Tvardovskis WPEL-Vadītāju klubs20.11.2020

Psihotipi ar Gribu “W” 1. kanālā

Par prototipu: Aleksandrs Tvardovskis 1910. -1971. g. 

Izcils krievu rakstnieks, arī  dzejnieks, žurnāla «Новый мир» galvenais redaktors. Rakstīja darbus arī kara laikā, ievērojamākais darbs poēma: «Василий Теркин». Turpmākais radošais periods saistījās ar filozofiskām tēzēm. Darbojoties žurnālā, viņš pilnīgi mainīja savus uzskatus par Staļina politiku. Vilšanās ideoloģijā lika viņam aiziet no žurnāla, kopā ar viņu aizgāja viss kolektīvs.
Tvardovskis: Literatūra jāmīl ar kaislību un greizsirdību!….

Pirmajai Gribai piemīt “Cara” valdonīgums.

Vadītājs un “Cars” savas apjomīgās darbības dēļ ir pamanāms sabiedrībā. Ir mērķtiecīgs, stingrs savu lēmumu īstenošanā, iecerēto vienmēr panāk. Ir pārliecināts par to, ko dara, ko vēlas iegūt, un sasniegt. Materiālists vārda vistiešākajā nozīmē, pašpietiekams un pārliecināts par sevi. Viņa dzīves moto – sasniegt augstu materiālo stāvokli. Viņš nezina, ko nozīmē šķēršļi ceļā uz mērķi, ja tie rodas, tos pārvar. Atšķirīgi no citiem pirmās Gribas tipiem, viņam rūp tikai savs mantiskais stāvoklis, un tas nedrīkst būt zemāks, kā citiem. “Cars” citu vēlmes viņš pat necenšas apspriest. Vienīgi tas notiek gadījumos, ja kaut kādā mērā tiek traucēti viņa plānu realizācija, tādos gadījumos otram atmet kādu sīkumiņu. Lietas iegādājas pārdomāti, tās parasti ir augstā kvalitātē, bet lieks viņa mājās nav nekas. Viņam ir svarīgi, lai katrs priekšmets telpā runātu par viņa turību. Prot izrīkot un pieprasīt nepaceļot balsi. Savu pārliecību gandrīz nemaina.

Otrā Fizika tiek dēvēta par “Darbaholiķi”

“Darbaholiķis” ir reālists un praktisks cilvēks, kurš stingri stāv uz zemes. Regulāri papildina savas zināšanas dažādās praktiskas dabas jomās, jo apzinās, ka tas palīdzēs stabilizēt materiālo stāvokli. Viņa hobiji ir pietuvināti kādai reālai darbībai. Prot novērtēt savu darbu, paprasīt maksimāli augstu cenu, kas dažkārt pārsniedz vidējo līmeni. Ja to nav iespējams panākt, var atteikties uzņemties darba saistības. Lietpratīgi novērtē lietu un objektu vērtību, pamanot visos sīkumus, prot izdevīgi pirkt un pārdot. Spējīgs pielietot pat neiedomājami cietsirdīgas metodes gadījumos, ja viņa materiālā pasaule tiek apdraudēta. Vienlaikus spējīgs būt altruistisks pret tiem, kurus ieskaitījis savējos. Labprāt dot padomus, pat dažkārt ņem aktīvu dalību citu cilvēku plānu īstenošanā. Necieš, ja viņa padomi tiek ignorēti.

Trešā Emocija tiek dēvēta par “Aisbergu”

Emocionāli piesātinātā gaisotnē “Aisbergs” ir ieturēts un piesardzīgs, stingri kontrolē savas emocijas,tādēļ nodēvēts par “Aisbergu”. Ja nonāk emociju krustugunīs, zaudē kontroli par sevi. Tādos gadījumos spējīgs iekarst un izteikt kaut ko skarbu un aizvainojošu. Var nokļūt izmisīgās vārdu kaujās, kurās pilnīgi nespēj sevi aizstāvēt. Viņaprāt, pārdabiska jūsmošana vai traģiskas scēnas nav pieļaujamas, jo tās nepalīdz risināt reālās dzīves situācijas. Izvairās no skaļām kompānijām. Emocionālais sausiņš vārdos skops, kas rada nelaipna cilvēka ieskatu, jo nekad nevar zināt, kā viņš jūtas un ko domā par otru cilvēku. Arī kolektīvā lieku emociju izrādīšanu nepieļauj. Ar darbabiedriem neveido privātas attiecības, izvairās no bezmērķīgas iepazīšanās.

Ceturtā Loģika tiek dēvēta par “Vienaldzīgo”

“Vienaldzīgam” Loģika ir vājā vieta, viņš to veiksmīgi maskē ar spēcīgu Gribu. Savā paziņu lokā iesaista tikai tādus cilvēkus, kuri spējīgi būt noderīgi – īsi un kodolīgi spējīgi izskaidrot jebkuru viņam interesējošu situāciju. Katru jaunu informāciju noklausās, analizē un izvērtē, paņem, kas reāli pielietojams. Visbiežāk pats analīzi neveic, izmanto šim nolūkam cilvēku ar autoritāti. Ja viņam ir vairākas šādas personas, un ja viņu izklāstījumi atšķiras, Tvardovskim grūti izšķirties, kuram ticēt. Zinātni, kas atrauta no dzīves, kuras efektivitāti nevar pierādīt, un, kuras pielietošana nedod pievienoto vērtību, Tvardovskis uztver vienaldzīgi, tādēļ nodēvēts par “Vienaldzīgo”. Visbiežāk uzskata, ka tādām teorijām, nav nākotnes. Viņuprāt, katram pašam jārisina savas dzīves problēmas tūlīt un tagad, tām nevar palīdzēt nedz teorijas, nedz pieņēmumi. Jaunu informāciju viņš pieņem tikai tādos gadījumos, ja tā palīdz uzlabot viņa materiālās pasaules karti.
Zemāk ievietota Tvardovska saderības tabula. Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

Tvardovskis WPEL
4. kvadra 

Kvadra 

 Balles 

 vieta 

Augustīns LEPW 

4

56

1

Bertjē LPEW

4

46

2

Tolstojs WEPL

4

38

3

Lao-dzi LWPE

2

36

5

Bordža PELW

5

36

4

Einšteins LWEP

6

29

7

Epikūrs PLEW

5

29

6

Čehovs PWEL

6

28

9

Tvardovskis WPEL

4

28

8

Paskāls LEWP

6

22

11

Ruso ELPW

3

22

10

Dimā PEWL

6

21

13

Pasternaks EWPL

2

21

12

Platons LPWE

2

19

17

Ahmatova WELP

5

19

16

Ļeņins WLPE

3

19

15

Buharins EPLW

3

19

14

Gēte PWLE

1

16

19

Napoleons WPLE

3

16

18

Sokrāts WLEP

5

12

20

Puškins EPWL

2

4

21

Aristips PLWE

1

2

23

Gazali EWLP

1

2

22

Andersens ELWP

1

-12

24