Intīmā saderība psihosofijas skatījumā22.03.2021

Sekss vieno vai šķir?

No socionikas skatupunkta intīmo, seksuālo aktivitāti agrāk skaidrojām, ka to ietekmē sensorās un intuitīvās funkcijas. Kopš praksē sākām pielietot psihosofiju, radās pārliecība, ka cilvēka seksualitāti raksturo un ietekmē psihes funkcija FizikaP, kas (pat vienādiem pēc socionikas) tipiem atrodas atšķirīgos kanālos.

Ja par piemēru ņem vienu sociotipa pārstāvi, piemēram, Gabēnu, vienam pārstāvim ir izteikta dzimumtieksme, citam viņa ir gandrīz apslēpta. Līdzīgi iespējams raksturot jebkuru tipu, arī socioniskos intuītus, vieniem ir izteikta tieksme baudīt seksu, tiem nav nepieciešami blakus stimuli, ilga sagatavošana aktam, bet cits bez tādiem gandrīz nespēj uzbudināties.

Svarīgi zināt, ka hipotalāms piedalās hormona testosterona ražošanā, kura nepietiekamības gadījumā, cilvēks ir apātisks un neizjūt nepieciešamību pēc seksa. Taču sekss, kurš noslēdzas ar orgasmu, ir cilvēka dzīvības eliksīrs, ātrākais enerģijas atjaunošanas veids. Tā iekārtojusi DABA! Veselam cilvēkam ir dabīga tieksme pēc intīmām attiecībām, taču psihosofija nedaudz precizē šo pieņēmumu.

Atgādināšu, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Katra psihosofiskā tipa intimitāti iespējams apskatīt četros aspektos atbilstoši psihosofiskajām funkcijām:
Fizikai       P
Emocijai   E
Loģikai      L
Gribai        W

Fiziskā (P) intimitāte raksturo partnera seksuālo intensitāti, tā izpausmi, attieksmi, kā partneris to izrāda un izpilda fiziskā veidā. Funkcijai Fizika, atrodoties atšķirīgos kanālos, atšķirīgas ir tipa uzbudināšanās metodes: tie var būt skūpsti, viegli glāsti, čubināšana, bužināšana, pļaukāšana, spēcīgi apkampieni, pat partnera kodīšana.
Fiziskā intimitāte apskata seksuālo uzbudināšanos veidu, svarīgi, lai partneri gūtu baudu, kas beidzas ar orgasmu. Ja fiziskā intimitāte kopā ar seksuālo intimitāti partnerus apmierina, visticamāk, attiecības turpināsies mūža garumā, un viņus saistīs daudz ciešākas saites. Ja attiecības saista tikai kailas fiziskais dzimumakts (tādas attiecības ir īslaicīgas), bez seksuālās intimitātes, tādām attiecībām nav nākotnes.

Emocionālā (E) intimitāte divu partneru attiecībās ir ne mazāk svarīga. Tā izpaužas spējā parādīt maiguma un mīļuma apliecināšanu vārdiski, ar žestiem (bez fiziskiem pieskārieniem). Dažus tipus šāda attieksme uzmundrina, vai nomierina, tā ir priekšspēle pirms fiziskās intimitātes. Tā ir arī spēju atbildēt uz partnera raidītiem emocionāliem signāliem, acu skatu, smaidu, koķetēšanu sveču gaismā. Emocionālā intimitāte ir ļoti svarīgs process, kas nepieciešams, lai atbrīvotu partneri no dienā piedzīvotiem stresiem, nepatikšanām, lai cilvēkam radītu labu noskaņojumu. Tikai labā noskaņojumā cilvēks ir gatavs fiziskai intimitātei. Ja emocionālā intimitāte partnerus apmierina, emocionālās saites starp abiem nostiprinās aizvien ciešāk. Tas stiprina un rada lielāku saskaņu arī fiziskajā intimitātē.

