Žukovs – ESTP sensori loģiskais ekstraverts17.07.2010

Rediģēts 15. martā 2024. g.  Ievietots atjaunināts Žukova raksturojums no e – grāmatas: “Atrodi sevi!”

Sociālais pseidonīms: Rīkotājs

             
ESTP prototipi: Georgijs Žukovs                                   Jekaterina Furceva

Pirmais kanāls visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Žukovam tajā atrodas  + izdzīvošanas sensorā – organizatorisko spēju, procesu pabeigšanas funkcija.
Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Žukovs ir spēcīga personība, dzimis līderis, kuram piemīt organizatora un vadītāja talants. Prasmīgi un ātri apjauš savu darbības sfēru, gandrīz momentā saprot, kāda loma katrā situācijā jāuzņemas viņam un kāda jāiedala citiem. Skaidra nojausma par cilvēka spēku vai vājumu Žukovam kā Administratoru kluba pārstāvim, rodas zibenīgi, to viņš izvērtē pēc cilvēka rīcības. Reālists, kurš pasauli uztver tieši, konkrēti, bez izskaistinājumiem un ilūzijām. Dzīvo šeit un tagad, viņam svarīgs viss, kas notiek šobrīd, neatkāpjas no iecerētā un nevilcina laiku.

Žukovu pakļaut gandrīz nav iespējams, grūti pārliecināms. Cilvēks, kurš pastāv uz saviem principiem, ir nelokāms, nepieļauj, ja kāds izlemj viņa vietā. Viņam vienmēr pieder pēdējais vārds. Žukovam svarīgs statuss – tūlītēja darbošanās pretī mērķim. Lai sasniegtu iecerēto, spējīgs mainīt „frontes laukumu” un pāriet pretinieka pusē vai noslēgt īslaicīgu pamieru.

Žukova sistēmā ir tikai divi poli – stiprais un vājais. Stiprie jāciena, vājie jāpārmāca. Vājumu viņš uzskata kā slinkuma pazīmi, tāpēc arī necieš nenoteiktus, neizlēmīgus un nolaidīgus cilvēkus, tādus, kuri dzīvo bez noteikta mērķa. Savu vērtējumu gandrīz nemaina. Žukova cieņu var izpelnīties tikai tie, kuri pārliecinoši sevi pasniedz.

Ja jūt, ka kāda cilvēka rīcība ir bezjēdzīga vai tūļīga, viņam problēmas nerada to izkomandēt un izrīkot, tanī skaitā arī augstāk stāvošos. Sabiedrībā tiek ievērots kā veiksmīgs Rīkotājs, tā arī ir viņa sociālā loma. Darbojas enerģiski, talantīgi darbā iesaista un aizrauj citus, lietpratīgi sadala pienākumus, un deleģē darbus.

Sargā savu teritoriju, labi izjūt vidi, kurā atrodas, spēku izvietojumu tajā, vai tā ir viņa māja, iela, darba vieta, valsts, vai vēl plašāka teritorija. Žukova teritoriju bez viņa atļaujas neviens nedrīkst pārkāpt. Tie, kuri neievēro šo aizliegumu, Žukova acīs kļūst nelabvēļi. Spēj pārņemt nepieskatītas vai vāji pieskatītas, pamestas teritorijas, turklāt tās pārņemšana ne vienmēr ir apzināta. Uzskata, ka ikviens zemes pleķītis ir jāapsaimnieko. Ja to kāds nevēlas vai nav ieinteresēts darīt, viņš pārņem pārraudzīšanu, jo labi izprot katras teritorijas vērtību. Būtu maldīgi secināt, ka Žukovu interesē tikai vara un diktāts, taču viņš ir kārtības ieviesējs un vienas sistēmas, rīcības cilvēks, aizrautīgs darba procesā. Māk izsvērt labumu gūšanas avotus, regulāri uzlabo savus dzīves apstākļus.

