Grāmata Izdzīvot mūžu saskanīgi! 2016.g28.07.2016

Jauna, vēl nebijusi grāmata par savstarpējām attiecībām un ne tikai

Nemierīgajās un trauksmainajās mūsdienās cilvēki aizvien vairāk apzinās, ka saskanīga dzīve ir vairāk vērta nekā materiālie labumi. Mēs vēlamies saglabāt savu patstāvību, piepildīt ieceres, izdarot savu izvēli.

Taču šodienas informācijas pārpilnībā mums ir tik daudz piedāvājumu, ka pat nevaram atkauties no to uzbāzīguma. Katrs sludina savas preces neatkārtojamību. Tas pats notiek arī attiecību sakārtošanā. Grūti nākas apjaust, kas tad ir pats labākais. Bieži vien mēs piedāvājumu uzlūkojam virspusēji, nenojaušot, cik mānīgs tas ir un kas aiz tā slēpjas.

Mēs nevēlamies dzīvot svešu dzīvi, bet izdzīvot savu mūžu saskaņā ar citiem. Taču šī vēlme nav piepildāma, ja neveicam noteiktus priekšdarbus. Jau iepriekšējā grāmatā Atrodi sevi! Velta Līvija Miķelsone atgādināja lasītājiem, ka ikvienam ir svarīgi saprast savas rakstura iezīmes, izzināt un atrast sevi. Tātad tas arī ir priekšdarbs – apjaust katram, kas es esmu.

Šī grāmata Izdzīvot mūžu saskanīgi padziļināti skata psihosofiju – mācību par 24 unikāliem psihotipiem, bez kuru līdzdalības cilvēces attīstība nav iespējama. Katram psihotipam ir iedzimts talants, kas ļauj noteiktus darbus paveikt bez piespiešanās, un nevainojumi.

Katrs psihotips komfortablas partnerības attiecībām izbauda tikai ar dažiem psihotipiem, un mūsu spēkos nav šo likumsakarību izmainīt.

Psihotips nav absolūta nolemtība, bet, to izprotot, paveras iespēja dzīvot saskanīgi un pilnasinīgi, sajūtot komfortu un gandarījumu. Psihotips ir aizmetnis, kuru respektējot, cilvēks spēj gūt panākumus visa mūža garumā.

Grāmata Izdzīvot mūžu saskanīgi dod zināšanas, lai katrs lasītājs īstenotu labākās iespējas savā dzīvē.

Elvis Krumholcs

Grāmatu var iegādāties grāmatu bāzēs: L.Grāmata, Jānis Roze, Rērihs, Valters un Rapa, un to veikalos.

Šobrīd uz 1. augustu 2022. gadā grāmata: “Izdzīvot mūžu saskanīgi!” ir izpārdota. Tiek plānota papildus druka.