Gabēns – ISTP sensori loģiskais introverts17.07.2010

Rediģēts 19. aprīlī  2024. g.  Ievietots atjaunināts Gabēna raksturojums no e – grāmatas: “Atrodi sevi!”

Sociālais pseidonīms: “Amatnieks”

     
prototipi: Žans Gabēns                               Marija Sklodovska-Kirī

Par Mariju Sklodovsku-Kirī ir izstrādāts zinātniskais darbs, kuru var izlasīt sadaļā:“Iepazīsim ģēnijus!”

Pirmais kanāls visspēcīgākaisprogrammas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Gabēnam tajā atrodas sajūtu sensorā S  – detalizācijas funkcija, procesu stabilizācija, komforta, pozitīvu sajūtu, kvalitātes radīšana. Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Gabēna kā meistara vadmotīvs: „Dzīvot pašiem un ļaut dzīvot citiem, paļauties uz veselo saprātu, novērtēt brīvību, baudīt dzīvi. Gabēna meistara talants izceļas ar īpašām amatnieka spējām un ļoti lielu precizitāti, viņš ņem no dzīves maksimālos labumus.

Gabēnam ir spēcīgi attīstītas piecas maņas – redze, oža, garša, dzirde un tauste. Pateicoties maņām, Gabēnam piemīt smalka krāsu, līniju, formu, harmonijas, gaumes izjūta, garšas sajūta, viņš ir izsmalcināts skaistuma cienītājs. Darbi, kurus veic Gabēna kā rokas, ir augstā kvalitātē viņš spēj radīt smalkas un ļoti precīzas detaļas, kuras nekad neprasa pārstrādāšanu. Amatnieka”  talants viņam ielikts jau šūpulī.

Gabēna acis ātri pamana visus estētiskās dabas trūkumus, bezgaumīgas apģērba kombinācijas, neērti novietotas mēbeles telpā, pavirši padarītus praktiskos darbus. Ātri pamana materiālu kvalitāti, izšķir kvalitātes pakāpes, viegli izšķir vairākus vienas krāsas toņus.

Necieš nekonkrētību un nenoteiktību, pieprasa, lai viņš tiktu precīzi informēts par jebkādas aktivitātes konkrēto norises vietu un laiku. Necieš, ja kāds kontrolētu viņa laiku, nevēlas par to atskaitīties. Necieš atskaitīties par padarīto. Nekāro pēc augstiem amatiem, pēc popularitātes, bet iemanās labi nopelnīt, jo viņa darbības stimuls ir labklājība.

Viņam apkārtnē nepieciešamas ērtības, komforts, brīvs objektu izvietojums, svaigs gaiss. Lietpratīgi spēj novērst visu, kas traucē telpā, mazāk domā par tās paplašināšanu, galvenokārt rūpējas par tās labiekārtošanu. Uzskata, ka mēbelēm jākalpo ikdienas funkcionālo nepieciešamību apmierināšanai. Viņa dzīvoklis nav pārblīvēts ar tām. Taču sadzīves darbu atvieglošanai iegādājas visu nepieciešamo. Arī savu darbavietu iekārto tā, lai tur būtu komfortabli un ērti darbošanās apstākļi – gan telpa, gan mēbeles, iekārtas, apgaismojums.

Iepērkas apdomīgi, apsverot apģērba un lietu funkcionalitāti, kvalitāti un to, kādam mērķim viņu nepieciešams iegādāties. Parasti Gabēna garderobē nav pārblīvēta. “Amatnieks” piekopj veselīgu dzīvesveidu, stingri ievēro higiēnu, kontrolē veselības stāvokli. Slimības pazīmes pamana arī citos, vienmēr zina, kā rīkoties. Par savām sajūtām nemēdz nežēloties, ko arī nevēlas dzirdēt no citiem. Teicami izprot arī citu cilvēku komforta un miesiskās vajadzības. Jūtīgs uz pieskārieniem, izvairās no miesiska kontakta ar svešu vai netīkamu cilvēku.