Visbiežāk Žukovs ir plaša mēroga darbonis, kurš izmanto katru izdevību paplašināties. Darba procesā nepieļauj atslābināšanos, tam atdod maksimāli daudz spēka, enerģijas un izdomas.

Pat būdams vienkāršs strādnieks, darbojas ar pilnu atdevi un atbildības sajūtu, parasti sasniedz augstus darba rezultātus. Darbu, ko paveikušas Žukova rokas vai, izpildīts viņa vadībā, ir kvalitatīvs – tas apliecina viņa iedzimto meistara talantu.

Spēj iegūt posteni izdarot emocionālu spiedienu, atbīdot malā vājos, neapdāvinātos un čammas. Ja viņam neizdodas sasniegt mērķi, pielieto viltību, iesaistot cita cilvēka palīdzību. Jo sarežģītāks mērķis, jo vairāk viņš tiecas to sasniegt, jo ātrāk spēj pieņemt lēmumu. Krīzes un haosa situācijās momentāni mobilizējas.

Žukovs ir ļoti zinātkārs un vērīgs. Lai labi spētu orientēties jebkuros apstākļos, vispirms viņam viss jāredz, un jāiegaumē, jāizanalizē. Viņam ir laba redzes atmiņa – kas reiz pamanīts (formu, krāsu, cenas, daudzumus, kvalitāti u.c.), to precīzi atceras. Šīs īpašības bieži ir viņa veiksmes atslēga.

Lietišķi izvērtē jebkuru norisi un situāciju sabiedrībā, veiksmīgi prot savā labā izmantot apjukumus, apvērsumus, skandālus ekonomikā un politikā. Spējīgs arī pats radīt provokatīvas situācijas. Nonācis valsts un varas struktūrās, varu pārņem savās rokās un to neizlaiž. (Piemēram, Baltkrievijas prezidents A. Lukašenko).

Žukova mājā valda komforts, tīrība, kārtība, ir bagātīgs azaida galds, viņam patīk sātīgi paēst. Parasti uzturā izvēlas kalorijām bagātus ēdienus. Tas ar gadiem krasi maina Žukova miesas būvi, kura kļūst apjomīga. Nelabprāt apmeklē ārstus, jo, viņaprāt, tā ir vājuma izrādīšana un laika atņemšana.

Otrais kanāls arī spēcīgs- radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Žukovam tajā atrodas 0 sistēmas loģikastingras procedūras ievērošanas funkcija.
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Tālejošu mērķu sasniegšanai Žukovs vispirms atlasa un noformē atbilstošu komandu. Apsver visefektīvākās metodes, kuras palīdz ietekmēt citus. Viņš analizē organizācijas iedibināto struktūra, lai izprastu, vai tās reglaments ļaus bez izmaiņām īstenot viņa plānus. Tiklīdz Žukovs saskaras ar jaunu informāciju, viņš to pieskaņo savai struktūrai, paņemot galveno, nevajadzīgo atmetot. Žukova radītās struktūras, atšķirībā no Maksima, ir pietiekami elastīgas. Vajadzības gadījumā viņš komandā pārkārto hierarhiskās attiecības.

Sastāda stratēģiskos plānus un nosaka konkrētus to izpildes termiņus. kvalitatīvāku un drīzāku mērķa sasniegšanu. Taču atšķirībā no Donkihota, ar kuru viņam sakrīt radošā funkcija, Žukovs savus plānus realizē tūlīt un šobrīd, neko neatliekot uz vēlāku laiku.

Viegli orientējas tehnoloģijās, prasmīgi pielāgo instrukcijas, orientējas finanšu un ekonomikas jautājumos. Ir praktisks un ekonomisks cilvēks, katrai lietai atrod efektīvu pielietojumu. Darbojas ar jau pārbaudītām metodēm. Viegli izdzīvo arī ekonomiski spiedīgos apstākļos. Bez lielas piepūles sasniedz to, kas citiem šķiet neiespējams. Neķeras klāt darbiem, kuri nedod pievienoto vērtību.

