“Atrodi sevi!”- e-grāmata aizgājusi pie lasītāja05.04.2023

Labdien, Lasītāj!

Esmu priecīga, ka šodien 5. aprīlī, 2023. gadā varu, Tev lasītāj, sniegt grāmatas par Socioniku “Atrodi sevi!” elektronisko variantu. Man patiesu prieku rada arī tas, ka lasītāju loks, kuri lasa manus darbus, nesarūk! Tātad, cilvēki vēlas apgūt kaut ko jaunu. 
Kopš 2004. gada esmu izdevusi jau piecas grāmatas par socionikas un arī par psihosofijas tēmu. Šī ir sestā. Viņas visas kopskaitā 6500 mazajā Latvijā jau līdz 2022. gada augustam veikalu plauktos neiegūla un tika izpirktas.
Tiku, saņēmusi lūgumus atkārtot metienu. Izkalkulējot ar manu grāmatu veiksmīgāko tirgotāju Jāņa Rozes grāmatu bāzes darbinieci, secinājām, ka šobrīd fiziskā grāmata sanāktu ļoti dārga. Tika veidota e-grāmata.

“Atrodi sevi!” 2023. gada izdevums nav gluži identisks pirmās “Atrodi sevi!”2014. gada izdevumam dzeltenos vākos (nav tās kopija). “Atrodi sevi!” (2023. g.) grāmatā ir ietilpināta sadaļa par socioniku. Tās satura kārtība mainīta. Tā sākas ar:

1) Sociotipa noteikšanas testu. Katrs, kurš vēlēsies uzzināt savu socionisko tipu, aizpildīs grāmatas sākumā (16.lpp.) ievietoto testu. Lasītāj, TEV nevajadzēs uzmeklēs socionikas speciālistu un maksāt tam naudu, par tipa noteikšanu. Turklāt Latvijā kvalitatīvu profesionāļu, kuri nekļūdīgi nosaka tipu ir ļoti maz. 

2) Grāmatā ievietota ne tikai pasaules slaveno cilvēku uzvārdos, vārdos nosaukto sociotipu tabula, (8.lpp.) bet arī katra tipa sociālā nosaukuma tabula (22.lpp). Tā ir katra cilvēka iedzimtā loma vai joma, kurā viņš ir visstalantīgākais. Vēl var lietot četru burtu kodu! Iesaku, TEV lasītāj, apgūt sociālos nosaukumus! Īpaši aktuāli tas kļuvis šobrīd, kad Ukrainā plosās karš, kad pasaule vēlas norobežoties no Krievijas varoņu pieminēšanas. 

3) Grāmatā teksti papildināti ar daudz krāsainām ilustrācijām. Ir sniegts katra sociotipa raksturojums un  aprakstītas arī viņa ārējās pazīmes. Tas daudziem, kuri vēlas apgūt socioniku, vizuāli  palīdzēs saskatīt atšķirības starp tipiem. Tūlīt aiz raksturojuma seko atbilstošā tipa foto, kuri ņemti no sabiedriskām vietnēm. Atvainojos, ja kādam attālināti tipojot, tips noteikts neatbilstoši! Tam piedāvāju tipu noteikt bez maksas! 

4) Aiz raksturojumiem seko Socionikas ābece. Pie funkciju pāriem (dihotomām) ievietoti krāsaini attēli, kuri ļaus vieglāk izprast un atšķirt intraversiju no ekstraversijas, sensoro no intuitīvās un citām funkciju pazīmēm, (sākot ar 153.lpp).

5) Lasītājs varēs iepazīties ar tipu atšķirīgo lietu izvēli: ģērbšanās izvēles stilu, apavu, čību, somu, pat krūzītes izvēli. Arī atšķirības pagalma, mitekļa iekārtošanā. Krasas atšķirības šajā jomā ir sensoriem no intuitīviem tipiem.

6) Visticamāk, būs tāds lasītājs, kurš vēlēsies dziļāk izpētīt socionikas kā jaunas zinātnes būtību. Tādēļ ievietoti kvadru, klubu un arhetipu apraksti. Faktiski izprotot kvadru, iespējams izskaidrot gandrīz vai ikvienu situācijas pavērsienu, arī savstarpējās attiecības vienā ģimenē, darba kolektīvā, pat valstī.

7) Pie kvadru apraksta (sākot ar 209.lpp) atspoguļots, ko katra kvadra paveic bez grūtībām un ko viņai pat nevajadzētu uzsākt darīt. Šis četru kvadru apraksts pierāda, ka vienā valstī reāli ir iespējams izveidot tikai 4 (četras) dzīvotspējīgas  koncepcijas. Pārējās ir tikai murgains samezglojums, dubultošanās, atkārtošanās vai vēlme pārvērtēt svas zināšanas,  savietojot vairāku kvadrureālāsspējas, kuras nav spējīgi izpildīt. Tāpēc darbs politikā buksē.

8) Apraksti par klubiem palīdzēs jaunietim izvēlēties profesijas virzienu, lieki nezaudējot naudu, apgūstot neatbilstošu profesiju. Bieži cilvēks pat ar vairākiem diplomiem nav apmierināts par iegūto profesiju, maldās un meklē kaut ko sirdij tīkamāku.

9) Sadaļā sociotipa sievišķās vai vīrišķās iezīmes (224. lpp), uzzināsi, kāpēc visi cilvēki nevar vienlīdz labi nopelnīt, nespēj ekonomiski vest saimniecību. Kāpēc daļa sievietes izskatās un rīkojas vīrišķīgi, bet daļa vīriešu izskatās un rīkojas sievišķīgi. Ne vienmēr sievišķīgā ir sieviete, ne vienmēr vīrišķīgais ir vīrietis. 

10) Turpmāk ievietota sociotipu izdzīvošanas koeficientu tabula, kuru izveidojām kopā ar kolēģi Elvi Krūmholcu. Apgalvojums izteikts ciparos norāda cilvēka spējas izdzīvot ekonomiski visgrūtākos apstākļos. No šiem cipariem arī izriet nākamā tabula – sociotipa pieprasījums darba tirgū (232 lpp). Zinu, ka iestēdes vadītāji to izmanto, jo viņam rodas ieskats par potenciālām nākamā darbinieka spējām.

Taču jebkurš apgalvojums izteikts ciparos, nav jāpieņem kā dogma, viss nosacīti var mainīties uz vienu vai otru pusi. Turklāt pastāv vēl socioniku papildinošā zinātne- psihosofija, kura dod kardinālus papildinājumus katram sociotipam. Un tādu ir 24.  

11) Kā noslēdzošais seko saderība starp socioniskiem tipiem kā arī attiecību apraksti starp tipiem. Saderības tabula atrodas (230.lpp). Plānojot kopdzīvi, īpaši jāņem vērā saderība arī pēc psihosofiskā tipa. 

Grāmatu “Atrodi sevi!” var iegādāties J. Rozes e-grāmatas: https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas.html

Tās cena 15 Eiro.