Andersens ELWP-Komunikatoru klubs29.11.2020

Psihosofiskie tipi ar E Emociju 1. kanālā

Par prototipu: Hans Christian Andersen – 1805. – 1875.g.

Dāņu rakstnieks, viens no pazīstamākiem pasaku autoriem pasaules literatūrā. Bērnībā sava izskata (lielā deguna dēļ) un izcelšanās dēļ piedzīvoja dažādus pazemojumus, kas vēlāk izpaudās viņa darbos. Ar mācībām Andersenam gāja grūti, jo viņš nespēja sevi piespiest sistemātiski mācīties. Dzīves laikā tā arī neiemācījās pareizi rakstīt literārā dāņu valodā, bet tieši par to viņu iecienīja vienkāršā tauta. 
AndersensFolianti nodzeltē, pilsētu spožums nobāl, bet dabas grāmata ik gadus iznāk jaunā izdevumā.

Pirmā Emocija tiek dēvēta par “Romantiķi”

“Komunikators” ir emocionāls cilvēks, kurš bieži dzīvo savā fantāziju pasaulē un ir atrauts no realitātes, tādēļ arī tiek pieskaitīts pie “Romantiķiem”. Ne vienmēr izpelnās sabiedrības novērtējumu, jo daudzu skatījumā viņš ar savām fantāzijām ir aizsteidzies laikam priekšā. Viņa uzvedība ir īpaši emocionāla un dažkārt pat kaprīza, līdz histērijai. “Romantiķis” ir ļoti jūtīgs, viegli ievainojams cilvēks, dažkārt viņa emocijām var būt pat traģiska nokrāsa. Ja ir labā noskaņojumā, var jokot, apspriest dažādas sadzīves tēmas. Viņa literārais talants jau šūpulī ielikts.

Bieži šī tipa cilvēki žēlojas par savu neizdevušos dzīvi, slikto un ļauno pasauli, kā arī par savas dzīves bezjēdzību. Straujās garastāvokļa maiņas rada viņā nepārliecināta cilvēka iespaidu, kurš netic saviem spēkiem. Nespēj izskaidrot savu emocionālo attieksmi pret citiem – neizprot, kad ir iemīlējies, kad ar partneri saista kaisle, kad vienkārša jūsmošana. Šīs sajūtas viņu nomoka. Viņu maz skar citu cilvēku problēmas, uztur saikni ar tiem, kuri emocionāli viņu izprot. Andersenam svarīgi ir citos pamanīt cilvēciskumu, patiesumu, dvēselisku attieksmi un viņa morāli. Var iepazīties pavisam nejauši, veiksmīgi izvēlas sarunu tēmas, dažkārt tās var būt pilnīgi nejaušas, izvēlētas pēc situācijas. Ja nejūt emocionālu piepildījumu, nespēj panākt to, ko nolēmis, vai nesaprot, kā rīkoties. Bezizejas skartos bieži moka depresija.

Otrā Loģika tiek dēvēta par “Retoriķi”

“Retoriķa” domāšana un pieeja dzīvei ir filozofiska. Ir zinātkārs. Šī tipa cilvēkus bieži var sastapt radošajos, intelektuālajos un fantastikas cienītāju klubos. Tur viņš atrod savu vietu. Ja Andersens ir atradis sev interesējošo lauku, tad ar milzīgu aizraušanos pauž savas nestandarta idejas. Bieži šī tipa pārstāvji ir brīnišķīgi lektori. Sevis interesējošā tēmā vienmēr meklē jaunu informāciju, risina cilvēcisko attiecību problēmas, jo viņš vēlas rast no tām izeju. Tas ir viņa kā Komunikatora dzīves mērķis. Viņiem patīk analizēt un tiesāt citu dzīves. Andersenam ir stratēģiska domāšana, savās domās konstruē teorijas, spēj izprast samilzuma cēloņus un ar to saistītās sakarības. Idejas vārdā aizstāvot savu patiesību, iekarst strīdos. Jebkurās diskusijās viņam svarīgs saprātīgs loģiskais secinājums. Jūt nepieciešamību dalīties domās, ciena gudrus cilvēkus, ne īpaši iecietīgs pret muļķiem. Pēc socionikas intravertais Andersens ir noslēgtāks, taču ekstravertais ir daudz atvērtāks, komunikablāks, bet izvairās apmeklēt lielas kompānijas.