Žukovs veikli pamana cilvēku vājās vietas un izmanto tās savu interešu labā. Tikpat veikli spēj izvērtēt cilvēku profesionālās spējas. Sadrumstalotā kolektīvā ātri ieved stingru kārtību, norādot katra pienākumus, atbildības jomas. Tādas kārtības nodrošināšanai viņa struktūrā ir paredzētas prēmijas arī sodi.

Darba uzdevumus, noteikumus izklāsta vienkārši un skaidri. Spēj pacietīgi uzklausīt katra viedokli, taču, ja tas ir pretrunā ar viņa uzskatiem, galīgo lēmumu pieņem pats. Ja kāds apšauba viņa spējas, Žukovs droši un pārliecinoši izsaka pretargumentus. Savus uzskatus izskaidro loģiski, veikli manipulē ar faktiem.

Žukovs apzinās izglītības nozīmi, taču viņaprāt svarīgāk ir ievākt maksimāli daudz nepieciešamās informācijas (arī ar viltību, vai nopērkot), ko katrā izdevīgā brīdī iespējams izmantot. Darba vietu maina nelabprāt, taču, neredzot iespējas virzīties pa karjeras kāpnēm, kā arī nesagaidot algas paaugstinājumu, darbu atstāj pats.

Trešais kanāls vājš – problēmu, šaubu izraisošais. Žukovam tajāatrodas I izzināšanas intuīcija – kopainas veidošanas, arī izdevības ķeršanas funkcija.
Trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Žukova problēmu zona ir nespēja modelēt situācijas kopainu, darbs ar abstraktu informāciju ir apgrūtinošs. Ja viņam nākas zaudēt savas pozīcijas, tad galvenokārt vājās intuīcijas dēļ. Viņš saasināti uztver apjomīgus apdraudējumus, neizprotot, kādus reālus draudus tas nodarīs. Dažkārt nepamana sīkus apdraudējumus, kuri var pārvērsties lielos.

Žukovs spēj ignorēt situāciju un izstāties no cīņas, ja jutīs negaidītu, nepārvaramu pretestību un nelabvēlīgu notikumu pavērsienus. Žukova rīcība novērš divdomīgas situācijas. Var īslaicīgi pildīt mazāk apmaksātu darbu vai paciest neērtības, lai saglabātu drošību. Parasti viņš izvēlas tādus darbus, kuros jūtas pasargāts no ārējiem faktoriem. Visbiežāk tās ir slēgtās iestādes, stingra režīma struktūras: armijas daļas, valsts iestādes, cietumi, apsardze, robežsardze, zemessardze vai jau nostabilizējies uzņēmums.

Līdzīgu apsvērumu dēļ viņam nepieciešama stabilitāte ģimenes dzīvē, lai tajā nekas neiejauktos no malas. Uzrauga, lai arī mājās tiktu ievērota hierarhija, kārtība, pienākumu sadale, lai viss notiktu stingra grafika ietvaros.

Kaut arī lietpratīgi stāda grafikus, taču grūti izjūt laika ritējumu. Ar azartu ķēries pie darba, nespēj laikā beigt un apstāties. Žukovs necieš pasīvo atpūtu.

Lai Žukova plāni un līdera pozīcijas nesašķobītos, viņam blakus nepieciešams cilvēks, kurš vienmēr ir informēts par notiekošo sabiedrībā, kurš sniedz situācijas attīstības prognozes, ieteikumus.

Ceturtais kanāls visvājākais – kompleksu un neveiksmju kanāls. Žukovam tajā atrodas . attieksmes ētika,personīgo īpašību izvērtēšanas funkcija.
Psihes ceturtajā kanālā cilvēks pastāvīgi meklē aizstāvību, jo tas ir kompleksu, šaubu kanāls..

