Hakslijs – ENFP intuitīvi ētiskais ekstraverts17.07.2010

Pseidonīms: Izdibinātājs

   
ENFP Tomass Henrijs, Ernests Hemingvejs

Hakslijs viegli uzsāk saskarsmi. Izjūt otra raksturu, rīcības nolūkus, dzīves mērķi, arī nepilnības. Viegli izprot, ko iegūs attiecībās ar katru cilvēku, kāds būs turpinājums. Bieži spēj, diezgan pareizi, paredzēt attiecību vai notikumu (humanitāras dabas) attīstību nākotnē. Viegli visu iemācās, jo ātri uztver lietas būtību. Vērīgs, zinātkārs, interesējas par visu neparasto un noslēpumaino. Viņa uzvedība šķiet nenopietna, skatiens klīstošs vai uz iekšu vērsts. Atstāj izklaidīga cilvēka iespaidu, taču ir vērīgs visu pamana (ievēro, konstatē, atmiņā nostiprina) vienlaicīgi un automātiski. Informācija – notikumi, parādības un zināšanas neapzināti virknējas viņa prātā. Hakslijam ir iedzimtas psihologa un psihoterapeita spējas, viņu uzskata par vienu no labākajiem šajā jomā. Intuīcija viņam novērtēt stāvokli, kā arī saskatīt apstākļus kopumā. Lai apstrādātu uztverto informāciju, sakārtotu domas un izlemtu, kā rīkoties, viņam nepieciešama vienatne.

Padomdevējam Izdibinātājam grūti nodalīt nozīmīgo no maznozīmīgā, taču viņš spēj pārsteigt ar vispusīgām zināšanām. Bagāta iztēle, patīk pasapņot, iztēloties dažādas ainas, notikumus. Nepacietīgs, labprāt izvairās no neinteresantiem sīkumainiem darbiem, meklē kaut ko jaunu, aizraujošu. Paredzētam pasākumam iepriekš negatavojas, paļaujas uz izdomu un spēju improvizēt. Darbus uzsāk ar lielu degsmi, neveiksmes gadījumā iesākto nepabeidz, vai dara to ar piespiešanos. Savu rīcību nevēlas paskaidrot, jo uzskata, ka viss tāpat ir skaidrs un saprotams. Ja kaut kas Hakslijam šķiet interesants, viņš ar aizrautību un degsmi spēj ieinteresēt citus, izteiksmīgi prot to piedāvāt sabiedrībai. Patīk dalīties savās zināšanās, tā viņš izprot palīdzību citiem, kas ir nesavtīga. Šī īpašība ir noderīga reklamējot jaunus sasniegumus zinātnē un mākslā. ENFP mācās daudz un atšķirīgās jomās, reizēm nespēj izvērtēt, kas būs noderīgs. Uzskata, ka jebkuras zināšanas vienmēr dzīvē noderēs. Sasniedzot brieduma gadus, viņam jau ir vairāki augstskolas diplomi. Patīk mācību process un iespēja satikt neparastus cilvēkus.

Smalkjūtīgi uzklausa un ieinteresē cilvēkus. Īpaši labi izprot attiecības, prot novērst sarežģījumus, atrast iemeslus, veiksmīgi piedāvāt risinājumus. Prot nomierināt, atrast katram pareizos vārdus. Spēj upurēties cilvēku labā. Hakslija atvērtība un labvēlība mudina viņam uzticēties. Dažreiz citi izmanto viņa labvēlību.

Prot uzturēt un saglabāt kolektīvā labvēlīgu gaisotni, zina ko un kā runāt. Izprot citu spējas un rakstura iezīmes, tādēļ prot dot pareizus ieteikumus. Katram atrod kādu labu vārdu, saudzīgi un iejūtīgi uzmundrina. Rupjus un neaudzinātus cilvēkus nosoda, ar tādiem izvairās kontaktēties.

Viņam piemīt aktiera talants, prot improvizēt, atdarināt citu balsis un izturēšanos. Viņu piesaista talantīgas personības un izcili, apdāvināti cilvēki.