Intelektuālā (W) intimitāte arī ir ne mazāk svarīga. Daudzu slavenu zinātnieku biogrāfijās ir lasāms, ka viņu ģimenēs intelektuālās sarunas norisinājušās stundām ilgi. Pastāvīgu domu apmaiņa starp intelektuāli saderīgiem partneriem veicina katra intelektuālo izaugsmi, radot pilnīgu kopības sajūtu. Jaunībā tas ir mazāk svarīgi, kad dominē Fiziskā intimitāte, taču brieduma gados tam ir gandrīz galvenā nozīme. 

Piemēram, Antuāns Lavuazjē, ķīmijas pamatlicējs, ar savu sievu Mariju Annu Lavuazjē piecas stundas dienā veltījuši zinātniskām sarunām. Viņa sieva sākotnēji uzņēmusies sekretāres lomu, vēlāk aizvien aktīvāk iesaistījusies zinātniskajā darbā, un biogrāfi uzskata, ka viņas loma ķīmijas attīstībā ir ne mazāk nozīmīga kā viņas vīram. Līdzīga intelektuālā intimitāte pastāvēja starp Pjēru un Mariju Kirī, starp Mihailu un Raisu Gorbačoviem, kuri bija saderīgi gan pēc socionikas, gan psihosofijas.

Garīgā (L) intimitāte raksturo garīgo saišu stiprumu starp partneriem. Tā ir interešu un vērtību kopība, spēja saglabāt saiti ar partneri arī tajos brīžos, kad viņš pilda savus pienākumus, kad viņš ir sliktā garastāvoklī, noguris. Garīgā intimitāte rada neaizstājamu kopības sajūtu, radot vēlēšanos partneriem visur un vienmēr būt kopā – izklaidēs, sportošanā, radošās aktivitātēs, ceļošanā, ikdienas problēmu risināšanā, bēdās, ciešanās, un kopīgu mērķu sasniegšanā. Šādos gadījumos starp partneriem dabiski veidojas noturīgas attiecības. Vieglāk tas notiek vienas psihosofiskās kvadras ietvaros, jo vissaderīgākais partneris ir katram savā kvadrā (tāpat kā socionikā). 

Fiziskā intimitātes izpausmes atšķirīgos kanālos

Saskaņu intīmajā jomā vieglāk izprast, talkā ņemot starptipu attiecību aprakstus, jeb psihosofisko tipu tabulu. 

Psihosofijā cilvēka psihe tiek skatīta neatrauti no ķermeņa. Psihosofijas pamatlicējs nelaiķis A. Afanasjevs sākotnēji izvirzīja hipotēzi, ka pastāv četri atšķirīgi ķermeņa tipi. Šo hipotēzi viņš savas dzīves laikā attīstīt nepaguva. Šobrīd ir pierādījies, ka cilvēka ķermeņa uzbūve, nervu sistēmas darbība un noteicošie vielmaiņas procesi ir lielā mērā saistīti ar psihosofiskā tipa īpatnībām. Cilvēkiem ir atšķirīgi dzīves fiziskās kvalitātes standarti.
Testosterona ražošana atšķirīgu tipu organismā nenotiek vienādi. Būtiskas atšķirības novērojamas grupējot tipus: 1.Fiziku ar 4.Fiziku un 2.Fiziku ar 3.Fiziku. Tās ir duālās un aktivācijas (jeb Agapes) attiecības. 
Šāds Fizikas aspektu apvienojums ir saderīgāks nekā citās kombinācijās, jo testosterona ražošana abiem partneriem notiek salīdzinoši vienādi.

Piemērā atspoguļotajās attiecībās ir ideāla saderība gan intelektuālā – 1.W ar 4. W jomā, gan fiziskajā – 2.P ar 3. P, gan garīgajā loģiskajā intimitātē – 3.L ar 2. L, gan emocionālajā intimitātē – 4.E ar 1E.
Testosterona daudzums papildinās ar uzturu, mākslīgi ar hormonāliem preparātiem. Daļai tipu testosterons sintezējas fizisko aktivitāšu laikā, daļai emocionāli patīkamu brīžu laikā, vēl daļai ēdienu baudīšanas laikā.
Pavērosim, kā veidojas fiziskā intimitāte fizikas aspekta (P) funkcijai, atrodoties dažādu kanālu kombinācijās. Savstarpējais partneru komforts tiek izteikts ballēs, tāpat kā saderības tabulā