Mana mēle ir mans ienaidnieks! Attiecību ētika ir Žukovs visvājākā vieta. Sevi izvērtē pēc tā, cik viņš ir vajadzīgs cilvēkiem. Viņaprāt, ja esmu vajadzīgs cilvēkiem, tātad esmu labs un mani ciena! Tas dod enerģijas pieplūdumu. Izprast cilvēku raksturus, savstarpējās attiecības un atrast pieeju katram ir sarežģīti, jo piemīt vāja empātija.  Ja apkārtējie ievēro uzvedības normas, tad viņam liekas, ka viss ir kārtībā. Taču, ja sākas domstarpības, strīdi, tad labāk tālāk no tā visa.

Žukovam ir svarīga līdzcilvēku atklātība. Neveikli un nevietā izteikta frāze, divdomīgi mājieni var viņu sadusmot, jo viņš tos neizprot. Parasti tādos gadījumos viņš spējīgs dod pretsparu, jo ir stresa izturīgs, kas attiecībās rada diskomfortu, sarežģījot tās. Kolektīvā nepieļauj aizmugurisku aprunāšanu, attiecību skaidrošanu, personīgu lietu kārtošanu.

Saskarsmē ar Žukovu jāņem vērā tas, ka viņa minētie fakti un spriedumi, kā arī līdzjūtības izrādīšana ne katrreiz ir objektīva, bet kalpo savtīgām interesēm. Aiz ārējas pieklājības ne vienmēr saprotami nodomi. Mēdz gadīties, ka diskusijās jūtama Žukova tendenciozitāte un spekulatīvais mērķis. Var kļūt pielaidīgs un pat lišķīgs, ja jūt, ka būs iespējams izvilināt vajadzīgo informāciju, vai gūt kādu labumu.

Žukovs ir ļaunatminīgs, ilgi atceras “uzbrsucienus” viņa personībai. Kaut arī ilgstoša dusmošanās nav viņa dabā, bet attiecību izlīdzināšana Žukovam sagādā grūtības. Līdzīgi kā pārējie otrās kvadras sociotipi, viņš ar grūtībām lūdz piedošanu, ir gadījumi, kad uzskata, ka atvainošanās ir lieka. 

Saskarsmē ir tiešs, viņa balss ir mundra, dzīvespriecīga, taču skaļa, pavēlnieciska. Attiecību sarežģījumos un strīdos neiejaucas. Ar savām problēmām citus nepagrūtina.

Viņš ir slikts diplomāts, bieži neveiksmes cieš sava tiešuma un savas asās mēles dēļ, neizjūtot, kad viņa runa aizvaino cilvēku.

Viņš ir optimists, dzīvespriecīgs un viesmīlīgs cilvēks, labprāt uzturas jautrās kompānijās, kurās nav jādomā par neuzmanīgi izteiktu vārdu, kurās spējīgs izlādēties. Kā aristokrātu kvadras pārstāvis, jaunus draugus un paziņas izvēlas piesardzīgi. Parasti viņam nav plašs draugu loks, tajā ietilpst tādi, ar kuriem saskarsmē nerodas grūtības, kuri nerada problēmas (ne vienmēr tie ir radinieki). Un ik pa laikam noderīgie cilvēki. Darbā ievēro distanci, ar tiem, ar kuriem veidojas labvēlīgas attiecības, personīgos kontaktus ārpus darba gandrīz neuztur.

Ģimene ir Žukova īpašums, no kuras viņš pieprasa pilnīgu pakļaušanos. Tāpat kā darbā, tajā visam jānotiek pēc viņa komandas un kontroles. Žukova vīrietim arī sieva ir viņa īpašums.

Šī tipa pārstāvji sastopami arī radošās profesijās, kā aktieri, humoristi, kas gūst publikas slavu un atzinību. Ikdienas saskarsmē Žukovs kautrējas izrādīt emocijas, taču uz skatuves viņš brīvi ļauj tām izpausties.