Mainīgs garastāvoklis, jo ir ļoti jūtīgs. Savu slikto noskaņojumu un uzkrājušās negatīvās emocijas nevienam neizrāda, mēģina pārvarēt pats. No tā ir atkarīgas darba spējas, arī attieksme pret citiem. Ja viņam kaut kas nepatīk, spējīgs asi, pat neparedzēti atbildēt un rīkoties. Hakslija iztēlē iedomātās, ne vienmēr piepildāmās, ieceres izraisa viņam spēcīgus pārdzīvojumus un garastāvokļa maiņu. Tiklīdz uzrodas jaunas iespējas vai interesants jaunums, kāds pateicis nomierinošus vārdus vai uzslavējis, tas viņam uzlabo noskaņojumu. Patīk gremdēties atmiņās un filozofēt. Dzīvē viņam vissvarīgākais ir saskanīgas un harmoniskas attiecības. Labi izjūt saskarsmes attālumu, bet pats ne vienmēr to uztur, mēģina ātri satuvināties. Otru cilvēku vēro, pirms ļauj tam tuvoties.

Neveiksmes smagi pārdzīvo, bet ātri atgūstas un mācās no savām kļūdām. Kontrolē un spēj mainīt noskaņojumu, lai tas nebojātu attiecības ar tiem, kuri viņam ir vajadzīgi. Taču patiesi labi izturas tikai pret tiem, kurus ieskaitījis savā izredzēto pulkā. Parasti tas ir neliels, un tajā nav viegli iekļūt, jo Hakslijs ir ļoti prasīgs pret citiem. Neiecietīgs pret citu trūkumiem un prot panākt, ka viņa klātbūtnē tie neizpaužas. Par tiem, kuri nav izturējuši viņa ētisko pārbaudi, zaudē interesi. Patīk rotaļīgas izpriecas, tādos gadījumos viņa uzvedība rada virspusējas, bezrūpīgas, viegli iekarojamas būtnes iespaidu. Taču saskarsme ar Haksliju ir grūti paredzama, reizēm viņam pašam. Garīgā tuvība var būt šķietama un maldīga, viņa laipnībai nav nekāda sakara ar viņa patieso pieķeršanos. Iespējams, ka pēc kopā jauki pavadīta laika, viņš pēkšņi var zaudēt interesi un neizskaidrojami pazust. Ja Hakslijs ar savu neizprotamo uzvedību ir nokļuvis bīstamā situācijā, spēj ātri aptvert un veikli izkļūst no tās, jo prot kontrolēt emocijas. Taču līdzīgas situācijas atkārtojas bieži. Viņš eksperimentē ar cilvēkiem, vēro atbildes reakciju. Bieži analizē savu rīcību, mēģina izprast iemeslus, kāpēc tā rīkojies, bet ne vienmēr tas izdodas. Sevi vērtēt viņam ir grūtāk, kā citus.

Pilnīgi atbrīvojas tikai īpaši patīkamos, ērtos, labvēlīgos apstākļos. Smalki izjūt apkārtējās pasaules skaistumu un cenšas to radīt savā vidē. Nepietiek pacietības ilgi uzturēt kārtību un rūpēties par sadzīvi. Izvēloties apģērbu, bieži nevar pieņemt galīgo lēmumu. Prot un patīk ģērbties saskanīgi, bet regulāri ievērot sabiedrībā pieņemtās normas viņam ir apgrūtinoši, to uzskata par sevis ierobežošanu. Ērtāk jūtas vienkāršā apģērbā, lai brīvi var apsēsties uz akmens, atgulties zālē utt. Viņa uztverē ārējais izskats un apģērbs ir mazsvarīgi. Vēlas, lai citi ievēro viņa izdomu, iztēli, zināšanas, bet ne izskatu. Uzskata, ka galvenais ir saturs, nevis forma. Nepietiekami rūpējas par veselību un atpūtu. Savu ķermeni izjūt neskaidri, neizprot sajūtas – sāpes, nogurumu, temperatūras maiņas u.c., nesaprot kā rīkoties tādās situācijās. Vēlas, lai viņu palutina. Ja paliek nepamanīts, sliktās pašsajūtas dēļ, spējīgs simulēt saslimšanu. Tādā veidā viņš atslēdzas no visa un sakārto sevi.

