Augustīns LEPW – Komunikatoru klubs27.12.2020

Psihosofiskie tipi ar Loģiku 1. kanālā

Svētais Augustīns 354.- 430. g.m.ē

Ir viens no rietumu kristietības “tēviem”. Pēc izcelsmes — berbers, Katoļu, anglikāņu un pareizticīgo baznīcās atzīts par svēto. Daudzi protestanti, īpaši kalvinisti viņa teoloģiskos uzskatus pieņem kā protestantisma pamatu. Dzimis Alžīrija, kristīts – Milānā. Sarakstījis divus Rietumu kultūrai būtiskus darbus — “Atzīšanās” (Confessiones) un “Dieva pilsēta” (Civitas Dei).
Augustīns:
Kāda izskatās mīlestība?
Tai ir rokas, kas darbojas citu labā.
Tai ir kājas, kas steidzas pie grūtdieņiem.
Tai ir acis, kas redz postu un trūkumu.
Tai ir ausis, kas sadzird nelaimīgo nopūtas.
Tāda ir mīlestība.

Pirmā Loģika tiek dēvēta par “Dogmatiķi”

“Dogmatiķa” loģikas psiholoģiskā nostādne izpaužas tikai viņa domāšanā, bet ne uz Loģikas kvalitāti. Saskarsmē 1. Loģika runā izteikti apgalvojuma formā. Augustīna pasaules skatījums ir stabils, principiālos jautājumos, viņš savus uzskatus nemaina. Viegli izšķir patiesību no meliem, izprot, kā attiecīgā situācijā rīkoties un no kā jāatturas. Sarunas ar 1. Loģiku ir samērā apgrūtinošas, pat despotiskas, tās drīzā laikā noved pie 1. Loģikas monologa, bet to viņš atļaujas labi pazīstamā vidē. Sarunāties traucē arī viņa uzsvērtā, neapstrīdamā taisnības izjūta, kas ir atšķirīga no citām, zemāk stāvošām loģikām. Lēmumus pieņem vadoties pēc loģikas, un saprāta. Citu lēmumos un rīcībā pamana vājās vietas. Spējīgs dot noderīgus un saprātīgus padomus, zinātkārs, pastāvīgi pilnveidojas, pievēršoties kaut kam neparastam. Uzklausa otra cilvēka problēmas un neuzbāzīgi pēc saviem ieskatiem izskaidro, kā cilvēks spētu situāciju mainīt vai to risināt. Ja nav pārliecināts par savām iecerēm un prognozēm, domu pacietīgi nobriedina un nogaida. Vēlāk pārliecinājies, ka viņa rīcība ir attaisnojusies, jūtas apmierināts. Izvēlētajā profesijā pilnveidojas un ir kompetents, uzmanīgs un labs speciālists. Savu vērtību viņš apzinās.

Otrā Emocija tiek dēvēta par “Aktieri”

Otrai Emocijai ir iedzimta stigra norma attiecību un pārdzīvojumu izrādīšanā. Ja vajag, spēj būt jautra, dzīvespriecīga, bet ātri pārslēdzas, ja situācija mainās. Viņas atbildes reakcija iet no fakta uz Emociju, bet ne otrādi, tādēļ tā nodēvēta par “Aktieri”. Komunikators ir ļoti līdzsvarots, mierīgas dabas cilvēks, viņa uzvedība sabiedrībā ir dabiska, nesamākslota. Viņam svarīgs ir iekšējais miers un harmonija. Viegli ap sevi veido patīkamu un harmonisku gaisotni. Augustīnam nepieciešams atrasties sabiedrībā, baudīt tās pulsu, būt tās sastāvdaļai. Ar nepazīstamiem cilvēkiem ir savdabīgi noslēgts, atveras lēnām. Pieņem un nešķiro dažādu uzskatu cilvēkus, nepiemīt tieksme analizēt viņu uzvedību. Viegli iekļaujas kolektīvā. Domstarpību gadījumos atrod mierinošus vārdus, prot izlīdzināt attiecības, dažkārt pat samierināt strīdniekus. Sabiedrībā ir interesants sava smalkā humora un vieglās ironijas dēļ. Uzticas citiem, novērtē tos, kuri ir pārāki par viņu. “Aktierim” ir plašs interešu loks, dzīvē vēlas pilnveidoties, izprast mākslu, dejas ietekmi uz cilvēku, runas kultūru, stilistiku, savstarpējo attiecību un arī kulinārijas noslēpumus. Viņa dzīves misija ir nepārtraukta attīstība un sevis pilnveidošana. Ja 2. Emocijas izglītība nav iegūta tajā jomā, kas kalpo cilvēku emociju ietekmēšanai – aktieris, dziedātājs, mākslas darbonis, reliģiskā kulta kalpotājs, izklaidējošajās jomas pārstāvis, lektors, tad viņas talants nav līdz galam īstenojies. Visu, ko apguvis, spēj savienot, neko neizceļot. Atdevīgs tuvākajiem.

