Hakslijs – ENFP intuitīvi ētiskais ekstraverts17.07.2010

Rediģēts 19. aprīlī 2024. g.  Ievietots atjaunināts Hakslija raksturojums no e – grāmatas: “Atrodi sevi!”

 Sociālais pseidonīms: “Izdibinātājs”

   
ENFP Tomas Henrijs                     Ernests Hemingvejs

Pirmais kanāls ir visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Hakslijam tajā atrodas iespēju intuīcija  I izzināšanas, izdevības apjaušanas funkcija, apkārtējās pasaules noslēpumu izzināšana, kopainas apjaušana, iedzimto talantu atklāšana, spēju attīstība.
Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Hakslijs pasauli uztver intuitīvi, viņa atmiņā nosēžas visdažādākie kopskati. Visu sev apkārt notiekošo vēro kā ar izlūka acīm, vienmēr pamanot kaut ko jaunu, vajadzīgu, unikālu, neparastu. Viņš ir aizrautīgs sapņotājs un fantazētājs, kura dzīvi interesantāku padara iedomātie tēli un izfantazētās situācijas. Savas ieceres talantīgi īsteno radošajā industrijā, kultūrā, veidojot vēl nebijušus scenārijus.
Hakslija vērojumi ir interesanti līdz brīdim, tiklīdz tos iepazinis un izdibinājis. Viņa atmiņā nosēžas viss, kas katrā situācijā ir vērtīgs, noderīgs un izdevīgs, jo viņa duālais Gabēns vienmēr gaida no Hakslija jaunu informāciju. Viņam svarīgi uztvert jebkādas izmaiņas, kas atbilst Hakslija sociālā loma sabiedrībā – “Izdibinātājam”.

Hakslijs ir taktiķis, savu darbību plāno īsam laika periodam, viņš rod apmierinājumu šodienā. Jaunai idejai ir tikai mirklis, kura jau pēc brīža ir novecojusi, tāpēc viņš nepārtraukti atrodas uz pārmaiņu un meklējuma ceļa. Dzīves laikā apgūst vairākas profesijas, apmeklē neskaitāmus kursus un seminārus.

Sev izvirza augstas prasības, jo ir pārliecināts – kā sevi pasniegsi sabiedrībā, tā tevi uztvers. Viņa dzinulis un virzītājs ir unikalitātes apziņa. Vēlas būt perfekcionists, cilvēks bez trūkumiem. Viņu grūti nostādīt neveiklā situācijā, jo vienmēr atrod veidu, kā izķepuroties un aizbildināties.
Hakslija domāšanā ir daudzslāņaina, viņš pamana neskaitāmas iespējas un paņem to, kas visvairāk piemērota attiecīgai situācijai šodien.

Iepazīstoties var rasties ieskats, ka Hakslijs ir ne visai nopietns cilvēks, it īpaši sava pētošā skatiena un apkārt klīstošo acu dēļ. Tādi viņa atmiņā kā kinolentē iekopējas milzum daudz kadru. Sākotnēji viņš neapver to vērtību, bet, laikam ritot, atceras, ka kaut kas glabājas viņa krātuvē.
Hakslija galvā nepārtraukti veidojas ideju ķēdītes, kuras bieži nav savstarpēji savienotas. Pēkšņi izdzirdēta jauna informācija viņam ir aizpildījusi šo ķēdītes posmu. Tas ir brīdis, kad Hakslijs radījis kaut ko jaunu, iesaucoties: Man ir jauna ideja! Tikai ideju radītāji nav talantīgi to realizētāji.

Hakslijs bieži sacer vārdu spēles, tos viņš skaidro atšķirīgi no jau kultūrā iegājušajām.
Hakslijs ir grūti prognozējams, viegli manipulē ar laiku. Taču bieži viņam laimējas uzrasties īstajā laikā un īstajā vietā. Nelabprāt savu laiku tērē citiem.