Kanāli  

1.P ar 1. P
filija/vienādie +5
 

Divu pirmo Fizikas kanālu attiecības visbiežāk ir nejauši sastapto parteru attiecības, kuras strauji un ar lielu kaisli sākas un tikpat strauji apsīkst. Abu uzvedība seksā ir pilnīgi vienāda (plosoša), kas sākotnēji ir patīkama, bet rada pagurumu (viena nakts par maz, divas par daudz).

1.P ar 2.P
pseidofilija/super/ego +7

Partneriem ar 1. un 2.fiziku atšķirīgās aktivitātes dēļ fiziskās intimitātes kopīga baudīšana ātri pazūd.

1.P ar 3.P
Eross/Revīzija
(-)4

Vēl mazāka fiziska saderība ir partneriem ar 1. un 3. fiziku. 1. fizika ir pasīva, vardarbīga, uzbrūkoša, kas kaitina partneri ar 3.fiziku, kurs ir aktīvs un vardarbību pilnīgi izslēdz.

  1.P ar 4.P
Agape/Duālie

+13

1.fizikai īpašu labsajūtu rada sāta sajūta, jo testosterons galvenokārt tiek uzņemts ar pārtiku, bet 4. P labsajūtu rada intelektuālā prāta nodarbināšana. Abiem vāja fiziskā aktivitāte, 1. un 4. fizikai seksa procesā svarīgāks ir rezultāts. Šajā pārī seksa process ir ātrs kā trusītim, kā arī pietiekoši vulgārs, kas atraisa 4. fiziku. Abi jūtas apmierināti.

2.P ar 3.P
Agape/Aktivatori
+15

Pārī notiek augsta fiziskā aktivitāte. 2.P labsajūtu rod, vingrinot muskuļus, bet 3. P labsajūtu nodrošina svaigs gaiss. Abiem nepieciešama intensīva fiziskā aktivitāte, kuru iespaidā tiek, ražots testosterons. Seksa procesu 2. un 3.fizikas izbauda pilnvērtīgi, tas notiek lēni, nesteidzīgi, pūstoši, kā ūdens čūskām.

 2.P ar 4. P 
Eross/Konflikts
(-)2    

Testosterona ražošana pasīva. Pēc fiziskās slodzes reaģē ar pārtraukumiem. Uzmundrināšanai 2.P nepieciešama 3.fizika, bet 4. fizikai nepieciešama agresīvā 1.fizika.

3.P ar 3.P
filija/šķietami vienādie
+11 balles

Dzīvā aktivitāte abiem P ir uzlādējusi un nodrošinājusi ar testosteronu. Abus apmierina gan uzbudināšanas process, gan izpildes tehnika. Kopdzīves ilgumu vairāk ietekmē socionikā saderība.

 3.P ar 4.P
pseidofilija/P.u.
+1

Tipam ar 3.P un 4.P ir krasi atšķirīgs ķermeņa jūtīgs pret sāpēm, pieskārieniem, tādēļ viņiem gan uzbudināšanās process, gan fiziskais izpildījums baudu nerada.

 4.P ar 4.P
filija/Mirāžas
+3

Divām 4. kanāla fizikām ir vājas cerības kopdzīvei (arī kā mīlniekiem neder). Šādas intīmās attiecības biežāk uzsākas partneru pieraduma dēļ – ar kursa biedri, ar kolēģi, īpaši, ja iedrošināšanai ir lietots alkohols.

Tieši Fizika nosaka nepieciešamību pēc seksa, valdzināšanas mākslu, notrības prognozes attiecībās, tā tehnisko izpildījumau un tā ilgumu no valdzināšanas brīža līdz organisma gūšanai. Šeit ietilpst arī moments pēc seksa, kā notiek izskaņa – nomierināšanās. Arī tā atšķirīgiem tipiem ir ļoti dažāda.