Viņš ir gardēdis, pārtikā lieto kvalitatīvus, vienmēr svaigus produktus, tiem līdzekļus nežēlo. Bet ja apstākļi spiež, spējīgs izdzīvot arī ekonomiski trūcīgos apstākļos. Ir lietpratējs garšīgu ēdienu gatavošanā. Gabēnam ēšanas rituālā ir svarīga galda kultūra. Izvēlas izsmalcinātas faktūras traukus. 
Vienmēr ieplāno laiku atpūtai, to pavada šaurā ģimenes un sev tīkamu cilvēku lokā. Priekšroku dod pasīvai atpūtai, mīl atrasties dabā. Mēdz meklēt asus piedzīvojumus. 
Kā daudziem iracionāliem un it īpaši sensoriem tipiem, ķermenis ar gadiem uzkrāj lieko svaru. Bieži sievietēm to novēro jau pēc dzemdībām.

Otrais kanāls arī ir spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Gabēnam tajā atrodas darbības loģika P -lietišķā, sapratīga resursu sadales, uzņēmējdarbības, profesionālo spēju novērtēšanas funkcija. 
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Pirms darba uzsākšanas, “Amtnieks” rūpīgi pārdomā darāmā secību un sagatavo visu nepieciešamo, lai procesā lieki netērētu laiku. Viņš necieš bezjēdzīgu, paviršu darbošanos Viņa instrumenti vienmēr ir rūpīgi novietoti. Metodiski risina sarežģītas praktiskās problēmas. Darba procesu sadala vairākos etapos, veicot tos pakāpeniski. Strādā nesteidzīgi, pamatīgi, ekonomiski, gūstot maksimāli labus rezultātus. Gabēns izbauda darba procesu. Labākā pateicība par padarīto ir pienācīga samaksa.

Gabēns, neatkarīgi no dzimuma,  ir vīrišķais sociotips. Konkurences cīņā nepiedalās, palīdzību no citiem nelūdz, jo labprātāk darbojas pats. Visbiežāk Gabēns strādā nelielās firmās, vai dibina savu uzņēmumu, jo ir piederīgs pārvaldnieku klubam. Mērķtiecīgums, pārdomāta rīcība, precizitāte un neatlaidība ir viņa veiksmju pamatā. Ir prasmīgs darbu organizators, ar mazāku spēka patēriņu panākt labus rezultātus. Prot ātri un nekļūdīgi novērtēt cilvēku profesionālās spējas. Darba metodes cenšas vienkāršot.
Gabēna vadībā darbi tie veikti kvalitatīvi. Preces, kuras tiek ražotas viņa pārraudzībā, gūst augstu vērtējumu, iztur konkurenci. Darba kvalitātes nodrošināšanai nebaidās ieviest efektīvākas metodes, izmantot modernās tehnoloģijas. Jebkurš zinātnisks atklājums Gabēnu piesaista tikai tad, ja viņš ir pārliecināts par tā praktisko pielietojumu.

Gabēns vienmēr atrod efektīvus paņēmienus, kā palielināt savu materiālo stāvokli, jo viņam svarīgi nodrošināt labklājību. Guvis pārliecību, izdevību garām nelaiž, bieži ierauga lietu vērtību vai iespējas, kuras citu acīm aizslīd garām. Šķietami nevērtīgas lietas spēj pārvērst un izgatavot kaut ko neparastu, bet praktisku. Savlaicīgi pārdomā, kur ieguldīt līdzekļus, lai gūtu pievienoto vērtību. Vienmēr paņem to, kas viņam likumīgi pienākas. Gabēna materiālais stāvoklis ir neaizskarams, krasi vēršas pret katru, kurš to mēģina apdraudēt.

pārvaldnieku kluba pārstāvis, organizējot darbus, neizmanto represīvas metodes. Ir no tiem, kurš vēršas pret birokrātisku metožu pielietošanu. Viņa galvenais kritērijs – jebkādu darbu veikšana augstā kvalitātē.