Otrais kanāls arī spēcīgs radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Hakslijam tajā atrodas attieksmes ētika R, – personas īpašību izvērtēšanas funkcija, kolektīva attieksmes mainīšana.
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Hakslija kā ideālista dzīves vadmotīvsDzīvot, nozīmē būt noderīgam sabiedrībai, lēmumus pieņemt, ieklausoties sirdsbalsī, netiekties pēc materiāliem labumiem, drīzāk dalīties tajos un upurēties citu labā, saglabāt romantisku noskaņojumu!

Izdibinātājs” – talantīgi izprot cilvēkus, viņu iespējas un talantus, taču pats savu talantu un atbilstošo piemērotību atrod reti. Veiksmīgi izmanto sakarus, pat sarežģītās situācijās atrod iespēju izkļūt no tām sveikā.

Hakslijs dzimis kā teicams cilvēku pazinējs, pieder pie sievišķā tipa, tāpēc viņa raksturā jūtama aizgādniecība par citiem. Uzmetot cilvēkam tikai skatienu, veikli izjūt tā garastāvokli. Nelielā kolektīvā spēj ātri noteikt tajā valdošo gaisotni. Saskarsmē ir dzīvespriecīgs, citus uzmundrinošs cilvēks. Viegli uzsāk kontaktus, pielāgojoties dažāda rakstura cilvēkiem, ar daudziem vēlas uzturēt draudzīgas attiecības. Savas spēcīgās empātijas iespaidā, spēj iejusties citu priekos un cilvēku ciešanās, pārdzīvo to neveiksmes. Uzklausot citus, Hakslijs sevī uzņem viņu problēmas, no kurām nespēj ātri atbrīvoties.

Pateicoties “Izdibinātāja” talantam, Hakslijs ir veiksmīgs žurnālistikā, sabiedrisko attiecību konsultants, pedagogs, arī rūpnieciskais spiegs, un citās radniecīgās profesijās, kuras piemērotas humanitārā kluba pārstāvim. 
Hakslijs viegli izprot, ko cilvēks gaida dialogā. Attiecības ar cilvēkiem spējīgs mainīt atkarībā no situācijas, negatīvists, prasmīgi regulē saskarsmes attālumu, jo ir stresa izturīgs, var pietuvoties cilvēkam un tikpat strauji attālināties. Dzīves laikā Hakslijs iemanto daudz paziņu, bet, būdams aristokrātu kvadras pārstāvis, tuvāku satuvināšanos uztur ar nedaudziem. Zīmīgi, ka attiecības nesarauj, jo uzskata, ka kādā noteiktā dzīves situācijā tas kļūs noderīgs.

Ilgstoša uzturēšanās vienā un tanī pašā vidē, viņam rada apnikumu, jo viņa iekšējā būtība pieprasa pārmaiņas. Tādos gadījumos zaudē darba prieku un enerģiju.
Hakslijam nepieciešams dalīties savās jūtās, pārdzīvojumos, iespaidos, to visu uzkrājot sevī, viņš slāpt no uzkrātās informācijas, var iekrist depresijā. Pats sevi līdz galam neatklāj.
Hakslijam piemīt aktiera talants, viņš spējīgs improvizēt, parodēt balsis un citu uzvedību. Viņu aizrauj talantīgi un neparasti cilvēki. Hakslijs ir neaizstājams jaunu atklājumu un sasniegumu izplatītājs un popularizētājs.

Trešais kanāls vājš – problēmu un šaubu izraisošais kanāls. Hakslijam tajā atrodas varas sensorā + -izdzīvošanasfunkcija -vājas organizatorisko spēju, procesu stimulācijas un pabeigšanas, virzīšanas funkcija. Trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Hakslijs uzskata, ka ir ietekmīgs, pašpārliecināts un mērķtiecīgs cilvēks. Spēj samērā demonstratīvi aizstāvēt savas tiesības, taču savas ietekmes spējas apspriest nevēlas. Tieši tādēļ Hakslijs cenšas izbīdīties un iekļūt līderos, bet viņam pietrūkst līderim piemītošās mērķtiecības, izturības. Reiz cietis sakāvi, saprot, ka viņš ir tikai otrā plāna līderis. Taču kā katram sociotipam, arī Hakslijam ir jomas, kurās viņš ir neaizstājams kā profesionālis un eksperts.