Neparedzētās situācijās kļūst izlēmīgs, darbīgs, rīkojas drosmīgi. Nebaidās strīdēties, spēj citus sadusmot. Viņam piemīt vēlme būt līderim, bet baidās uzņemties atbildību. Citus pārliecina, nevis psiholoģiski ietekmē. Bieži cieš nesavaldības dēļ. Ātri iekarst, aizstāvot savu viedokli, spēj pielietot spēka paņēmienus (īpaši nesaderīgā ģimenē). Svešā sabiedrībā rada stipras gribas, neatlaidīga un pārliecināta cilvēka iespaidu.

Bieži izvēlas darbu, kas dod ātru, redzamu iznākumu, jo viņam svarīgi zināt, ka paveiktais kādam ir vajadzīgs. Ja darbs patīkams, tad strādā līdz spēku izsīkumam, bieži pārpūlas. Pretojas visam, kas ierobežo viņa brīvību. slikti jūtas darbā, kas saistīts ar noteiktu darba kārtību un ritmu. Labprāt izvairās ievērot vispārpieņemtās normas, viņa rīcība mēdz būt dīvaina un neparasta. Nepatīk ievērot noteikumus, izvairās no vienveidības. Jebkurā darbā ievieš jauninājumus, padara to aizrautīgāku. Bieži mēģina veikt darbus atšķirīgi no vispārpieņemtā. Darbu pārvērš par spēli un dara to rotaļājoties. Necieš formalitātes, arī formālas attiecības vēlas risināt brīvā gaisotnē, kas viņam bieži un veiksmīgi izdodas. Ja iecerētais nav izdevies, tad jūtas neapmierināts. Nepatīk, ja citi viņam aizrāda, ka viņš rīkojas nesaprātīgi, vai, ka nespēj izprast sarežģītas shēmas un sistēmas. Atklāti savas vājības neatzīst. Piemīt paškritika, zina savas nepilnības, bet citiem tās neatklāj.

Neiedziļinās sīkumos, informāciju ne vienmēr noklausās līdz galam, atceras virspusēji. Nepatīk sīkumains atskaišu darbs. Ja tas prasa ilgstošu un pastiprinātu uzmanību, iedziļināšanos detaļās, skaitļos un paragrāfos – Hakslijs zaudē par to interesi. Viņš nespēj ilgstoši saglabāt interesi par kaut ko vienu, tādēļ kļūst neuzmanīgs. Nespēj ilgi strādāt viens, viņam nepieciešams kolektīvs. Ilgojas pēc uzslavām un gaida atbalstu. Var strādāt dažādus darbus, ja tie aizrauj.

Nav aprēķina cilvēks, izdevīgums viņam mazāk svarīgs. Haksliju kaitina, ja citi nelietderīgi izmanto viņa laiku, vai darbojas juceklīgi. To viņš uztver, kā necieņu pret sevi. Ja Hakslijs ir cietis neveiksmi, viņam žēl velti izlietoto laiku, nevis pielietoto spēku.

Ja Hakslijs ir neapmierināt, viņš kļūst nopietns un kluss, cenšas palikt vienatnē. Sāpīgi pārdzīvo neveiksmes un pārestību. Viņa dvēseles pasaule ir sarežģīta un pretrunīga. Ārēji atraisīts un rotaļīgs, bet iekšēji cīnās ar pārdzīvojumiem un skumjām domām. Lai no tām atbrīvotos, mēdz pārstrādāties vai lietot apreibinošas vielas. Var ieslīgt depresijā, kas šim sociotipam ir raksturīgi.

Par savstarpējām attiecībām

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām attīstās, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Iespējams, sarežģīti? Bet mēs šobrīd dzīvojam sarežģītā laikmetā. Izdzīvos tas, kurš turpinās mācīties!

Hakslija saderīgākie partneri pēc socionikas ieteikumiem: duālais – Gabēns, aktivācijas – Štirlics, mirāžas – Balzaks un pusduālais – Dimā.