Trešais kanāls vājš – problēmu un šaubu izraisošais. Gabēnam tajā atrodas laika intuīcija * -vīzijas funkcija – vāja nākotnes notikumu prognozes, pagātnes kļūdu kritika, draudu nojaušana.
Trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj. 

Intuīcija ir Gabēna vājā vieta, viņam grūti paredzēt, kur un kad briest nepatikšanas, taču viņš to neafišē. Savas spējas un vērienīgumu cenšas citiem demonstrēt, sevi pasniedzot kā cilvēks, kurš prot prognozēt situāciju, paredzēt notikumu norisi un gaitu. Taču viņa nojausmas bieži ir kļūdainas. To var konstatēt gadījumos, kad tiek palaista garām kāda neizmantota izdevība. Gabēns viegli realizē projektus, kuri saistīti ar lieliem riskiem, bet vāji paredz sekas ilgtermiņā. Vājo radošo izdomu kompensē ar savu labo atmiņu, izmantojot reiz manītas detaļas. Viegli pārķer citu cilvēku idejas, kuras kādreiz noskatījis, noklausījis. 
Nepazīstamā vidē vāji izprot briestošās briesmas, neizdodas nojaust rīcības perspektīvas, nonācis fakta priekšā, pats baidās tās novērst un nezina, kā rīkoties. Ja pret viņu vērš negaidītu triecienu, apmulst un var pat noslēgties, kamēr izdomā prettrieciena plānu. Gabēns nav pasargāts no jelkādiem ļaunprātīgiem uzbrukumiem un sazvērestībām.

Gabēns ciena cilvēkus, kas respektē viņa darbības tempus. Nepakļaujas citu diktētam darbības režīmam. Viņam ir sava sapratne par to, kas darāms tūlīt, bet ko var atlikt. Viņš nav no tiem, kurš pārstrādājas. Arī citus sīkumu dēļ neaizkavē un nenodarbina.

Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, neveiksmju kanāls. Gabēnam tajā atrodas emociju ētika  Evāja publiskā viedokļa paušanas, kolektīva gaisotnes sajušanas funkcija.
Psihes ceturtajā kanālā cilvēks pastāvīgi meklē aizstāvību.

Gabēns grūti atveras attiecību veidošanai, gaida iniciatīvu no partnera, bez vajadzības neiepazīstas. Ārpus tuvinieku loka pārsvarā veido lietišķus un oficiālus kontaktus. Nav no tiem, kurš apmeklē skaļas kompānijas, neizdara psiholoģisku spiedienu, reti paceļ balsi, taču savas prasības prot izteikt stingri un korekti. Viņš necieš, skaļu, un histērisku uzvedību, skaidrotas attiecības. Kļūt ass, vai arī negaidīti norobežojas, ja aizrādījums tiek izteikts publiski.Gabēns nav liekvārdis, arī saskarsmē gaida konkrētību. Savu jūtu pasauli izprot ar grūtībām. Labprāt vēlas zināt, kādu rīcību var sagaidīt no otra cilvēka. Viņš spēj novērtēt cilvēka lietišķās un profesionālās īpašības, bet par dvēseliskumu un garīgumu nemēdz izteikties.  

Cilvēku jūtu pasaule viņu interesē tikai tādos gadījumos, ja tas skar Gabēnu personīgi. Nevar teikt, ka viņš ir cilvēks bez sirds, taču vājās empātijas dēļ viņam nav dots talants izdzīvot citu cilvēku bēdas, just tiem līdz. Pats bieži neizvērtē, vai pareizi ir sapratis cilvēku, nespēj būt lokans attiecību jomā, atrast pareizos vārdus mierināšanai. Viņam raksturīgais dežūrsmaids drīzāk liecina par saskarsmes neveiklību.
Ar grūtībām izprot tēmu – mīl vai nemīl. Baidās nokļūt jūtu varā, jo tad viņš nonāk pretrunā ar sevi. Ko nav iespējams aprēķināt, ne izmērīt, tas viņu baida. Tiklīdz apzinājies, ka jūtu ķīmiju iedarbojusies, var nobremzēt attiecības, noslēgties sevī.

