Ļeņins WLPE-Pētnieku klubs18.11.2020

Psihotipi ar Gribu 1.kanālā

Par prototipu: Vladimirs Iļjičs Ļeņins 1870. – 1924.g

Krievu revolucionārs, boļševiku partijas līderis, pirmais PSRS vadītājs un ļeņinisma ideoloģijas dibinātājs. Tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta politiķiem. 
Daudz mācījies pašmācības ceļā, ieguvis jurista grādu, studējis Marksismu, par ko ticis izsūtīts trimdā. Bieži atradies emigrācijā. Cīnījies par cilvēku demokrātiskām tiesībām. Sarakstījis un atstājis ļoti daudzus savus darbus.

Ļeņins: …jebkuras darbības morālo vērtību nosaka  viņa ieguldījums pasaules vēsturē.

Pirmajai (1.) Gribai piemīt “Cara” valdonīgums.

Ļeņins ir ļoti mērķtiecīgs, darbīgs, pašpietiekams un samērā nopietns cilvēks. Pirmās Gribas apvienojumā ar otro Loģiku šim tipam uzkrājas lieli enerģijas resursi, kuru iespaidā viņš spējīgs vadīt, ietekmēt citus, un aizraut sev līdz. Bieži šī tipa pārstāvji ieņem augstus amatus un veiksmīgi vada tos. Labprāt uzņemas atbildību, turklāt jo riskantāku, jo viņam interesantāk. Sīkām neveiksmēm nepievērš uzmanību.

Ļeņinam piemīt augsta atbildības sajūta, pārliecība par to, ko uzņēmies veikt, jo viņam ir svarīgi sasniegt mērķi. Viņu virza iekšējais statuss (prieks sevī par sasniegto), ko panāk gan ar profesionālām zināšanām, gan ar talantu uzrunāt cilvēkus, pārliecinot viņus. Prot sevi pasniegt. Viņam svarīgs ir cilvēciskais faktors, uzklausīt citu idejas, sarunāt, vadīt un deleģēt pienākumus. Viņš bieži ir kāda jauninājuma virzītājs, kurā veiksmīgi iesaista citus.

Ļeņins bieži uzrodas īstajā laikā un īstajā vietā. Lēmumus pieņem vienpersoniski, globālos mērķus nemaina, par to sasniegšanu nešaubās un pat nav atturams.

Otrajai Loģikai piemīt oratora talants – “Retoriķis”

Retoriķim nepieciešama saskarsme. Viņa domāšana ir daudzslāņaina, tādēļ viegli uztver apkārtesošo informāciju. Labs nenogurdināms lektors, diskusiju vadītājs, spēj aizraut publiku.

Pētnieks otrās Loģikas iespaidā bieži aizrautīgi pieķeras kādai noteiktai nozarei, vai idejai, nemētājoties no vienas uz citām. Tam, ko dara, pārliecinoši tic. Ciena gudrus cilvēkus, kurus pulcina savā apkārtnē. Spēj saprātīgi spriest, labprāt sev interesējošā sfērā šķetina sarežģītas tēmas, iedziļinās tajās. Pirms nopietnu lēmumu pieņemšanas un darbu uzsākšanas loģiski izvērtē tā jēgu, bezcerīgas tēmas uzreiz atmet.

Vairāk nekā citiem psihotipiem, tieši Ļeņinam mūža garumā piemīt tieksme mācīties un celt savu kvalifikāciju. Katrā darbā veic uzlabojumus. Bieži viņš ir labs pasniedzējs, lektors, kā arī kvalitatīvu mācību grāmatu autors, jo viņš spēj saprotamā un vieglā valodā atspoguļot tēzes. Vienmēr un labprāt vēlas savas zināšanas nodot apkārtējiem, tikai tā sajūt savas būtības jēgu. Citiem nododot savu dzīves pieredzi, mudina noticēt jaunumiem, pārliecinot par šīs nozares efektivitāti. Viņa grāmatas kā izziņas materiāls parasti kalpo nākamām paaudzēm ilgus gadus.

Trešā Fizika tiek dēvēta par “Pacifistu”

Pacifists ir cilvēks, kurš baidās no piespiedu atrašanās diskofortablā vidē, no vardarbīgas izrēķināšanās, pārāk slimīgi uztraucas par veselību.

