Socionika un psihosofija01.11.2020

Cilvēka būtība ir sarežģīta, tāpēc arī viņu raksturi ir krasi atšķirīgi. Cilvēka rakstura pamatiezīmes atklāj socionika.

Biedrība “Socionika” piedāvā socionikas un psihosofijas kursu apmācības kā arī socioniskā un psihosofiskā tipa noteikšanu gan tiešsaitē, gan attālināti. Maksa par sociotipa noteikšanu – 45 Eiro. Maksa par psihotipa noteikšanu – 45 Eiro.

Lasi vairāk pakalpojumos: https://www.socionika.lv/pakalpojumi/
Retos gadījumos tipu iespējams noteikt klātienē, gadījumos, kad ir ieplānots brauciens uz Rīgu.

Katram, kurš vēlas atklāt savas spēcīgākās un vājās iezīmes, ir svarīgi uzzināt savu socionisko tipu, kuru pavisam ir 16. Tas sniedz atbildes, kā Tu uztver visu pasaules informāciju, kā viņu, atbilstoši savam psihes modelim, pārstrādā un to izdali apkārtējiem.

Sociotipu veido četru iezīmju pāru dominējošā puse: 
Iintraverts vai E – ekstraverts;
Ssensors vai N – intuitīvais;
Fētiskais vai T – loģiskais:
Piracionāls vai J racionāls. 

Socionika izskaidro kāpēc dažādiem tipiem rodas atšķirīgs viedoklis un motivācija par vienu un to pašu gadījumu. Visbiežāk tieši atšķirīgā uztvere ir strīdus objekts, jo katram tipam ir sava taisnība. Tomēr visu cilvēka būtību socionika neaptver.

Pilnīgāk cilvēka būtība atklāj psihosofija. Tā atklāj profesijas – karjeras izvēles ceļu, pa kuru virzīties pretī veiksmei. 
 
Katram socioniskajam tipam ir 24 (divdesmit četri) psihosofiskie tipi.  Psihosofija izdala četrus kanālus, no kuriem divi ir vadošie. Tajos izvietotas četras atšķirīgas funkcijas (rakstura iezīmes), atklāj:

 W Griba.

 • Cilvēka enerģiju dienas garumā;
 • spēju pieņemt lēmumus;
 • spēju vienpersoniski rīkoties;
 • spēja izvirzīt mērķus;
 • spēju pārvarēt kritiskās situācijas;
 • spēju uzņemties atbildību par citiem;
 • spēju ietekmēt masas.
 • E Emocija.
 • Emocionālo inteliģences līmeni;
 • viņa nepieciešamību komunicēties;
 • spēju izrādīt savas emocijas;
 • spēju emocionāli uzlādēt citus;
 • viņa mākslinieciskās spējas;
 • viņa spējas ģenerēt idejas;
 • aktierisko talantu.
 • Fizika 
 • Cilvēka nepieciešamību pēc mantiskuma;
 • maņu orgānu reaģēšana;
 • fiziskās spēka un fiziskā darbošanās krājumus;
 • izdevīguma izpratni;
 • objektu novērtēšanas talantu;
 • spēju izdzīvot mainīgos apstākļos;
 • ķermeniskās vajadzības, seksuālo enerģiju.
 • L – Loģika.
 • Spēju sašķirot informāciju pēc lietderīguma;
 • runas veiklību;
 • atmiņas noturību;
 • savu zināšanu nodošanu citiem;
 • domu paušanu veidu ( kodolīgi vai izplūstot);
 • sava viedokļa motivēšanu;
 • citu rīcības izvērtēšanu.

Ir nepieciešams uzzināt, kura no četrām iezīmēm dominē.