Pietuvošanās un attālināšanās no partnera ir arī viens no Gabēna paņēmieniem, kā regulēt emociju uzplūdus, kurus pasniedz viņa duālais partneris Hakslijs. To viņš panāk, mainot psiholoģisko distanci. Vilšanās gadījumā var ilgstoši atturēties no citu attiecību veidošanas.
Viņam simpatizē gudri cilvēki, kuri prot delikāti izturēties, un smalkjūtīgi atvērties mīlestībā. Gabēna simpātijas grūti iekarojamas, bet pazaudēt viņas var viegli, jo viņš ir stresa noturīgs, tādēļ piedod ar grūtībām.

Būdams pozitīvists, savu tuvinieku vidū viņš ir labestīgs, maigs un mīlīgs, tāds, kurš labprāt rūpējas. Atklājas apdomīgi, saglabājot zināmu noslēpumainību. Svešu cilvēku vidū ir korekts, noslēgts un samērā neitrāls, pat atturīgs.

Gabēns ir savas dzīves saimnieks, un tomēr jūtas atkarīgs no likteņa. Panikai nepadodas, jo ir stresa noturīgs paļaujas uz savām sajūtām un veselo saprātu, meklē un atrod izeju no jebkuras situācijas. Dažkārt metāliskā balsī pateikta kāda frāze, vai, pavirši uzmests vēsais skatiens vairāk ietekmē cilvēku, nekā skaļa klaigāšana.
Uzmācīgi tuvoties Gabēna dvēselei, atkailināt viņu un izsist no līdzsvara nav ieteicams. Kaut arī ārēji mierīgs, viņš iekšēji jūtas nestabils. Tā ir iekļūšana viņa svētnīcā, kuras durvis nav atvērtas kuram katram.

Gabēna ārējās pazīmes

aristokrātu kvadras pārstāvim Gabēna manieres ir izsmalcinātas. Viņa gaita ir vienmērīga, ritmiska un nesteidzīga, izskatās, ka viņš taupa enerģiju.
Gabēna ķermeņa forma jaunībā krasi atšķiras no tās, kāda tā izveidojas brieduma gados. Jaunībā Gabēns ir pietiekoši slaids, pat sportisks. Plecu daļa noapaļota, nedaudz paplašināta, blīvi veidojas muskuļu slānis, ir izteikta vidukļa iežmauga vai jostas vieta.

Stobru kauli Gabēnam nav gari, plauksta īpaši plata, pirksti vidēji gari un pilnīgi. Rokas spiediens stingrs, sveicienam aptverot partnera plaukstu. Ejot rokas, ritmiski un brīvi šūpojas gar sāniem. Kaut arī stabili turas uz zemes, bet par staltu viņa stāju dēvēt nevar.

Gabēnam ir diezgan pamatīgi veidota galva, sejas forma visbiežāk bumbierveidīga vai trapecveidīga, retāk ovāla, bieži uz leju sašaurināta, bet bez izteiktiem izvirzījumiem uz āru. Piere vidēji plata, mutes kaktiņi taisni, vai viegli nolaisti lejup, deguns un lūpas pilnīgas.

Brieduma gados gardēdis Gabēns sāk pieņemties svarā, tas pa ķermeni nevienmērīgi noslāņojas. Plecu daļa veidojas masīva. Arī kakls, roku muskulatūra, krūšu daļa apaug ar muskuļu un tauku kārtu, īpaši masīvs veidojas vēders, gūžas un plecu daļa. Šajā periodā viņa gaita ir gāzelējoša, taču katru soli sper apdomīgi. Ejot kājas ceļos viegli saliektas, gaita ļoti atsperīga, pamatīga, taču pakūtra.