Trešā Fizika tiek dēvēta par “Pacifistu”

“Pacifists” ir cilvēks, kurš pretojas nevardarbīgi, bezcerīgās situācijās atkāpjas. Augustīns ir akurāts, viņam piemīt laba estētiskā gaume. Ir augsta motivācija sasniegt labklājību un uzlabot materiālo stāvokli. Ievāc informāciju, lasa grāmatas, kā uzlabot savu dzīves kvalitāti. Rūpējas par savas gaumes izkopšanu, arī citos pamana un vēro ģērbšanās stilu, gaumi. Dažkārt nav pārliecināts par savu pievilcību, arī fizisko formu, tāpēc ieklausās padomos, kas attiecās uz ģērbšanās, ēšanas paradumiem, veselīgām receptēm un fiziskās formas uzturēšanu. Daži pat iekrīt pārspīlējumos. Iesaistās fiziskās aktivitātēs, sportā un dejās. Viņam ir jūtīga āda un rokas, jūtīgs pret sāpēm. Piemīt tieksme apmierināt baudas, tas izpaužas ne tikai garšīga ēdiena baudīšanā, bet arī visa ķermeņa relaksācijā. Ne katrreiz spēj sev nodrošināt to komfortu, kādus vēlas. Sevi fiziski aizstāvēt nespēj. Var izpildīt īpaši smalkus darbus. Reizēm uzņemas pārāk lielu fizisko slodzi, nespēj izvērtēt, cik daudz fiziskā spēka jāiegulda.

Ceturtā Griba tiek dēvēta par “Dzimtcilvēku”

Augustīns nejūt ietekmes spēku uz citiem, netiecas pēc augstiem amatiem, tituliem, samierinās ar dzimtcilvēka lomu. Kardinālas pārmaiņas vai lēmumus veic, šauboties un ilgi pārdomājot. Netiecas vadīt citus, taču ir labs izpildītājs. Savu viedokli nevienam neuzspiež. Ir nedaudz ambiciozs, no vienas puses izvirza mērķus un cenšas tos sasniegt, bet no otras puses, ja ir uzstādījis mērķi un tas kādam traucē, vai ir radušies necerēti šķēršļi, var no tā atteikties. Viņam vieglāk atteikties, vai atbīdīt procesu tālākā plāksnē, nekā to pasteidzināt. Viņa uzvedība ir pārdomāta, neizceļ savus panākumus. Komfortablāk jūtas, ja viņam tiek norādīts virziens, kurā darboties un ja kāds viņu vada. Viegli piekrīt sarunu biedram, ar grūtībām spēj pateikt nē. Atstāj maiga un ievainojama cilvēka iespaidu, kam nepieciešams spēcīgs aizstāvis. Ciena spēcīgākus par sevi, mērķtiecīgus cilvēkus. Ir tieksme norobežoties no neuzņēmīgiem un tādiem, kuri žēlojas par dzīvi, jo uzskata, ka katrs savā labā var kaut ko izdarīt. Pasauli uztver kā kaut ko ļoti spēcīgu, kam nepretojas, bet harmoniski tajā iekļaujas. Augustīns uzskata, ka cilvēka liktenis nepakļaujas ne zinātnei, ne Dieva gribai, jo katrs var sevī mainīt, vajag tikai gribēt. Viņš uzskata, ka vienlaikus pastāv arī nolemtība, kuru nevar izmainīt.
Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

Augustīns LEPW
4. kvadra

 kvadrs 

 balles 

 viet a

Tvardovskis WPEL

4

56

1

Tolstojs WEPL

4

46

2

Bertjē LPEW

4

38

3

Puškins EPWL

2

36

5

Sokrāts WLEP

5

36

4

Pasternaks EWPL

2

29

7

Ļeņins WLPE

3

29

6

Augustīns LEPW

4

28

9

Ruso ELPW

3

28

8

Čehovs PWEL

6

22

11

Napoleons WPLE

3

22

10

Buharins EPLW

3

21

13

Epikūrs PLEW

5

21

12

Platons LPWE

2

19

17

Dimā PEWL

6

19

16

Einšteins LWEP

6

19

15

Ahmatova WELP

5

19

14

Paskāls LEWP

6

16

19

Andersens ELWP

1

16

18

Lao-dzi LWPE

2

12

20

Bordža PELW

5

4

21

Aristips PLWE

1

2

23

Gazali EWLP

1

2

22

Gēte PWLE

1

-12

24