Ļeņinam ir svarīgs arī materiālais un finansiālais nodrošinājums, baidās palikt bezpalīdzīgs, nabadzīgs. Priecājas, ja saņēmis negaidītu materiālu atlīdzību. Lielu bagātību nesakrāj, bet vienmēr prot iegādāties to, ko kārojis, turklāt nopirktās lietas ir labā kvalitātē. Taču gadās, ka lietas, ko, iegādājies viņam, ātri apnīk. Preci izvēloties, nav pārliecināts, vai tā patiesi ir nepieciešama.

Galvenais, ko savās grāmatās nemin neviens socioniķis, ka “Pacifists” ļoti baidās no visāda veida izdalījumiem no cilvēku, dzīvnieku ķermeņa. No puvumu smakām, piesmakuša gaisa telpā. Arī no ēdiena, kurš pagatavots antisanitāros apstākļos, īpaši ja pamanma, ka to gatavo ar netīrām rokām utt. Jo socionisko sensoro  F S funkciju psihosofijā spēj aprakstīt tikai Fizikas aspekts. Tās ir cilvēku maņas. 

Pievērš uzmanību savam ārējam izskatam, mīl skaisti ģērbties. Prot iekārtot gaumīgu, bez liekiem izsmalcinājumiem, savu apkārtējo vidi, bauda gastronomiskos priekus (īpaši ja ir pastiprināta socioniskā funkcija). Profilaktiski seko veselībai. Neizprot tos, kuri materiālās pasaules labumus atstāj novārtā, kuri nedomā uzlabot savas dzīves komfortu. Ļeņins izjūt nepieciešamību būt fiziskā kustībā un dabā.

Ceturtās Emocijas cilvēku uzskata par “Viedo”

Viedais ir vistaisnīgākais un objektīvākais citu cilvēku vērtētājs. Nevar konkrēti atbildēt, kāds autors patīk, kādu mūziku izvēlas, jo emocionālās lietas vispārina. Ar gadiem, kad endokrīnā sistēmā notiek izmaiņas, tās 4. E pārvērš pārāk nopietnā cilvēkā (pēc 25 gadu vecuma). Viņš nav sabiedrības emocionālais uzlādētājs, bet piesaista cilvēkus ar savām zināšanām, gan uzkrāto pieredzi.

Emocijas ir Ļeņina visvājākā vieta. Kaut arī droši komunicē, pārdzīvo, ka neprot tā priecāties kā citi, jo saprot, ka prieks dod dzīvības eliksīru, kura viņam pietrūkst. Dievina cilvēkus, kuri spēj priecāties pat par katru sīkumu. Nepatīkami jūtas skaļā, neinteresantā kompānijā, dzirdot trokšņus, raudas, griezīgas skaņas. Izvairās no agresīviem cilvēkiem. Konfliktus cenšas risināt mierīgā ceļā, sarunājoties un pārliecinot. Bieži sevi nomoka, analizējot radušās konfliktsituācijas. Jaunībā ātri iemīlas, sarežģīti veidojas viņa personīgā dzīv. Ja neatrod cilvēku, kurš savu dzīvi ziedo viņam, paliek vientuļš.
Zemāk ievietota Ļeņina saderības tabula. Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

 Ļeņins WLPE
3. kvadra

Kvadra

Blles

Vieta

Buharins EPLW

3

56

1

Ruso ELPW

3

46

2

Napoleons WPLE

3

38

3

Gazali EWLP

1

36

5

Bertjē LPEW

4

36

4

Augustīns LEPW

4

29

7

Pasternaks EWPL

2

29

6

Ļeņins WLPE

3

28

9

Lao-dzi LWPE

2

28

8

Bordža PELW

5

22

11

Puškins EPWL

2

22

10

Gēte PWLE

1

21

13

Platons LPWE

2

21

12

Ahmatova WELP

5

19

17

Andersens ELWP

1

19

16

Epikūrs PLEW

5

19

15

Tvardovskis WPEL

4

19

14

Sokrāts WLEP

5

16

19

Einšteins LWEP

6

16

18

Tolstojs WEPL

4

12

20

Aristips PLWE

1

4

21

Paskāls LEWP

6

2

23

Čehovs PWEL

6

2

22

Dimā PEWL

6

-12

24

___________________________________________