Paskāls LEWP – Komunikators27.12.2020

Psihosofiskie tipi ar Loģiku 1. kanālā

Blēzs Paskāls 1623 – 1662.g.

Franču rakstnieks, fiziķis, matemātiķis un reliģijas filozofs, izveidoja ģeometrijas Paskāla teorēmu. Viņš bija brīnumbērns, kuru izglītoja viņa paša tēvs, bijušais ierēdnis. Paskāls sākotnēji pievērsās dabas un praktiskām zinātnēm, izveidoja pirmos  primitīvus mehāniskos kalkulatorus, pētīja šķidrumus, spiedienu, skaņas jēdzienu.
Paskāls: Zemiski ir tie cilvēki, kas zina, kur slēpjas patiesība, bet aizstāv to tikai tik ilgi, kamēr viņiem tas ir izdevīgi, bet vēlāk novēršas no tā cilcēka.

Pirmā Loģika tiek dēvēta par “Dogmatiķi”

“Dogmatiķis” ir filosofs, domātājs kurš vienmēr apveltīts ar idejām. Viņš tām pārliecinoši tic. Ideju pārpilns spēj iedvesmot citus, aizraujot darboties līdz. “Dogmatiķim” eksistē absolūtā patiesība. Viņa viedokli mainīt nav iespējams, vienīgi, ja sniedz virkni ticamu pierādījumu. Paskāls runā izteikti apgalvojuma formā. Pat ja viņš jautā, tas nenozīmē, ka gaida atbildi. Jautājums tiek izteikts apšaubāmā formā, it kā tikai vēršot uzmanību uz kaut ko. Piemēram, vai dzirdējāt, ko teica tas stulbiķis? Te neizskan uzaicinājums apmainīties domām. Savā prātā viņš veido ideālās pasaules ainu, kurā ieraksta cilvēkus, lietas, notikumus, darbošanās un rīcības iespējas. Viņa mērķis tuvināt tās reālajai dzīvei. Ik pa brīdim uznāk neticību saviem spēkiem, to viņš kompensē ar 2. spēcīgāko funkciju – Emociju, kad pats sev iestāsta, ka viss paveiksies. Viņam ir saprātīga un racionāla domāšana, līdzekļus spēj racionāli sadalīt un ekonomēt. Galvenais Paskāla mērķis ir apkārtējās pasaules uzbūve un to likumsakarību izzināšana. Tāpēc Paskāls ļoti bieži pievēršas teorētiskajām un abstraktajām zinātnēm, informācijas tehnoloģijām. Aizraujas ar intelektuālām spēlēm.

Otrā Emocija tiek dēvēta par “Aktieri”

Komunikators viegli uzsāk dialogu, parasti ir labā garastāvoklī, ar to uzmundrina un sarunā viegli iesaista citus, sagādā patīkamus pārsteigumus tiem. Viņam nepieciešama sabiedrība, kurā iespējams piedzīvot emocionāli piesātinātus mirkļus, baudīt mākslu, emocionālo komfortu. Paskāls nav pļāpa, nekompetentās sarunās neiesaistās. Viņš drīzāk ir lēnprātīgs debašu dalībnieks, bet ne atjautīgais intelektuālis. Otrās Emocijas valoda un mēle ir viņas stihija, traģēdija tam, kurš par “kaujas lauku” izvēlēsies cīņu ar otro Emociju. Viņas izvēlēto vārdu trāpīgums ir normāls viņas stāvoklis, neatkarīgi no viņas kultūras un izglītības līmeņa. Viņa spēj zibenīgi ātri atrast pat visaizvainojošākos vārdus, arī necenzētus, (rakstnieks Tolstojs), aizstāvot sevi, tos lietoja.

Paskāls nepamet nelaimē nonākušus cilvēkus, ir līdzjūtīgs un altruistisks, gatavs palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. Dažkārt viņa emocijas aizvirza cilvēkus nepareizā virzienā. Par tādu situācijas pavērsienu pats ir pārsteigts, jo nebija paredzējis, ka dažkārt tas vēršas pret viņu. Uz nenoteiktu laiku šāda situācija liedz viņam īstenot altruistiskos plānus, liekot pārdomāt, kurā vietā kļūdījies. Nonācis šādā situācijā, pārdzīvo, jo apjēdz, ka ir kļuvis kā nodevējs, kurš lauž solījumu, atkāpjoties no tiem. Ja arī viņam tiek pastāstīti objektīvi iemesli, viņš tiem nenotic, iekams pats nav pārdomājis un izvērtējis situāciju.