Trešā Griba tiek dēvēta par “Mietpilsoni”

“Mietpilsonis” zināmā mērā ir asociāla būtne, kas vairās tikt iesaistīta sabiedriskajā dzīvē, tādēļ izpelnījies Mietpilsoņa “titulu”. Viņam nav pašam savu stabilu uzskatu, tāpēc Griba ir Andersena vārīgais punkts, kas traucē viņam attīstīties un rīkoties. Viņš nav par sevi pārliecināts. Kaut arī idejas viņam dzimst spontāni, bet to realizēšanu ierobežo pārliecības trūkums par to, vai citiem tas būs pieņemami, vai tas kādam būs nepieciešams. Gribasspēka trūkuma dēļ, ieceres paliek neīstenotas.. Arī par lēmumu pieņemšanas pareizību bieži nav pārliecināts. Ar grūtībām piespiež sevi darboties, ar grūtībām atrod darbu. Nespēj izlemt, kas darāms vispirms un kas pēc tam. Sāpīgi pārdzīvo citu vērtējumu par sevi. Nespēj veselīgi pieņemt aizrādījumus un pamācības, to drīzāk uztver kā iejaukšanos viņa privātajā dzīvē. Ja ar darbu nav apmierināts, nespēj izteikt iebildumus, nedz palūgt algas pielikumu drīzāk pakļauj sevi bezcerīgam liktenim. Tas rada augsni pesimismam, bez palīdzības netiek vaļā no savām neveiksmēm. Te Andersenam blakus vajadzīga otrā griba.

Ceturtā Fizika  tiek dēvēta par “Beziniciatīvo”

Andersenam pietrūkst fiziskā spēka darboties, tikai epizodiski viņš izjūt darbošanās uzplūdus, no tā izriet funkcijas apzīmējums – “Beziniciatīvais”, cilvēks, kuru nepieciešams iekustināt. Andersenam darbs jāuzdod sadalīts pa etapiem. Viņš neizprot savas reālās vajadzības, jeb dažkārt tās apzinās, bet ignorē. Daudz laika velta filozofiskām pārdomām, kas reālus augļus nenes. Maz pievērš uzmanību sev, vai savas apkārtnes komfortam, mēdz ironiski izteikties par tiem, kuri daudz laika izšķiež kārtības ieviešanai savā apkārtnē. “Beziniciatīvais” bieži iesāktus darbus atstāj novārtā. “Beziniciatīvais” ir cilvēks ar vāju enerģiju, kurš nav piemērots fiziskam darbam. Viņš vēlas, lai kāds uzņemas sadzīves jautājumu kārtošanu, tanī skaitā ēst gatavošanu un apģērba iegādi. Andersenam ir mazsvarīga materiālā pasaule, to viņš neuztver kā nastu vai apgrūtinājumu, bet cer, ka, kaut kas, pats no sevis bez viņa ietekmes mainīsies. Viņš tic, ka nekas uz pasaules nav mūžīgs, jebkuru lietu vai notikumu nomainīs cits. Uzskata, ka lietām un mantām nav jāpieķeras, jo viss tik un tā noveco. Iespējams, tāpēc daudziem šī tipa pārstāvjiem ir tieksme paredzēt pasaules galu. 
  Zemāk ievietota saderības tabula. Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.  

 Andersens ELWP
1.kvadra

kvadrs 

 balles

 vieta   

Gēte PWLE

1

56

1

Aristips PLWE

1

46

2

Gazali EWLP

1

38

3

Lao-dzi LWPE

2

36

5

Bordža PELW

5

36

4

Platons LPWE

2

29

7

Dimā PEWL

6

29

6

Andersens ELWP

1

28

9

Paskāls LEWP

6

28

8

Napoleons WPLE

3

22

11

Čehovs PWEL

6

22

10

Ahmatova WELP

5

21

13

Einšteins LWEP

6

21

12

Pasternaks EWPL

2

19

17

Ļeņins WLPE

3

19

16

Epikūrs PLEW

5

19

15

Buharins EPLW

3

19

14

Augustīns LEPW

4

16

19

Ruso ELPW

3

16

18

Puškins EPWL

2

12

20

Sokrāts WLEP

5

4

21

Bertjē LPEW

4

2

23

Tolstojs WEPL

4

2

22

Tvardovskis WPEL

4

-12

24