Darbu parasti uzsāk ar lielu entuziasmu, un ja to var paveikt īsā laikā, viņa entuziasms nenoplok. Ieilguši darbi vai piedzīvotās neveiksmes noplacina viņa darba prieku. Bieži vien nespēj pabeigt iesākto. Tieksme mainīt darba vietas. Var krasi mainīt lēmumus, rīkojumus.

Hakslijs izvairās atzīt savas kļūdas, viņam piemīt fenomenālas spējas neparādīt sevi neveiklu, neatzīt savu vājumu. Mēdz veiksmīgi atrast attaisnojumus un aizbildinājumus. Piedzīvojis kritiku, izjūt nepieciešamību pabūt vientulībā, jo ir stresa.

Hakslija iekšējā pasaule ir samērā sarežģīta, pat pretrunīga. Kaut arī ārēji izskatās atbrīvots, rotaļīgs, iekšēji bieži cīnās ar pretrunām, pārdzīvojumiem, drūmām domām. zemu pašvērtējumu. Lai no tām atbrīvotos, dažkārt nokļūst narkotiku un alkohola varā. Viņu bieži moka depresija.
Hakslijs diezgan greizsirdīgi uzņem citu panākumus, vēlas pielīdzināties kādam veiksminiekam kā elkam. Uzslavē tikai tos, no kura konkurences nebaidās un kura simpātijas cenšas iekarot. Bez žēlastības kritizē tos, kuri neapzinīgi veic savus pienākumus, kavē un citādi traucē viņa labsajūtu.

Hakslijs ir stresa izturīgs, iekļuvis kritiskās situācijās, spējīgs mobilizēties, tieši tad parādās viņa izlēmīgs, aktivitāte un pat drosme. Tādos gadījumos viņš tīri intuitīvi rod izeju, prasmīgi spēj izkoordinēt cilvēkus, apzinās, ko spēj paveikt pats un ko vajag deleģēt citiem.

Hakslija valoda satur nekonkrētus apgalvojumus vai atbildes. Viņa padomi vairāk ir atturīgi nekā padomus dodoši, jo viņš izvairās tādus dot. Pārsvarā tie ir izplūduši, vispārīgi, ne uz ko konkrētu nenorādoši. Tie nepalīdz otram cilvēkam pieņemt lēmumu. Ja jūt, ka viņam būs jāuzņemas atbildība otra cilvēka problēmas atrisināšanā, iemanās radīt mākslīgu distanci.
Ar grūtībām seko regulārai kārtībai savā apkārtnē. Bieži telpā lietas izmētātas, nespēj izprast lietu kārtību, lai katrai lietai atrast savu vietu. Mājokli uzkopj neregulāri un virspusēji, dara to ar piespiešanos. Neizceļas ar viesmīlību, katru savā mājā neaicina.
Hakslijs pilnībā atslābinās tikai komfortablā atmosfērā. Kad viņam nevajag nodarboties ar sīku sadzīves jautājumu risināšanu, ar ģimenes budžeta plānošanu, ekonomisku saimniekošanu, jūtas bezpalīdzīgs.

Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, neveiksmju kanāls. Hakslijam tajā atrodas struktūru loģika 0 sistēmas funkcija- vāja stingras procedūras ievērošana, vāja biznesa loģika uzņēmējdarbībā, universālo likumu ievērošana.  Psihes ceturtajā kanālā cilvēks pastāvīgi meklē aizstāvību.

Hakslijs sajūt diskomfortu, ja tiek ierobežots stingros rāmjos laika un brīvības ziņā. Ar grūtībām izpilda prasības, īpaši, ja tās jāpaveic noteiktos termiņos, kad jāievēro noteikti likumi un ieviestā kārtība. Viņa raksturā ir tieksme atcelt jau norunāto tikšanos, vai pārcelt uz nenoteiktu laiku.

