Socionika: veiksmīgai komunikācijai31.07.2010

Komentē uzņēmēji Herberts Kaušs, Columbus IT Partner valdes priekšsēdētājs, un Ojārs Stūre,Cohn & Wolfe valdes loceklis, kuri savā ikdienas darbā izmanto socioniku.

Socionikas galvenā ideja un mērķi:

Socionika reizē ir gan zinātne, gan māksla. Ar tās palīdzību var noteikt katra cilvēka rakstura tipu, kā arī saprast dažādu tipu mijiedarbību vienam ar otru un pasauli kopumā. Socionikā cilvēku raksturi tiek iedalīti 16 tipos. Katram no tiem piemīt savas izteiktas iezīmes, tajā skaitā gan stiprās, gan arī vājās puses. Liela uzmanība tiek veltīta ne tikai tipu noteikšanai, bet arī tam, kā veidojas attiecības starp noteiktiem tipiem.

Socionikas pamatā ir šveiciešu psihologa Karla Gustava Junga izstrādātā psihes tipoloģija, no kuras mēs pazīstam tādas personības iezīmes kā introversija un ekstraversija, racionalitāte un iracionalitāte u.c. Šo mācību papildina poļu psihiatra Antona Kempinska informatīvā metabolisma teorija, saskaņā ar kuru mēs katrs uztveram un pārraidām informāciju tikai mums raksturīgā veidā. Trīsdesmit gadu laikā socionikā ir uzkrāta ievērojama pētnieciskā bāze un, šajā ziņā to var uzskatīt par zinātni, kas apskata cilvēka rakstura dažādās izpausmes un to savstarpējo mijiedarbību.

Taču, līdzīgi kā citās jomās, ar teorijas apgūšanu vien nepietiek, ir nepieciešamas praktiskas iemaņas un pieredze, lai sekmīgi noteiktu sociotipus, un varētu paredzēt cilvēku rīcību vienā vai otrā situācijā. Šajā ziņā tā ir māksla saskatīt būtiskāko un prast to izmantot savā un citu labā.

Ieguvumi:

Socionikas zināšanas cels pašapziņu, ļaus apzināties savas un līdzcilvēku stiprās un vājās puses. Uzņēmējdarbībā socioniku var izmantot, veidojot darba grupas un kolektīvus, jo, konkrētus uzdevumus vislabāk varēs veikt noteiktu tipu pārstāvji un otrādi – ne visi tipi var veiksmīgi sastrādāties kolektīvā un sekmīgi veikt darāmo. Socionika ļaus labāk izprast klientus un biznesa partnerus un prognozēt apkārtējo uzvedību. Tāpat šīs zināšanas var izmantot reklāmā un sabiedriskajās attiecībās. Piemēram, definējot mērķa auditorijas un veidojot konkrētajai publikai atbilstošu komunikāciju.

Popularitāte Latvijā:

Biedrības “Socionika” Asociācijā šobrīd ir 56 biedri (uz 2008.gada decembri – Veltas Līvijas Miķelsones piezīme) – dažādu profesiju pārstāvji. Socionikas zināšanas savā darbā uzņēmējdarbības vidē lieto Ligita Zīlīte – Mag.paed. Biznesa augstskolā Turība, Ilze Jaunsleine, Rietumu bankas personāla nodaļā, Normans Miķelsons, biznesmenis, kokmateriālu rūpnīcas SIA “Norte” īpašnieks, u.c. Ar socionikas pamatprincipiem ir iepazinies un atzinīgi tos novērtējis arī valsts prezidents Valdis Zatlers, kinorežisors Jānis Streičs u.c.

Raksts publicēts žurnālā “Kapitāls” 2008.gada decembrī.