Trešā Griba tiek dēvēta pat “Mietpilsoni”

Trešā Griba, pat vairāk nekā 1. Griba, ir pārliecināta par savas patiesības nozīmīgumu, ko cenšas pierādīt. Taču “Mietpilsoņa” enerģija un spēks pielīdzināma kristālam, kaut arī ir ciets, bet spiediena rezultātā viegli sasitams. Gribas totālā ievainojamība raksturojas ar samērā nestabilu psihes mehānisma veidošanos Raksturojot 3. Gribu, uzreiz jābrīdina, ka būs jāpieskaras grūtākam un drūmākam personas dvēseles aprakstam, kas ir apslēpts un mokošs viņai pašai. Viņa kāro pēc austākas lomas sabiedrībā, nekā ir spējīga pati to ieņemt. Paskāls ir pietiekoši gudrs un talantīgs, bet viņam grūti piespiesties pabeigt iesākto. Ir mērķtiecīgs, parasti dzīvē iemanās kaut sasniegt, taču ne vienmēr pārliecināts par to, ko dara. Reizēm ir sentimentāls, maz iniciatīvs, sajūt nepieciešamību pēc cilvēka, kurš uzņemtos organizēšanu, vadīšanu un uzturētu saikni ar citiem cilvēkiem. Uz aizrādījumiem reaģē slimīgi, bieži izvēlas noslēgtu dzīvi, paliekot ēnā. Viņš ir galējību cilvēks, kurš nespēj objektīvi novērtēt situāciju un samezglojumu gadījumos nespēj rast izeju no tiem. Dažiem grūtības sagādā atrast darbu, jo strādāt stingrā režīmā viņš nespēj, bet brīvā režīmā dabu atrast ir problēmas. Bieži savus talantus realizē patstāvīgi – vienatnē.

Ceturtā Fizika tiek dēvēta par “Beziniciatīvo”

Ārēji “Beziniciatīvo” raksturo kā parastu darba sievieti, kura ir samērā mazkustīga, pieticīga, centīga, bet nepārkāpj viņai ierādītos rāmju. Bieži pietrūkst spēka realizēt savus projektus. Jāsaprot, ka lieku iniciatīvu un azartu fiziskā darbā no 4. Fizikas nesagaidīt. Paskālam nepiemīt tieksme piesaistīties materiālām vērtībām, bagātībai. Netiecas dzīvot komfortā, galvenais, lai būtu minimāli izdzīvošanas apstākļi, bet tie nedrīkst apsīkt, lai neiestātos bezizejas stāvoklis. Paskāls maz rūpējas par savu ārējo izskatu, par personīgo komfortu, netiecas izdalīties un kļūt pamanāms. Ja arī sasniedzis zināmu apmierinošu sadzīves komforta līmeni, viņam nerodas nepieciešamība to uzlabot. Kaut arī Paskāls redz apkārtējās pasaules nepilnības, bet uzskata, ka nav viņa spēkos to izmainīt. Vieglāk pielāgoties apstākļiem, tādēļ iemantojis atbilstošu pseidonīmu – “Beziniciatīvais”, kurš lieku neko nedarīs, bet paveiks to minimumu, lai izdzīvotu. Nespēj novērtēt savu dabu, savas spējas, dažkārt no vienas galējības krīt nākošā. Tāpēc ir viegli ietekmējams, “mīcāms kā plastilīns”.
Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

Paskāls LEWP
6.kvadra 

 kvadra 

 balles 

 vieta  

Čehovs PWEL

6

56

1

Dimā PEWL

6

46

2

Einšteins LWEP

6

38

3

Pasternaks EWPL

2

36

5

Epikūrs PLEW

5

36

4

Aristips PLWE

1

29

7

Puškins EPWL

2

29

6

Paskāls LEWP

6

28

8

Andersens ELWP

1

28

9

Gēte PWLE

1

22

11

Tvardovskis WPEL

4

22

10

Gazali EWLP

1

21

13

Sokrāts WLEP

5

21

12

Lao-dzi LWPE

2

19

17

Bordža PELW

5

19

16

Bertjē LPEW

4

19

15

Tolstojs WEPL

4

19

14

Ruso ELPW

3

16

19

Augustīns LEPW

4

16

18

Platons LPWE

2

12

20

Ahmatova WELP

5

4

21

Buharins EPLW

3

2

23

Ļeņins WLPE

3

2

22

Napoleons WPLE

3

-12

24