Novērots, ka visbiežāk tieši Hakslijs izvēlas neatbilstošu profesiju, kurā nespēj sevi parādīt kā produktīvu speciālistu, jo viņam svarīgi būt unikālam. Vājš profesijās, kuras saistītas ar eksaktajām un tehniskajām zinātnēm, ar cipariem, skaitļiem un ar sarežģītu terminoloģiju. Viņam grūti saprast sarežģītas shēmas un sistēmas, izprast un pielietot likumus. 
Haotiski ved dokumentāciju, neizprot naudas plūsmas nozīmi. Ar grūtībām izšķirt, kas ir galvenais, un kas mazāk svarīgs, tāpēc bieži iesākto atstāj pusceļā. Hakslijam bieži pietrūkst motivācijas, lai objektīvi aizstāvētu savu viedokli. Tādēļ bieži piekrīt citu viedoklim, radikāli mainot savējo.

Bieži informāciju uztver virspusēji, sapinoties terminoloģijā un faktos. Neseko un nevadās pēc instrukcijām. Neprasmīgi izvērtē sava darba efektivitāti un izdevīgumu.
Gadās, ka savu dzīves jēgu neizprot, bet nevēlas atzīt, ka nav atradis savu īsto vietu dzīvē, ka viņa dzīve ir sadrumstalota un nepiepildīta. Viņam blakus nepieciešams stabils cilvēks, kas piešķir viņa talantiem konkrētu virzību un pasargā no sadrumstalotības. Tādi partneri ir viņa ceturtās kvadras duālais Gabēns un aktivators Štirlics.

Hakslija ārējās pazīmes

Visbiežāk sastopams slaida auguma Hakslijs, kura ķermenis ir kalsnējs, reizēm pat izstīdzējis. Bet sastopams arī tāds, kuram ir tendence pieņemties svarā, kuram svars izvietojas nevienmērīgi (to iespaido psihosofiskais tips). Hakslija pleci apaļīgi, drīzāk nokareni. Rokas ir garas, šaura plauksta. Sveicienam padod normāli stipru rokasspiedienu. 
Gaita ātra, samērā stalta, kustības straujas, reizēm pat brāzmainas, ejot rokas, brīvi šūpojas gar sāniem. Viņš bieži steidzas, un tikpat bieži kavē. Sastopams Hakslijs, kurš, ejot ātrā gaitā, atstiepj atpakaļ dibenu, krūšu daļu izvirzot uz priekšu, it kā vispirms viņš pārvietotos ar ķermeņa priekšdaļu, kam ar nelielo nokavēšanos seko ķermeņa lejasdaļa. Tuklās miesasbūves Hakslijam kustības lēnākas, bez straujiem pagriezieniem. Tieksme kāju pēdas nedaudz likt uz iekšu.

Acis šaudīgas, sejā bieži lasāms izbrīns, galva viegli pacelta uz augšu, skatiens skraida apkārt, uzvedība rotaļīga. Hakslijs saskarsmē viegli pasmaida, viņa acīs staro pretimnākšana.
Miera stāvoklī nemierīgs, liekas, ka pietrūkst nopietnības, knosās un grozās. Parasti vienu kāju tur atslābinātu un saliektu celī, otru nostieptu, turklāt bieži saliektās kājas purngals pagriezts virzienā uz iekšpusi, veidojot tādu kā šauro leņķi. 
Galva normāla lieluma, pieres daļa visbiežāk plata, sejas panti veido tādu kā trapeci uz sāniem, žokļu daļa izvirzīta uz āru. 
Hakslijs maz pievērš uzmanību ārējam izskatam. Nav iecienījis klasisko un eleganto stilu, bet izvēlas māksliniecisko, avangardisko. Apģērbs sastāv no vairākiem dažkārt nesaskaņotiem komponentiem. Nepiedomā par frizūru, visbiežāk manāma dabiskā matu brīvība.
Novērots, ka Hakslijs neregulāri rūpējas par zobiem, to vietā ilgstoši manāmi tukšumi. Iztrūkstošo zobu rajonā veidojas uz iekšu ieliekušies vaigi. Runā šļupstot. Šī iezīme raksturīga teju visiem intuitīva tipa pārstāvjiem.
Balss pietiekoši skaļa, bet ne uzbrūkoša, jo emocionālāk stāsta, jo vairāk žestikulē ar rokām, bieži pat līdz plecu locītavai.

