Tolstojs WEPL-Ideologu klubs14.11.2020

Psihosofiskie tipi ar Gribu 1.kanālā

Par prototipu: Ļevs Tolstojs 1826. -1910.g

Krievu rakstnieks, pacifists, pedagogs un domātājs, dzimis Jasnojas Poļanas muižā, studējis Kazaņas universitātē. Strādājis par pedagogu, mācījis zemnieku bērnus. Savas darbības laikā lielas cerības un ticību veltīja bērnu radošumam. Piedalījies Kaukāza un Krimas karā un šajā laikā nopietni uzsācis savu literāro darbību. Sarakstījis virkni romānu, stāstu un noveļu. Populārākie viņa darbi grāmatas: Karš un miers, Anna Kareņina, Kreisera sonāte un Bērnība, Zēna gadi, Jaunība, un daudzus citus.

Ļ. Tolstojs: Bieži ļaudis lepojas ar tīru sirdsapziņu tikai tāpēc, ka viņiem ir īsa atmiņa. Ikviens sapņo izmainīt pasauli, bet neviens par savu mērķi neuzstāda izmainīt pats sevi

Pirmā kanāla Gribai piemīt “Cara” valdonīgums                 

Tolstojs ir dzimis kā sabiedrības virzītājs, harizmātiskais līderis, kuram tendence lēmumus pieņemt vienpersoniski. Parasti pamanāms sabiedrībā. Ciena mērķtiecīgus un stipras gribas cilvēkus. Viegli iet uz risku. Sabiedrībā piesavina to, kas nostiprina viņa līdera pozīcijas. Cenšas savus nodomus saskaņot, taču ja tie ir ideoloģiskā ziņā pretrunā ar viņa pārliecību, rīkojas tā, kā pats uzskata par vajadzīgu. Tolstoja spēcīgā griba īpaši spilgti atklājas vadītāja postenī, viņš vienmēr zina, kur tiecas un ko grib sasniegt. Viņu nebaida grūtības, ir spējīgs pārciest dažādus pārbaudījumus un vajadzības gadījumā dot pretsparu. Arī partnerībā noteikumus diktē viņš, kaut arī ģimenē to dara nemanāmāk, taču rezultātā partneri pakļauj. Viņš arī labprāt uzņemas gādību un rūpes par partneri, it īpaši sadzīves jautājumos. Tolstoja partnerim jābūt vājākam par viņu, tādēļ dažkārt viņa gādība izpaužas pārspīlēti.

Otrā kanāla Emocijai piemīt aktiera talants  

Ideologs bieži ir sabiedrības dvēsele, viņš ir tas, kurš veido un spēj ietekmēt sabiedrības emocionālo noskaņojumu, viegli spēj ietekmēt cilvēkus. Ir talantīgs svinīgu pasākumu organizēšanā, spējīgs iekustināt sabiedrību. Sabiedrībā darbojas kā ideoloģiskais vadītājs vietās, kur nav atrisināti sociālie jautājumi. Ir iniciators kontaktu uzsākšanā, veiksmīgi prot atrast katram cilvēkam pieeju, iepatikties viņam, vajadzības gadījumā pārvilinot savā pusē. Labs aktieris. Talantīgs flirtētājs, kurš ātri spēj savaldzināt pretējo dzimumu. Cilvēku ietekmēšanu var uzskatīt par Tolstoja stihiju. Taču savas emocijas viņš prot arī savaldīt. Bieži pats pārdzīvo vairākas vētrainu emociju pilnas mīlas dēkas. Viņam ir svarīga ģimene, bērni. Ir cilvēks, kuru nedrīkst maldināt vai pievilt, tam seko asa reakcija. Var būt atriebīgs.