Sejas izteiksme bez liekām emocijām, to var uztvert gan kā vēsu, gan kā tādu, kura pauž nepieejamību, vai iekšēju aizvainojumu, arī skepsi. Acīs nemana siltu pretimnākšanu, visdrīzāk piesardzību, īpašu pret svešiem. Sastopams Gabēns, kuram raksturīgs tāds kā kaķa smaids, kurš tīko pēc medījuma, smaida ar vienu mutes kaktiņu, bieži vien tikai pavīpsnājot. Runājot uzsver līdzskaņus, kuri izskan ar sēcošu pieskaņu, arī balsij visbiežāk ir metāliska pieskaņa. Balss nav skaļa, bet svarīga, žestikulē nemanāmi, dažreiz vicinot, tikai plaukstu līdz delnas locītavai, vai kustinot dažus pirkstus.

Gabēna sieviete

Gabēna ir Aristokrāte. Ģērbšanās stils klasisks vai oficiāls, un tomēr elegants, kurš labi pieguļ augumam. Gabēna sieviete no savas jau garderobē esošās kolekcijas prot daudzveidīgi sakombinēt apģērba detaļas un vienmēr izskatīties eleganta. Prot pieskaņot atsvaidzinošus aksesuārus, kā arī somiņas un apavus, kuri harmonizē ar koptēlu. Apavi drīzāk kalpo stabilitātei, tādēļ tos izvēlas vidēji zemu papēdi, bet augstas kvalitātes. Ne īpaši Gabēna iecienījusi krelles, pārsvarā izvēlas cēlmetālus.

 

 

 

 

Gabēna reti seko modei, jo apģērbus izvēlās tādus, kuri piestāv, piedomājot par ērtumu un estētiskumu. Retumis izvēlas izteikti sievišķīgus tērpus (nav iecienījusi romantiskos). Uzmetot viņai skatienu, acis priecē pilnīga harmonija un sakoptība ap un pie viņas.
Viņas kustībās ir ekonomiskas, tajās vērojams savdabīgs plastiskums, kas apvienojas ar laiskumu, viņai ir stingra miesas būve. Viņa reti steidzas. 
Sievietei visbiežāk liekais svars sāk veidoties pēc 30 gadiem vai pēc bērna piedzimšanas. Reproduktīvā vecumā retāk sastopamas slaidas vai vidējas miesas būves Gabēna.

Sievietes izvēlas noteiktas formas frizūru. regulāri seko tās atsvaidzināšanai un atjaunošanai, jo uzskata, ka pie labā toņa pieder arī rūpīgi kopta un veidota frizūra. Regulāri atjaunina krāsotus matus.Kaut arī Gabēna ir vīrišķā tipa sieviete, ar apģērbu viņa veiksmīgi maskē vīrišķību un izskatās sievišķīga.

Gabēna vīrietis
Gabēna vīrietis neatzīst bārdas un ūsu audzēšanu, uzskata, ka tajā sakrājas deguna sekrēts un ēdiena paliekas. Regulāri rūpējas, lai mati būtu savlaicīgi apgriezti un lai tie smaržotu pēc svaiguma. Pats regulāri lieto kvalitatīvu kosmētiku. Kopj rokas, veic manikīru.

 

 

 

 

 

Gabēna vīrietis priekšroku dod neuzkrītošiem pasteļtoņiem – pelēkiem, brūniem, ziliem vai kontrastainam krāsu salikumam – melnam ar baltu. Kā aristokrātu kvadras pārstāvis, visbiežāk priekšroku dod uzvalkiem, virskrekliem ar kaklasaiti. Viņa apavi ir labas kvalitātes un stabilitātei kalpojoši, regulāri tīrīti. Viņa kopskatu papildina kvalitatīvas rokassomas, maki, dārgi pulksteni, un ir iecienījis nēsāt cēlmetāla gredzenu.

 

Gabēns ir pedants, kurš regulāri ievēro higiēnu, rūpējas, lai apģērbs izskatītos gaumīgs un smaržotu pēc pirmā svaiguma.
Gabēna saderīgākie partneri pēc socionikas ieteikumiem ir duālais Hakslijs un aktivators Dostojevskis, kurš saudzīgi tuvojas otra cilvēku jūtu pasaulei,  mirāžas partneris – Napoleons un pusduālais – Donkihots.

 Autores piebilde

Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba “W”, ja tā atrodas 1. kanālā.

Gabēna raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html