Žukovs grūti pamana izlikšanos un liekulību, pats nevienu neapskauž. Cilvēkus vērtē pēc savas loģiskas – derīgs vai nederīgs, jēdzīgs vai bezjēdzīgs.

Žukovam mīlestības tēma ir viņa neaizskaramā zona. Viņam ir pilnīgi skaidrs jēdziens ģimene, tā ir noteikta un stingra sistēma, kurā viss ir jau sen paredzēts. Bet, kāda loma tajā ir mīlestībai, to viņa sistēma neparedz.

Ja cilvēki ir nolēmuši veidot ģimeni, tātad tās ir apliecinātas sistēmas saistības, un tajā katram jāveic sava loma. Saistības paredz, ka ir jārūpējas vienam par otru, un ja rūpējas – tātad mīl. Atklātu jūtu parādīšanu Žukovs uzskata par vājuma pazīmi. Teikt mīlestību apliecinošus vārdus un apjūsmot parteri viņš neprot (galu galā, viņa duāls Jeseņins to prot vislabāk!). Bet kur tad paliek mīlestība? Žukovaprāt, mīlestība dzīvo uz skatuves un filmās.

Dvēseles mieru Žukovs rod tuva cilvēka sabiedrībā, jo dažkārt savu uzkrājušos emocionālo smagumu ir nepieciešams kādam uzticēt. Tāds ir otrās kvadras duālais Jeseņins un aktivators Hamlets. Labvēlīgas attiecības Žukovam veidojas arī ar Dimā no pirmās kvadras.

Žukova ārējās pazīmes

Žukova seja veido trapeci uz sāniem, pieres daļa no ļoti šauras līdz vidēji platai. Novērots, ka Žukovu daba apveltījusi ar biezām uzacīm, kuras runājot kustās. Acis ar gadiem iekrīt uz iekšu, plakstiņš pārkaras virs tām. Acu skats koncentrēts, samērā dzīvs, vērtējošs. Nebaidās cilvēkam skatīties acīs. Runājot acis periodiski piemiedz un dažkārt, uzklausot partneri, galvu mēdz pieliekt uz vienu sānu. Smaida ar piepūli un samērā reti.

Žukova kustības ir nesteidzīgas, bet enerģiskas, viņš stabili jūtās uz zemes. Gaita darbīga, ejot, aktīvi vicina rokas. Pagriezienos lokans, darbībā veikls. Pleci noapaļoti.

Jaunībā figūra ir simetriska, ķermeni klāj blīvs un stingrs muskuļu slānis. Ar gadiem noslāņojums pieaug. Jo vairāk Žukovs pieņēmies svarā, tauku un muskuļu slānis palielinās un izklājas nevienmērīgi, kas rada masīva cilvēka iespaidu. Visbiežāk Žukovam veidojas alus vēders, arī plecu un gūžas daļa veidojas masīva. Kustības paliek lēnākas, neveiklākas. Pazūd vidus iežņauga.

Viņa stobru kauli nav gari, (attiecībā pret rumpi) normāla garuma kājas un rokas. Plauksta visbiežāk plata, rokasspiediens spēcīgs, to valdonīgi pasniedz no augšas uz leju, pilnībā aptverot partnera plaukstu.

Žukovs kā sensorais tips, nespēj ilgstoši izciest badošanos, vai samierināties ar bezkaloriju barību. Badošanās viņam nav ieteicama, jo to izcietis, pēc tam nespēj sevi atturēt no pārēšanās, kļūst vēl dūšīgāks, nekā pirms tam.

Sastopami Žukovi ar vidēju miesas būvi, (to ietekmē psihosofiskais tips), kuriem svars turas normas robežās. Bet parasti tas neraksturojas ar staltu stāju. Pat miera stāvoklī mēdz mīņāties no vienas kājas uz otru.