Trešā kanāla Fizikai piedēvē pacifista īpašības

Pacifists ir cilvēks, kurš raksturojas ar nevardarbīgu rīcību, ja pret viņu notiek vardarbīga izturēšanās. Bezcerīgās situācijās drīzāk atkāpjas. Tolstojam ir samērā augstas materiālās prasības. Viņš ir cilvēks ar izsmalcinātu gaumi, arī citiem var izteikt aizrādījumus par bezgaumību. Labi jūtas, kad apkārt valda kārtība, un vēlas, lai tādi būtu apkārtējie. Arī mājās vai darba vietā ietur kārtību, tīrību, viņu tracina katrs sīks puteklītis. Ir precīzs, prasīgs ēdienu izvēlē. Arī sabiedriskās ēdināšanas vietās spējīgs atgriezt pasūtījumu, ja tas ir nekvalitatīvs. Veselības, tonusa nostiprināšanai Tolstojam nepieciešams nodarboties ar sportu, ne tādēļ, lai sasniegtu augstus rezultātus tajā, bet norūdot sevi.

Ceturto Loģiku dēvē par vienaldzīgo

Tas nozīmē, ka Tolstoja loģiskais prāts panākumus gūst, izslēdzot loģisku analīzi. 4. Loģika ar grūtībām spēj savienot saistību starp norises faktiem, notikumiem, parādībām. No dzirdētā vai lasītā grūti atlasa vajadzīgo, jo nespēj koncentrēt savu prātu, un tas viņu uztrauc. Veikt patstāvīgi darbu, kurā jākoncentrējas un jāsasprindzina domāšana, viņai prasa lielu piepūli. Lai arī cik tas ir nepieciešams, sevi piespiest spēj tikai īsu brīdi, pēc tam Loģika atslēdzas. Kaut arī spējīgs pilnveidoties, daudz lasīt, taču nevēlas sevi ieslēgt stingros, sarežģītos, zinātniskos rāmjos, teorijās.

Tipiska 4. Loģikas iezīme – kvalitatīva darba savienojums ar pilnīgu bezprātu, ar bezcerīgu darbību uzsākšanu – tie ir divi pretstati, no kuriem viņš nespēj atbrīvoties. Galvenais virzītājs, ir spēja ietekmēt cilvēkus, masas, ko paveic 1. Griba. Citu cilvēku saprātīgus argumentus, pieņem bez iebildumiem – galvenais, tikai lai tie nav pretrunā ar viņas vērtībām. Savā rīcībā pretrunas nepamana – “Uzklausīšu un izdarīšu, kā uzskatīšu par pareizu! Ja kāda cilvēka rīcības rezultātā, cietis zaudējumus, vai emocionāli aizskarts, var kļūt ļoti cietsirdīgs, un turpmāk ar tādu nerēķināties.

“Vienaldzīgajam” piemīt savdabīgs domāšanas veids, tas uz laiku piesavina svešu prātu, svešas idejas Pats no sirds domā, ka viņš izsaka savas domas, bet faktiski tās pieder kādam citam, ar kuru neilgi ir šķīries. Pēc kāda laika saprot, ka svešās domas ir izkūpējušas, ka nespēj tās atcerēties.  
Zemāk ievietota saderības tabula. Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai

Tolstojs WEPL
4. kvadra

Kvadra  

Balles 

 Vieta 

Bertjē LPEW

4

56

1

Augustīns LEPW

4

46

3

Tvardovskis WPEL

4

38

2

Buharins EPLW

3

36

4

Einšteins LWEP

6

36

5

Lao-dzi LWPE

2

29

6

Ruso ELPW

3

29

7

Tolstojs WEPL

4

28

8

Pasternaks EWPL

2

28

9

Platons LPWE

2

22

10

Epikūrs PLEW

5

22

11

Puškins EPWL

4

21

12

Čehovs PWEL

6

21

13

Sokrāts WLEP

5

19

14

Napoleons WPLE

3

19

15

Bordža PELW

5

19

16

Paskāls LEWP

6

19

17

Ahmatova WELP

5

16

18

Gazali EWLP

1

16

19

Ļeņins WLPE

3

12

20

Dimā PEWL

6

4

21

Andersens ELWP

1

2

22

Gēte PWLE

1

2

22

Aristips PLWE

1

-12

24