Ilgstoši augstā amatā noturēties nespēj, jo vēlas būt brīva un neatkarīga, saprot, ka jebkurš amats uzliek pienākumus un ierobežo rīcību. Sevi apliecināt arī citu vadīšanā nevēlas, pēc apbalvojumiem netiecas. Ja izdomājusi, ka kādu vēlas iepīt savos tīklos, to viegli spēj panākt. Vienmēr pamana citu vājās vietas, kļūdas, un vajadzīgā brīdī tās veiksmīgi izmanto. Ir altruistiska, viņai prieku sagādā rūpēšanās, labestības izrādīšana, palīdzība tiem, kuri viņai šķiet simpātiski. Viņai ir stingras prasības pret tiem, ar kuriem sadarbojas. Vienmēr atklāti izsaka to, ko domā, taču dažkārt viņas sakāmais sanāk pārāk kategorisks.

Otrā (2.) Emocija tiek dēvēta par “Aktieri”

Ideologa emocijas ir elastīgas. Tā ir veiksmīga īpašība profesijās, kurās vajag mainīt lomas – īpaši aktiera darbā. Saskarsmē izrāda iniciatīvu, ir runīga, lokana un arī labestīga. Emocionāli spēj iedvesmot cilvēkus, vienlaikus ir spējīga būt dvēseliski tuva, nekautrējas jūsmot publiski. Savā dzīves laikā iemīlas daudzkārtīgi un strauji, ar milzīgu kaisli, partneri nomokot emociju plūdos. Tikpat bieži izjūt vilšanos partnerī. Otrā emocija vīlusies kādā cilvēkā, spējīga pat viņu ienīst. Pat iepriekš slavinātais cilvēks tad tiek nopelts un pasludināts kā nekam nederīgs. Ahmatovas nelabvēlību izpelnās arī tie, kuri mēģina ierobežot viņas brīvību, diktējot un uzstādot savus noteikumus. Emocionāli satrauktā stāvoklī cilvēku nepamet, iekams neizved viņu no emocionālās krīzes. Uzņemot mājās viesus, tos dažādi uzmana un koriģē viņu uzvedību.

Trešā (3.) Loģika tiek dēvēta par “Skeptiķi”

Ahmatova lēmumus pieņem patstāvīgi. Pamana pat niecīgu nepilnību formulējumos, bieži kritizē citu kļūdas. Izvirzot mērķus, vispirms analizē tā lietderību, mērķu sasniegšanai velta milzīgu enerģiju. Iesaistot savā darbībā citus cilvēkus, izvirza nosacījumu, lai tie neizteiktu pretenzijas par viņas plāniem. Un gandrīz akli pakļausies viņai. Citu domas un papildinājumus darba procesā uzņem skeptiski. Ja izvirzītie plāni ir pārāk apjomīgi, ātri sajūt pārslodzi. To pavada domu haoss, viņa jūtas izsmelta, kam seko nepārliecinātība par sevi. Jebkurās diskusijās viņa uzņemas velna advokāta lomu, tāpēc bieži nonāk konfliktā ar sabiedrību. Gūstot rūgtu pieredzi, saprot, ka nepieciešams ieklausīties arī citu padomos un pārstāt būt kategoriskai. Piemīt paaugstināta interese par visu neparasto un neikdienišķo.

Ceturtā (4.) kanāla Fizika tiek dēvēta par “Beziniciatīvo”

Ahmatova it kā pietrūkst enerģijas darboties, jeb tā viņai ir limitēta, tāpēc tiek dēvēta par beziniciatīvo. Viņa nepiesaistās materiālai pasaulei, samierinoties ar minimumu, jo uzskata to kā īslaicīgu prieka gūšanas avotu. Laiku nešķiež sadzīves jautājumu kārtošanā. Var dzīvot minimālos sadzīves apstākļos, nepiegriežot vērību apkārtējai kārtībai. Iekarsusi darbā, var nejust izsalkumu. Nepievērš vērību veselības problēmām, tādēļ bieži ielaiž slimības. Ilgu laiku var neiegādāties neko jaunu, tad pēkšņā jūtu uzplūdā var izšķiest naudu, neapsverot pirkuma nepieciešamību. Gadās, ka pirkumu nav iespējams pieskaņot jau agrāk iegādātam tērpam, bet viņa tam nepievērš uzmanību. Ahmatovai nepiemīt taupīgums, taču periodiski prot uzkrāt līdzekļus. Sava inertā un Beziniciatīvā noskaņojumā neapdomīgi pārtērē līdzekļus. Viņa izprot, ka materiālais nodrošinājums veido sabiedrībā zināmu ieskatu par cilvēku. Viņas vērtējumu kritēriji – dārgs, tātad pats labākais, dažkārt negaumīgs.
Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai

Ahmatova WELP 5.kv 

Kvadra 

Balles 

Vieta 

Epikūrs PLEW

5

56

1

Bordža PELW

5

46

2

Sokrāts WLEP

5

38

3

Čehovs PWEL

6

36

5

Ruso ELPW

3

36

4

Gēte PWLE

1

29

7

Buharins EPLW

3

29

6

Ahmatova WELP

5

28

9

Gazali EWLP

1

28

8

Bertjē LPEW

4

22

11

Aristips PLWE

1

22

10

Einšteins LWEP

6

21

13

Andersens ELWP

1

21

12

Dimā PEWL

6

19

17

Tvardovskis WPEL

4

19

16

Augustīns LEPW

4

19

15

Ļeņins WLPE

3

19

14

Tolstojs WEPL

4

16

19

Pasternaks EWPL

2

16

18

Napoleons WPLE

3

12

20

Paskāls LEWP

6

4

21

Puškins EPWL

2

2

23

Lao-dzi LWPE

2

2

22

Platons LPWE

2

-12

24