Žukova runa ir nesteidzīga, parasti tajā tiek uzsvērtas nozīmīgas frāzes, pavadot ar dzīviem žestiem. Atrodoties stresa stāvoklī, Žukovs automātiski spēj pielietot aizvainojošus žestus, vēršot rādītājpirkstu pret otra cilvēka seju (vai pret publiku), vai pirkstu pieliekot sev pie deniņiem, kā arī gaisā kratot, dūri.

Žukova sieviete
Žukova sievietes seja pauž piesardzību, sākotnēji tā izskatās barga, tajā lasāma mērķtiecība. Jaunībā izceļas ar slaidu augumu, akurāto, gaumīgo ārieni tāpēc viņa ir pamanāma sabiedrībā. 

 

 

 

Ģērbjas estētiski, daudz izsmalcinātāk nekā šī tipa vīrieši, tērps ir gaumīgs, krāsas saskaņotas. Viņas tērpu krāsu palete nav plaša, katram konkrētam gadījumam veiksmīgi izvēlas piemērotāko. Ja izvēlas spilgtus toņus, tad apzinās, ka konkrētā sabiedrībā tie nebūs uzkrītoši. Ģērbšanās stils ir lietišķs, mazāk sievišķīgs, bet dārgs. Veiksmīgi izvēlas to, kas piestāv, nekopējot modes tendences. Ikdienā viņa nemēdz nesāt augstpapēžu apavus, priekšroku dod drīzāk praktiskiem un stabiliem nekā moderniem apaviem.
Ir saimnieciska, mīl garšīgi paēst, arī pati gatavot, bet, ja apstākļi spiež, prot izdzīvot arī ar mazumiņu. Viesiem klāj bagātīgus galdus. Ar gadiem, visbiežāk pēc dzemdībām Žukovai mēdz veidoties lieks muskuļu un tauku slānis, ir tieksme krietni pieņemties svarā. Pazūd vidus iežņauga.

Žukova vīrietis 
Sejā vērojama nopietnība, pat bargums, par ko liecina šķērssvītras uz pieres. Žukova vīrietis neatlaiž garus matus, tos regulāri nogriež un kopj. Arī bārdu un ūsas neataudzē.

Vīrieša apģērbs mēdz būt daudz pieticīgāks, taču nav no lētajiem, iegādājoties, vērā ņem praktiskumu. Tas vienmēr ir akurāts, kopts. Biznesā Žukova vīrietis izvēlas oficiālo ģērbšanās stilu, uzvalkus, viņa garderobē iecienītas ir ādas jakas.

Žukovs ikdienā nēsā brīvo, vai sportisko stilu, apavus izvēlas tādus, kuri kalpo vairāk praktiskumam nekā skaistumam, taču tie parasti ir kvalitatīvi, vienmēr kopti, neiznēsāti.

 

 

 

 

Viņa pulkstenim, telefonam un somiņai ir svarīga loma, tiem jābūt dārgiem, reizēm pat mašīnas cenā. Viņš uzskata, ka šie aksesuāri apliecina viņa svarīgumu.

Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba W.

Par Jekaterinu Furcevu
Tā bija sieviete, kura no vienkāršas audējas mērķtiecīgi kļuva par pirmo sievieti Krievijā, paceļoties visaugstākajos posteņos. Viņas ieņemamo amatu saraksts ir ļoti garš. Krievijā viņa bija ietekmīga persona plašā mērogā. Viņu dēvēja par “Jekaterinu Vareno”, “Saimnieci”, jo tolaik Krievijā viņa bija labākā kultūras ministre. Ļoti spilgta personība, par kuru tika uzņemtas neskaitāmas filmas. Viņai bija valdonīgs raksturs un ass prāts. Viņas sarakstītās grāmatas nosaukumā izskan viņas atzīšanās: “Es raudu tikai spilvenā!”

 Žukova raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html