Hakslija sieviete

Hakslija sieviete brīnišķīgi izprot, ka sabiedrībā valda uzskats par nevainojamo ārējo izskatu, tikai, viņai ievērot regularitāti apģērba komponentu saskaņošanā ne īpaši labi izdodas. Kaut gan samērā skrupulozi seko modei, dažkārt viņas izpratne krasi atšķiras no sabiedrībā eksistējošās. Savu sievišķīgumu ne katrreiz prot izcelt tērpos. Dažbrīd tērpi ir pārāk avangardiski. Dažbrīd kopskats liecina par to, ka viņa dodas uz karnevālu.

 

 

 

 

 

Hakslija sievietes matu sakārtojumu var raksturot, kā nevērīgu dabisku brīvā stila frizūru, jeb pompozāk, tā rada – “esmu nupat pamodusies!” efektu. Kopj tos neregulāri, daždien frizūra var būt perfekta, bet citreiz atstāta novārtā. Matos manāmi vairāki krāsu toņi, jo tie netiek savlaicīgi atjaunināti. 

 

 

 

 

Apģērbā var pamanīt, ka, daļa tērpa ir no dārga materiāla (perfekta blūze), taču svārki saburzīti, sabojātā rāvējslēdzēja vieta aizsprausta ar drošības adatu. Parasti viena no pirmajām piesavina jauno ekstravaganto modi, bet reti kopskats sniedz vajadzīgo efektu. Izvēlas drīzāk praktiskus apavus, parasti tie ir ar zemu papēdi., bet ne elegantos.
Slikti saskaņo aksesuārus, rotas lietas bieži neharmonē ar tērpa detaļām vai krāsu. Bieži pie tērpa nēsā šalles, plecu lakatus. Samanāms, ka apģērbs ir nevīžīgi uzglabāts un nesvaigs. Zīmīgi, ka Hakslija iecienījusi nēsāt džemperus un jakas ar krietni garākām piedurknēm, kuras iestiepjas saujā.
Hakslija saderīgākie partneri –  aktivators Štirlics, duālais Gabēns, mirāžas Balzaks un pusduālais Dimā. 

Hakslija vīrietis

Hakslija gaita ir strauja, enerģiska, vienmēr steidzoša. Ārējais kopskats māksliniecisks. Vīrietis nav iecienījis ataudzēt garo bārdu un garos matus, kā to dara Dostojevskis. Mati parasti ir nedaudz vairāk vai mazāk izspūruši, kas izskatās nebēdnīgi un pavirši. Daži matus nēsā atglaustus no pieres. Tas Haksliju padara nebēdnīgu, nedaudz noslēpumainu.
Zīmīgi, ka šodienas kultūrā ienākusi mode ataudzēt dažu dienu bārdu, izskūtos deniņus un pat skūto galvu, kas vairāk raksturīga intuitīviem tipiem, arī Hakslijam.

 

 

 

 

 

Ar grūtībām ievēro regularitāti sava ārējā tēla kopšanā, maz pievērš uzmanību apģērbam, kurš bieži neizskatās pēc pirmā svaiguma.
Nav iecienījis nedz klasisko, nedz oficiālo stilu, drīzāk brīvo, māksliniecisko vai klaidoņa stilu. Neatņemama sastāvdaļa džemperi, “T” krekli, biezas vadmalas jakas. Bieži apģērbs slikti pieguļ augumam, mēdz staigāt, neaizpogājis virsjaku, jo vienmēr steidzas. Iecienījis šalles, kuras nēsā vairākas reizes apmestas ap kaklu.
Viņa apavi ir praktiski – masīvi, ar biezu zoli, arī masīvie puszābaki, vēl biežāk botas, neniecina arī krokšus. Dažkārt var ievērot cauras zeķes vai tās savilktas dažādās krāsās. Savlaicīgi nelabo zobus.

Autores piebilde
Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba “W”, ja tā atrodas 1. kanālā.

Hakslija raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html